Przez okres wegetacyjny gryzonie żyją w pobliżu silosów BIN lub budynków i przechowalni, w których przechowywane jest zboże. Żerują wtedy na polach, zalesionych terenach, nieużytkach gdzie chętnie zakładają swoje nory. Gdy nastąpi gwałtowne ochłodzenie, i odczują brak swobodnego dostępu do pokarmu, gryzonie wędrują w poszukiwaniu pożywienia, wody i nowych kryjówek. Wabione są do pomieszczeń z ziarnem zapachem pokarmu wydostającego się przez wszelkiego rodzaju otwory, oraz dodatkowo wabi je ciepło obiektu.

Zwalczanie szczurów i myszy jest trudne. Żerując w magazynach zbożowych mogą zniszczyć znaczne ilości ziarna, ale przede wszystkim zanieczyścić je odchodami. Jeżeli w pomieszczeniach magazynowych wykryto obecność gryzoni należy przedsięwziąć działania mające na celu zmniejszenie ich liczebności lub całkowite zwalczenie. Metod jest wiele. Można zastosować różnego rodzaju pułapki, potrzaski, gilotynki, ale one są skuteczne w małych pomieszczeniach. W dużych obiektach nie obejdzie się bez środków chemicznych (rodentycydów), najczęściej w postaci różnego rodzaju trutek. Z rodentycydami należy się obchodzić ostrożnie, gdyż są szkodliwe również dla człowieka i zwierząt domowych. Najczęściej stosuję rodentycydy o działaniu ostrym. Uśmiercają one gryzonie niemal natychmiast po zjedzeniu trucizny (2-9 godzin). Najpopularniejszym jest fosforek cynku, który pod wpływem soków żołądkowych ulega rozkładowi na fosforowodór, wydzielający się gaz działa nasercowo i uszkadza nerki. Gryzonie padają na atak serca. Innym przykładem rodentycydów to antykoagulanty. Związki zaburzające krzepnięcie krwi, oraz uszkadzające naczynia krwionośne. Posiadają dobre właściwości mumifikujące, czyli wysuszają zdechłe osobniki. .Dobry rezultat daję rozmieszczenie tzw. karmników deratyzacyjnych na myszy i szczury. W środku karmnika umieszcza się trutkę, najczęściej w formie granulatu, kostek woskowych lub parafinowych albo odpowiednio zaprawione ziarno.

Gdy liczba występujących gryzoni jest coraz większa, warto połączyć metody mechaniczne z chemicznymi. Należy również pamiętać, że prócz wyżej wymienionych metod istnieje jeszcze metoda biologiczna, która polega na zwalczaniu gryzoni przez ich naturalnych wrogów jak pies czy kot.