COBORU podało wyniki przezimowania odmian zbóż w doświadczeniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego w sezonie wegetacyjnym 2011/2012.

- Tegoroczna zima spowodowała znaczne wymarzanie roślin. Niskie temperatury podczas ostatniej zimy nie spowodowały jednak większych strat jedynie w życie - informuje Najewski. Przezimowanie odmian żyta na terenie całego kraju było dobre i to nie tylko w doświadczeniach, ale też na polach uprawnych.

- Wyniki przezimowania wyrażone w procentach martwych roślin na ogół potwierdzają się z wcześniejszymi ocenami mrozoodporności odmian. Oceny te ustalono w oparciu o wyniki przezimowania w warunkach prowokacyjnych (komora niskich temperatur). Różnice w przezimowaniu odmian wynikają z genetycznych różnic w odporności na niskie temperatury - dodaje Najewski.