Żniwa zbliżają się wielkimi krokami, zatem najwyższy czas, aby przygotować magazyny do składowania tegorocznych zbiorów. Generalne sprzątanie przeprowadza się bezpośrednio po opróżnieniu magazynu z przechowywanych w nim zapasów. Jednak przed planowanym składowaniem pomieszczenia do przechowywania muszą być sprawdzone pod kątem czystości i braku obecności szkodników. Mniej więcej dwa tygodnie przed planowanymi porządkami w magazynie warto wystawić pułapki (np. feromonowe) na szkodniki. Następnie należy wyeliminować dostrzeżone niedociągnięcia, jak chociażby osiadłe w międzyczasie drobne zanieczyszczenia.

MIOTŁA W DŁOŃ

Usuwa się w ten sposób wszelkie pozostałości, takie jak kurz, martwe szkodniki, stwarzając sobie niezbędne warunki w magazynie do kolejnego etapu działania. Szczególnie dokładnie wymieść trzeba wszystkie narożniki, nie zapominając o ścianach, suficie i wszystkich wystających z nich elementach, np. oświetlenia. Jeśli w pomieszczeniu znajdują się maszyny, to także należy je oczyścić. Trzeba też przyjrzeć się ścianom, uzupełnić ewentualne szpary, które są doskonałym miejscem na kryjówki dla szkodników. Wszelkie istniejące otwory, np. ujście przewodu instalacyjnego do ściany, muszą zostać wypełnione. Szczelina między ścianą czy sufitem a kablem na całej jego długości także stanowi doskonałą kryjówkę dla szkodników. Sprawdzić i oczyścić trzeba wszystkie zakamarki, w których mogą gromadzić się szkodniki.
Jeśli w magazynie są okna, powinny być szczelne – to również należy skontrolować, a jeśli jest to konieczne, dokonać naprawy. Nie można zapomnieć o założeniu na otwierane okna siatek ochronnych przeciw owadom, choć w magazynach z dobrą wentylacją są one w zasadzie zbędne. Jeśli okna są wadliwe czy nieszczelne, to pozostaje wymiana ich lub zamurowanie otworów okiennych. W przeciwnym razie do wnętrza dostawać się mogą szkodniki, a ponadto skuteczność odymiania czy fumigacji będzie niższa, gdyż w pomieszczeniu podczas zabiegu nie uda się utrzymać wymaganego stężenia gazu. Szczelne muszą być również drzwi do magazynu, ponieważ chronią przed wtargnięciem do wnętrza gryzoni, ptaków, motyli i dorosłych, lotnych chrząszczy. Dopiero po wykonaniu wszystkich tych czynności, a więc po dokładnym posprzątaniu, pomieszczenie można pomalować wapnem gaszonym.

Sprawdzenie czystości dotyczy także silosów. Choć ich powierzchnie są gładkie, nie oznacza to, że nie trzeba usunąć pozostałości ziarna oraz wymieść ze ścian nieczystości, np. pajęczyn.
Dopiero posprzątane pomieszczenia magazynowe można odkazić chemicznie za pomocą specjalnych środków chemicznych. Najbezpieczniej jest wykonywać zabieg za pomocą opryskiwaczy lub zamgławiaczy automatycznych niewymagających bezpośredniej obsługi. W przypadku niedysponowania nimi, bezwzględnie należy włożyć odzież ochronną i maskę. Do samodzielnego stosowania zarejestrowanych jest zaledwie kilka preparatów do oprysków i odymiania. Legislatorzy unijni systematycznie ograniczają gospodarstwom możliwość indywidualnej dezynsekcji magazynów.

CO JESZCZE WOLNO STOSOWAĆ?

W walce z wołkiem zbożowym, trojszykiem ulcem, spichrzelem surynamskim można wykorzystać jeden z dwóch środków opartych na pirymifosie metylowym. Actellic 500 EC to koncentrat do sporządzania emulsji wodnej, odznaczający się działaniem kontaktowym, żołądkowym i gazowym. Litr środka wystarcza do dezynsekcji 1000 m2 magazynu. Ciecz należy nałożyć na wszystkie powierzchnie w magazynie – posadzkę, ściany i sufit. Ministerialne zezwolenie rejestracyjne tego środka wygasa 31.07.2020 r. Będzie on jeszcze w sprzedaży do 31.01.2021 r. Natomiast termin jego zużycia w gospodarstwach wygasa z dniem 31.01.2022 r.

W ofercie handlowej jest także środek o podobnej nazwie Actellic 20 FU, zawierający jako substancję czynną również pirymifos metylu. Podobnie jak poprzedni zarejestrowany jest wyłącznie do dezynsekcji pustych pomieszczeń. Ma postać świecy dymnej. Jest ona prosta w użyciu i nie wymaga żadnego dodatkowego sprzętu specjalistycznego. Zaletą odymiania jest to, że nie powoduje zwiększenia wilgotności w pomieszczeniu, przez co nie stwarza warunków do rozwoju grzybów pleśniowych. Jedna świeca dymna Actellic 20 FU wystarcza na 500 m3 pomieszczenia. Po aktywowaniu świecy powstaje dym, który powoli opada i równomiernie osiada w pomieszczeniu. Po zapaleniu świecy magazyn należy szczelnie zamknąć na okres przynajmniej jednej doby, po czym dokładnie wywietrzyć.

K-Obiol Max, którego substancją czynną jest deltametryna, to środek o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony nie tylko do dezynsekcji pomieszczeń magazynowych, lecz także do ochrony składowanego ziarna. Wykazuje działanie owadobójcze w stosunku do znajdujących się na zewnątrz przechowywanych produktów owadów dorosłych i ich larw. Przy zabiegu w pustych budynkach/silosach maksymalna/jednorazowa dawka stosowania środka wynosi:
na 100 m2 powierzchni gładkich
– 60 ml/5 l wody,
na 100 m2 powierzchni szorstkich
– 60  ml/10 l wody.

Środek można również stosować w przypadku porażenia składowanego ziarna zbóż przez szkodniki magazynowe.

Maksymalna/zalecana dawka jednorazowego zastosowania:
czas ochrony do 6 miesięcy: 1 l na 99 l wody/100 t ziarna;
czas ochrony do 12 miesięcy: 2 l na 98 l wody/100 t ziarna.
K-Obiol Max trzeba stosować z wykorzystaniem sprzętu zapewniającego równomierne wydatkowanie cieczy roboczej na transportowane ziarno. Sekcję opryskową należy umieścić nad taśmociągiem, na redlerze lub przenośniku ślimakowym, tak aby podstawa strumieni była równa szerokości warstwy przesuwającego/wysypującego się ziarna.

FIRMY DDD

Najskuteczniejszą formą dezynsekcji jest fumigacja pomieszczeń, jednak zabieg ten może być przeprowadzany tylko przez specjalistyczne ekipy DDD (dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja), które mają uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin tą metodą. Jako fumigator obecnie powszechnie wykorzystywany jest fosforek glinu. Specjalistyczne ekipy DDD stosują również środki oparte na fosforku magnezu. Ich działanie polega na paraliżu zwalczanego szkodnika po przedostaniu się wytworzonego gazu do jego organizmu. Przy stosowaniu fumigacji jednym z wymienionych preparatów po upływie przewidzianego czasu działania środka w pustym pomieszczeniu trzeba otworzyć drzwi, okna i dokładnie je wietrzyć przez co najmniej 24 godziny. Zwalczają one: wołka zbożowego, wołka ryżowego, strąkowca grochowego, strąkowca fasolowego, trojszyka gryzącego, trojszyka ulca, rozpłaszczyka rdzawego, spichrzela surynamskiego, żywiaka chlebowca, świdrzyka cygarowca, mklika próchniczka i omacnicę spichrzankę.