• Wzór na normę wysiewu.
  • Dobierz obsadę do stanowiska.
  • Gęsty łan to wysokie ryzyko porażenia chorobami grzybowymi.

By obliczyć normę wysiewu dla zbóż niezbędna jest znajomość takich parametrów jak MTZ materiału siewnego oraz siła kiełkowania - obydwie te dane znajdują się na etykiecie nasion. Następnie warto wcześniej ustalić, jaką chcemy mieć obsadę nasion na metr kwadratowy - w przypadku zbóż zaleca się wysiew od 300 szt./m2 w przypadku pszenicy, do 550 szt./m2 w przypadku żyta, które krzewi się najsłabiej ze wszystkich gatunków zbóż. Z pomocą przychodzi wzór, dzięki któremu można obliczyć dokładną normę wysiewu wyrażoną w kg/ha.

Norma wysiewu = MTZ x obsada / siła kiełkowania

Przykład:

MTZ = 38,3 g

obsada = 400 szt./m2

siła kiełkowania = 98%

A więc:

38,3 g x 400 szt./m2 / 98% = 156,3 kg/ha

O czym jeszcze warto pamiętać?

Ustalając normę wysiewu warto mieć na uwadze, że zeszłoroczny materiał siewny może charakteryzować się nieco niższą siłą kiełkowania. Oczywiście nie ma w tym nic złego pod warunkiem, że wartość ta nie jest niższa niż 85 proc. Zarówno w przypadku użycia starszych nasion, jak i w trakcie opóźnionego siewu, warto zwiększyć normę wysiewu o umowne 10 proc. Dobierając obsadę nasion na m2 należy zwrócić uwagę na fakt, iż np. żyto populacyjne krzewi się najsłabiej ze wszystkich zbóż, natomiast pszenica najlepiej, zatem zwiększenie gęstości na m2 w przypadku pierwszego zboża jest jak najbardziej uzasadnione. Przed siewem zawsze warto przeczytać etykietę, gdyż zwykle na niej znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące odmiany.

Nie siej zbyt gęsto

Bardzo ciężko prowadzi się plantacje zbóż, które są zbyt gęste. Błąd ten z reguły wiąże się z większym porażeniem chorobami grzybowymi, zwiększoną presją szkodników i dużo wyższym ryzykiem wylegania. Duża liczba nasion na metr kwadratowy przekłada się także na dużą konkurencję roślin o składniki pokarmowe, wodę i światło.