Cena pszenicy na targowiskach była wyższa w tym okresie o 9,1 proc. i wyniosła 96,34 zł/dt. W stosunku do września br. ceny wzrosły o 1,1 proc (w skupie) i 0,4 proc. (na targowiskach).

Przeciętne ceny żyta w październiku br. wyniosły w skupie 72,64 zł/dt, a na targowiskach 79,84 zł/dt i były odpowiednio - niższe o 12,1 proc. i nieznacznie wyższe o 0,8 proc. w stosunku do października ub. r. W stosunku do września odnotowano wzrost o 0,5 i 0,3 proc.

W skupie, przy zwiększonej podaży, ceny ziemniaków były wyższe niż przed rokiem o 9,9% i wyniosły 26,22 zł/dt, a na targowiskach – niższe o 6,6% (57,38 zł/dt). W skali miesiąca w skupie potaniały o 2,4 proc., natomiast na targowiskach zyskały 0,1 proc.