Kancelaria premiera poinformowała, że Rada Ministrów przyjęła w czwartek rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przyjęta została także uchwała w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu programu pomocy producentowi rolnemu, co najmniej raz nie otrzymał zapłaty za sprzedaną kukurydzę i któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Oba dokumenty zostały przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Pomoc dla producentów 

Jak wynika ze strony kancelarii premiera, uruchomiony ma zostać program pomocy dla producentów rolnych, którzy nie otrzymali zapłat za sprzedaną kukurydzę od podmiotów prowadzących skup i obrót zbożami. Wysokość pomocy wyniesie 80 proc. kwoty, która wynika z niezapłaconych rolnikowi faktur lub rachunków czy innych dowodów potwierdzających sprzedaż kukurydzy. Program pomocowy - zaznaczono - zostanie notyfikowany Komisji Europejskiej.

Wydłużono termin składania wniosków 

Zgodnie z komunikatem Rady Ministrów, do 29. września wydłużony zostanie termin naborów wniosków w ramach programu pomocy dla firm, które prowadzą działalność dotyczącą skup lub obrotu zbożem. Jak wskazano, chodzi o przedsiębiorstwa, które poniosły dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku kukurydzy spowodowanej agresją Rosji na Ukrainę. Do 15 września został także wydłużony termin naboru wniosków w ramach programu wsparcia hodowli loch. Oba dotychczasowe terminy mijały 31 sierpnia br.

 

Wskazano także, że rolnicy będą mogli wnioskować o pomoc w związku z wystąpieniem tegorocznych, niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. "Będzie to dotyczyło sytuacji w przypadku wystąpienia szkód w produkcji roślinnej powyżej 30 proc. średniej produkcji rocznej" - podkreślono.(PAP)