Mamy obecnie bardzo dużą rozpiętość cenową w wypadku pszenicy jakościowej. Różnica sięga nawet 180 zł na tonie. Widać, że skupy we wschodnich regionach kraju proponują za surowiec mniej niż te np. w północnej. Na rynku brakuje ziarna o wysokich parametrach.

Co z pozostałymi gatunkami? Tutaj też zauważyć można wzrosty. Nie są one może tak wysokie, jak w wypadku pszenicy (najwyższa cena za tonę tego ziarna dwa dni temu wynosiła 830 zł, teraz 860), ale podwyżki są widoczne zwłaszcza w wypadku pszenżyta i jęczmienia.

Podrożał też rzepak, który obecnie kosztuje ok. 1570 zł/t netto.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 2 sierpnia 2018 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Młyny (Szymanów)
- pszenica konsumpcyjna – 756,
- żyto konsumpcyjne – 567,
- rzepak – 1572.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu
- jęczmień konsumpcyjny – 720,
- pszenica paszowa – 650,
- jęczmień paszowy – 630,
- jęczmień konsumpcyjny – 660,
- żyto konsumpcyjne – 610,
- pszenżyto – 620,
- owies – 560,
- rzepak – 1630.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 700.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA
- pszenica konsumpcyjna – 700-720,
- żyto konsumpcyjne - 600.

Osadkowski S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 730,
- pszenica paszowa – 680,
- jęczmień paszowy - 610,
- pszenżyto – 580,
- rzepak – 1580.

Gol Pasz Janowiec
- pszenica paszowa – 700,
- jęczmień paszowy – 630,
- pszenżyto – 630.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 730,
- jęczmień konsumpcyjny – 650,
- żyto – 550,
- pszenżyto - 550.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 700,
- pszenica paszowa - 630.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 730-770,
- pszenica paszowa – 680,
- jęczmień konsumpcyjny – 660,
- jęczmień paszowy – 620,
- żyto konsumpcyjny – 570-600
- żyto paszowe – 550,
- pszenżyto – 600,
- owies – 450-500,
- kukurydza – 675,
- rzepak – 1570,
- łubin – 850,
- bobik – 750,
- groch – 750.

Gołańcz Piast
- pszenica konsumpcyjna – 735,
- pszenżyto – 650,
- jęczmień – 640,
- rzepak - 1590.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki
- pszenica konsumpcyjna – 700-710,
- żyto konsumpcyjne – 560.

Elewarr Proboszczewice
- pszenica konsumpcyjna – 760,
- pszenica paszowa – 750,
- pszenżyto – 620,
- żyto konsumpcyjne – 560,
- żyto paszowe – 520,
- jęczmień konsumpcyjny – 690,
- jęczmień paszowy – 640,
- rzepak – 1570.

Elewator Jabłowo
- pszenica konsumpcyjna – 750-860,
- pszenica paszowa - 700,
- pszenżyto - 680,
- jęczmień paszowy - 680,
- żyto konsumpcyjne - 630,
- żyto paszowe - 600,
- bobik – 800,
- łubin – 900,
- groch – 730.

Boferm Górki
- pszenica paszowa - 635,
- jęczmień – 620,
- pszenżyto – 560,
- owies – 420-439,
- rzepak – 1500,
- kukurydza sucha – 607,
- kukurydza mokra – 350.

Agrito
- pszenica konsumpcyjna – 730-750,
- pszenica paszowa – 710,
- żyto konsumpcyjne – 560,
- żyto paszowe – 530,
- jęczmień paszowy – 615,
- pszenżyto – 600,
- kukurydza sucha – 670,
- rzepak – 1560.

Rol Prem
- pszenica konsumpcyjna – 680-740,
- pszenica paszowa – 680-700,
- jęczmień paszowy – 650,
- pszenżyto – 600-620,
- owies – 520.

Frankiewicz
- pszenica konsumpcyjna – 730,
- pszenica paszowa – 700,
- żyto paszowe – 520,
- żyto konsumpcyjne – 570,
- jęczmień konsumpcyjny – 630,
- jęczmień paszowy – 550,
- pszenżyto – 620,
- kukurydza sucho – 690-710,
- owies – 520,
- rzepak – 1580.

AgroAs
- pszenica konsumpcyjna – 725-735,
- pszenica paszowa – 690-700,
- jęczmień paszowy – 625-635,
- żyto konsumpcyjne – 570,
- żyto paszowe – 550,
- owies – 500,
- pszenżyto – 645,
- rzepak – 1555.

Agrohandel Mariusz Jakubiuk
- pszenica konsumpcyjna – 700,
- pszenica paszowa – 630,
- pszenżyto – 570,
- owies – 450,
- jęczmień – 630,
- żyto – 540,
- rzepak – 1520.