Przydatność odmian do uprawy w danym województwie jest sprawdzana w doświadczeniach porównawczych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR). Na ich podstawie powstają Listy Zalecanych Odmian (LZO). Głównym kryterium zamieszczenia odmiany na Liście Odmian Zalecanych jest wysokość i stabilność plonowania danego gatunku w danym województwie.

Prezentujemy Listy Zalecanych Odmian pod uprawę pszenicy jarej dla województw:
Dolnosląskie: Tybalt, Arabella, Kandel, KWS Torridon.
Kujawsko-Pomorskie: Tybalt, Arabella, Kandela, KWS Torridon, Harenda (wstępna rekomendacja).
Lubelskie: Tybalt, Arabella, Kanddela, KWS Torridon, Hewilla, Izera, Bombona, Łagwa.
Lubuskie: Tybalt, Arabella, Ostka Smolicka, KWS Torridon, Mandaryna, Harenda(wstępna rekomendacja).
Łódzkie: Tybalt, Arabella, Kandela, KWS Torridon, Izera, Parabola, Struna, Rospuda.
Małopolskie: Tybalt, Arabella, Ostka Smolicka, Izera, Bombona, Łagwa, Parabola, Struna.
Mazowieckie: Tybalt, Arabella, Kandela, KWS Torridon, Izera, Struna.
Opolskie: Tybalt, Arabella, Ostka Smolicka, KWS Torridon, Hewelia, Parabola, Katoda.
Podkarpackie: Tybalt, Arabella, Ostka Smolicka, Łagwa, Trappe, Parabola.
Podlaskie: Tybalt, KWS Torridon, Izera, Łagwa, Harenda.
Pomorskie: Tybalt, KWS Torridon, Trappe, Struna, Harenda (wstępna rekomendacja)
Śląskie: Tybalt, Arabella, Ostka Smolicka, KWS Torridon, Izera, Bombona, Struna,Harenda (wstępna rekomendacja).
Świętokrzyskie: Tybalt, Arabella, Ostka Smolicka, Kandela, KWS Torridon, Izera, Bombona, Struna.
Warmińsko-Mazurskie: Tybalt, Arabella, Ostka Smolicka, Kandela, KWS Torridon, Izera, Struna.
Wielkopolskie: Arabella, Kandela, Izera, Parabola.
Zachodnio-Pomorskie: Tybalt, KWS Torridon, Harenda (wstępna rekomendacja).

Odmiany pszenicy jarej:
Bombona-odmiana elitarna (grupa E). Odporność na mączniaka, rdzę brunatną, septoriozę liści, septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła - średnia, na fuzariozę kłosów - dość mała, na rdzę źdźbłową - mała. Rośliny dość wysokie o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren przeciętna, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna dość duża, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka i ilość glutenu bardzo duża. Wskaźnik sedymentacji SDS bardzo duży. Ogólna wydajność mąki średnia. Hodowca: DANKO HR
Arabella-odmiana jakościowa (grupa A). Plenność bardzo dobra. Odporność na mączniaka i rdzę żółtą duża, na rdzę brunatną dość duża, na septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosów oraz brunatną plamistość liści średnia, na choroby podstawy źdźbła dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie przeciętne, gęstość w stanie zsypnym bardzo duża. Odporność na porastanie w kłosie ziarna dość mała, liczba opadania duża. Zawartość białka duża, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacji SDS bardzo duży. Ogólna wydajność mąki średnia. Hodowca: DANKO HR
Hewilla-odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choróby podstawy źdźbła- średnia, na mączniaka, rdzę brunatną i septoriozę liści dość mała. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Odporność na porastanie w kłosach dość duża. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia, ilość glutenu duża do bardzo dużej, liczba opadania bardzo duża. Wydajność ogólna mąki dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Hodowca: Małopolska Hodowla Roślin-HBP.
Izera-odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na rdzę brunatną - dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew oraz fuzariozę kłosów - średnia, na rdzę żółtą - dość mała. Rośliny dość wysokie o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym duża do bardzo dużej. Odporność na porastanie w kłosie mała, liczba opadania dość duża. Zawartość białka duża, ilość glutenu duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. Ogólna wydajność mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Hodowca: Małopolska Hodowla Roślin-HBP
Kandela-odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na rdzę żółtą - duża do bardzo dużej, na mączniaka i rdzę brunatną - duża, na brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew - średnia, na fuzariozę kłosów oraz choroby podstawy źdźbła - dość mała. Rośliny średniej wysokości, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym bardzo duża. Odporność na porastanie ziarna przeciętna, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka i ilość glutenu duże. Wskaźnik sedymentacji SDS bardzo duży. Ogólna wydajność mąki dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: DANKO HR
KWS Torridon-odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na rdzę brunatną i rdzę żółtą - duża, na brunatną plamistość liści i septoriozę liści dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, septoriozę plew oraz fuzariozę kłosów - średnia. Rośliny niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka duża, ilość glutenu duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. Ogólna wydajność mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Zgłaszający: KWS Lochow Polska
Łagwa-odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na mączniaka - dość duża, na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozę liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów oraz choroby podstawy źdźbła - średnia. Rośliny średniej wysokości o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym bardzo duża. Odporność na porastanie ziarna dość duża, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka duża, ilość glutenu bardzo duża. Wskaźnik sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. Ogólna wydajność mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Hodowca: Małopolska Hodowla Roślin-HBP.
Parabola - odmiana jakościowa (grupa A). Odmiana o wczesnym terminie kłoszenia i dość wczesnym terminie dojrzewania. O bardzo dużym, wyrównanym ziarnie. Odporność na ważniejsze choroby - dobra. Rośliny średniej wysokości- około 92 cm; o bardzo dobrej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren bardzo duża - 50,7 g. Wyrównanie ziarna dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Liczba opadania duża do bardzo dużej, zawartość białka duża, wskaźnik sedymentacji SDS bardzo duży. Ilość białka średnia, glutenu duża do bardzo dużej. Wydajność ogólna mąki średnia. Odmiana plenna; o przeciętnej tolerancji na zakwaszenie gleby. Hodowca: Małopolska Hodowla Roślin-HBP.
Tybalt-odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na mączniaka i rdzę brunatną - duża, na septoriozę liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła - średnia, na rdzę źdźbłową - dość mała. Rośliny niskie do bardzo niskich, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym mała. Odporność na porastanie ziarna bardzo duża, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość duża, ilość glutenu duża. Wskaźnik sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. Ogólna wydajność mąki dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: B.V. Landbouwbureau Wiersum
Ostka Smolicka-odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na septoriozę plew - duża, na fuzariozę kłosów - duża, na rdzę brunatną, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła - średnia, na mączniaka i brunatną plamistość liści - dość mała, na rdzę żółtą - bardzo mała. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia - średni, dojrzewania - dość późny. Masa 1000 ziaren - duża, gęstość w stanie zsypnym - bardzo duża. Liczba opadania - duża, zawartość białka - średnia, wskaźnik sedymentacyjny SDS - bardzo duży. Ilość glutenu - średnia. Plenność - dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby - przeciętna.. Hodowca: Hodowla Roślin Smolice.
Rospuda- odmiana jakościowa (grupa A). Wysokie plonowanie. Odmiana średnio wczesna. Dobra odporność na choroby grzybowe. Średnia masa 1000 ziaren. Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce.
Struna-odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dość dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki większy niż średnio dla gatunku. Odporność na rdzę żółtą - duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i septoriozę liści - dość duża, na choroby podstawy źdźbła, septoriozę plew, brunatna plamistość liści oraz fuzariozę kłosów - średnia. Rośliny dość wysokie o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren przeciętna, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym duża do bardzo dużej. Odporność na porastanie w kłosie mała do bardzo małej, liczba opadania i zawartość białka dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: DANKO HR.
Mandaryna-odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki większy niż średnio dla gatunku. Odporność na mączniaka, rdzę brunatną rdzę i septoriozę plew - dość duża, na septoriozę liści, fuzariozę kłosów, choroby podstawy źdźbła oraz brunatną plamistość liści - średnia. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren bardzo mała, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym bardzo duża. Odporność na porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka średnia, ilość glutenu duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Hodowca: DANKO HR.
Trappe-odmiana chlebowa (grupa B). Odporność na rdze brunatną i septoriozę liści - dość duża, na mączniaka, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła - średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren mała do bardzo małej, gęstość w stanie zsypnym bardzo duża. Liczba opadania duża do bardzo dużej, zawartość białka średnia, wskaźnik sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. Ilość glutenu dość duża. Plenność dobra do bardzo dobrej. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Zgłaszający: KWS Lochow Polska.
Harenda-odmiana chlebowa (grupa B). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki średni. Odporność na rdzę brunatną-duża, na choroby podstawy źdźbła, brunatną plamistość liści, septoriozy liści, septoriozę plew oraz fuzariozę kłosów-dość duża, na mączniaka prawdziwego- średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie dość duże, gęstość w stanie zsypnym bardzo duża. Odporność na porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania duża. Zawartość białka i ilość glutenu dość duże. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. Hodowca: Małopolska Hodowla Roślin -HBP.