W ciągu ostatniego tygodnia na krajowym rynku zbóż niewiele się działo, czego przyczyny należy upatrywać się w zbliżających się świętach Wielkiejnocy oraz coraz bardziej powszechnego braku towaru w magazynach rolników. W dodatku od kilku dni pogoda sprzyja wszelkim pracom polowym. Od czasu ostatniej sondy telefonicznej znowu nieznacznie zmalały ceny pszenicy - o 20-30 zł na tonie. Wartość rzepaku także w wielu punktach spadła i oscyluje najczęściej w granicach od 2200 zł do ok. 2400 zł/t. Firmy coraz śmielej przedstawiają cennik na nadchodzące zbiory.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 31 marca 2021 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego). Przypominamy, że są to ceny wyjściowe, oferowane za ziarno zwykle loco magazyn (nie wliczając w to kosztów transportu), są to ceny netto nie uzależnione od parametrów jakościowych ziarna, wielkości partii, terminu płatności, regionu itp., ale też nie są to ceny surowca dostarczanego do portów:

Osadkowski S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 920,
- pszenica paszowa – 900,
- pszenżyto – 780,
- jęczmień paszowy – 750,
- rzepak – 2000,
- kukurydza sucha – 900.

Gol Pasz Janowiec sp . Z o.o.
- pszenica paszowa – 920,
- pszenżyto – 820,
- jęczmień paszowy - 820.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 890.

Gołańcz Piast
- pszenica paszowa - 920-930,
- pszenżyto - 810-820,
- jęczmień paszowy - 770-780,
- rzepak - 2400-2410,
- kukurydza sucha - 890-900.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.
- pszenica konsumpcyjna – 920,
- żyto konsumpcyjne – 700.

Agrito
- pszenica konsumpcyjna – 900,
- pszenica paszowa – 890,
- pszenżyto – 780,
- żyto paszowe – 660,
- żyto konsumpcyjne – 670,
- jęczmień konsumpcja – 770,
- rzepak – 2250,
- kukurydza sucha – 890,
- owies – 550.

AgroAs
- pszenica konsumpcyjna – 905,
- pszenica paszowa – 890,
- pszenżyto – 780,
- jęczmień paszowy – 760,
- rzepak – 2300,
- kukurydza sucha – 900.

PROCAM
- pszenica konsumpcyjna - 880-910 stary zbiór; 750-800 nowy zbiór,
- pszenica paszowa - 880-910 stary zbiór; 720-750 nowy zbiór,
- pszenżyto - 760-800 stary zbiór; 650-700 nowy zbiór,
- żyto konsumpcyjne - 650-700 stary zbiór; 560-580 nowy zbiór,
- jęczmień konsumpcyjny - 800-830 stary zbiór; 650-700 nowy zbiór;
- rzepak - 2250-2300 stary zbiór; 1900-1940 nowy zbiór;
- kukurydza sucha - 870-920 stary zbiór; 700-750 nowy zbiór
- groch - 1100 stary zbiór;
- bobik - 1150 stary zbiór; 950 nowy zbiór.

Street retail
- rzepak – 2510 stary zbiór, 2050 nowy zbiór.

WIPASZ S.A. oddział Krosno k. Pasłęka
- pszenica paszowa – 870,
- pszenżyto – 750,
- jęczmień paszowy – 750.

Firma Szmidt
- pszenica konsumpcyjna – 900,
- pszenica paszowa – 900,
- rzepak – 2400,
- kukurydza sucha - 900.

PHUT Siembida
- pszenica – 900,
- pszenżyto – 760,
- żyto – 550,
- jęczmień – 760,
- owies - 530.

TRANSROL Leszno
- pszenica konsumpcyjna - 920,
- pszenica paszowa - 910,
- pszenżyto - 820,
- żyto paszowe - 700,
- jęczmień paszowy - 770,
- kukurydza sucha - 900,
- owies - 550.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych