Na farmer.pl pisaliśmy postulaty branży, która wskazywała, w jaki sposób usprawnić eksport produktów rolno-spożywczych. Jednym z elementów były świadectwa fitosanitarne.

- Od kilku lat podkreślamy, że pojawiają się coraz większe problemy w dostępności i szybkości uzyskania świadectw fitosanitarnych, szczególnie w przypadku kontraktów, wymagających pilnych decyzji handlowych. Świadectwa są jednym z głównych elementów pozwalających na podjęcie decyzji handlowych i możliwości późniejszego wywiązania się z niej. Brak informacji i odpowiednich działań skutkuje brakiem możliwości ekspansji na takie rynki jak Egipt, Iran, Brazylia, Kuba, Madagaskar, Wenezuela, Togo, Tanzania, Mozambik, Ghana, Somalia, Libia – mówiła nam wówczas Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej.

Teraz okazuje się, że doszło do zmian. Jakich?

- Najważniejsze z przyjętych ustaleń dotyczą sposobu wykonywania zabiegów fumigacji przeznaczonego na eksport zboża, zasad wydawania przez inspektorów PIORiN świadectw fitosanitarnych oraz przedkładania przez eksporterów pozwoleń importowych, a także wykonywanych na potrzeby wydania dokumentów fitosanitarnych badań laboratoryjnych – podaje PIORiN.

Jak zauważono dalej, przystępując do realizacji przyjętych ustaleń, zorganizowano 12 kwietnia spotkanie z Wojewódzkimi Inspektorami Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku i Koszalinie oraz zaangażowanymi w certyfikację eksportu pracownikami tych jednostek, w tym z inspektorami z Oddziałów Granicznych w: Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu, podczas którego szczegółowo omówiono uzgodnione rozwiązania.