Średnia cena pszenicy konsumpcyjnej oscyluje wokół 700 zł za tonę netto, kiedy jeszcze kilka tygodni temu nie dochodziła do 700 zł. Pozostałe gatunki nie zanotował już takich podwyżek. Wyjątek stanowi rzepak, którego tona kosztuje coraz częściej 1700 zł netto.

Na giełdach światowych również notowane są wzrosty cenowe, więcej na temat zbóż TUTAJ, a rzepaku TUTAJ.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 13 stycznia 2020 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Młyny (Szymanów)
- pszenica konsumpcyjna – 700,
- żyto konsumpcyjne – 500.

Lubella
- pszenica konsumpcyjna – 660.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu
- pszenica konsumpcyjna – 725,
- pszenica paszowa – 650,
- żyto konsumpcyjne – 545,
- pszenżyto – 575,
- jęczmień konsumpcyjny – 590,
- jęczmień paszowy – 570,
- owies – 620,
- rzepak – 1690.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie
- pszenica – 670.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA
- pszenica konsumpcyjna – 700,
- żyto - 580.

Osadkowski
- pszenica konsumpcyjna – 680,
- pszenica paszowa – 650,
- pszenżyto – 580,
- jęczmień paszowy – 560,
- rzepak – 1680.

Gol Pasz Janowiec
- pszenica – 690,
- jęczmień – 630,
- kukurydza – 630.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 700,
- jęczmień konsumpcyjny – 630,
- żyto konsumpcyjne – 520.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 660,
- pszenica paszowa - 630.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 750-760,
- pszenica paszowa – 700,
- pszenżyto – 620,
- żyto konsumpcyjne – 530,
- żyto paszowe – 520,
- jęczmień – 650,
- owies – 550,
- kukurydza sucha – 620,
- bobik – 920,
- groch – 800,
- łubin – 950,
- rzepak – 1700.

Elewator Sieradz
- pszenica konsumpcyjna – 630,
- pszenica paszowa – 590,
- żyto konsumpcyjne – 500,
- żyto paszowe – 460,
- pszenżyto – 560,
- jęczmień – 550,
- rzepak - 1600.

Piast Gołańcz
- pszenica – 685,
- pszenżyto – 600,
- kukurydza sucha – 620,
- jęczmień – 640,
- rzepak – 1600.

Elewarr Proboszczewice
- pszenica konsumpcyjna – 690,
- pszenica paszowa – 670,
- pszenżyto – 580,
- żyto konsumpcyjne – 500,
- żyto paszowe – 480,
- jęczmień konsumpcyjny – 640,
- jęczmień paszowy – 620.

Boferm Górki
- pszenica – 626,
- jęczmień – 626,
- pszenżyto – 532,
- żyto – 450,
- owies – 429-411,
- kukurydza sucha – 600,
- łubin – 800,
- rzepak – 1500.

Agrito
- pszenica konsumpcyjna – 700,
- pszenica paszowa – 680,
- pszenżyto – 600,
- jęczmień – 630,
- żyto konsumpcyjne – 560,
- żyto paszowe – 540,
- owies – 560.

Frankiewicz
- pszenica konsumpcyjna – 700,
- pszenica paszowa – 650,
- żyto konsumpcyjne – 530,
- żyto paszowe – 520,
- jęczmień – 570,
- pszenżyto – 570,
- rzepak – 1540.

Agro As
- pszenica konsumpcyjna – 680,
- pszenica paszowa – 660,
- jęczmień paszowy – 570,
- pszenżyto – 580,
- żyto konsumpcyjne – 540,
- żyto paszowe – 520,
- owies – 500,
- kukurydza – 610,
- rzepak – 1705.

Elewarr Bielsk Podlaski
- pszenica konsumpcyjna - 640.

PHU Łukasz Kaczmarek Skup Zbóż
- pszenica paszowa – 670,
- pszenżyto – 580,
- jęczmień – 650.

Street retail
- rzepak – 1700.