Jak stwierdza specjalista na światową sytuację podażowo-popytową w bieżącym sezonie wpłynął znaczący spadek produkcji w takich krajach jak: Stany Zjednoczone, Rosja, Ukraina i południe Europy. Światowa produkcja kukurydzy spadła w sezonie 2012/13 z 883 do 854 mln t, ale niższe też były zbiory jęczmienia i owsa.

- Zwiększyły się tylko zbiory żyta, a produkcja pszenicy spadła z 696 do 654 mln t. W UE łączna produkcja zbóż wyniosła 272 mln t, wobec 284 mln ton poprzednio. W Polsce zebrano 28,5 mln t zbóż, w tym 4 mln t kukurydzy. W porównaniu z poprzednim sezonem wzrosły zbiory kukurydzy w Argentynie, ale mniejsza jest produkcja pszenicy w Australii - podaje Krzemiński.

Takie zamieszanie na rynku zbóż sprzyja wysokim cenom ziarna na świecie.