Zestawienie opublikowane przez COBORU zawiera wyniki plonowania większości odmian pszenicy jarej zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze. Wyniki pochodzą z doświadczeń prowadzonych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), a dla odmian nowych z doświadczeń rejestrowych. Przeanalizowano wyniki ze wszystkich prowadzonych doświadczeń, więc raczej nie powinny one ulec zmianie.

W 2017 roku ustalony przez COBORU wzorzec (średni plon z odmian Jarlanka, Tybalt, Harenda) plonował:

- Na poziomie agrotechniki a1 (przeciętny poziom agrotechniki) plon wzorca wyniósł 74,4 dt/ha. Dla porównania w 2016 wzorzec plonował na poziomie 66,8, natomiast w 2015 r. -70,6 dt/ha (z tymże w 2016r. i 2016 r. wzorcem był średni plon z odmian: Tybalt, KWS Torridon, Harenda)

-Na poziomie a2 (zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami) wzorzec plonował na poziomie 82,8 dt/ha (w 2016 r. 74,8 dt/ha, 78,0 dt/ha w 2015r.)

Jak plonowały wybrane odmiany pszenicy jarej w tym sezonie?. Podajemy poniżej.

Na poziomie a1:

Odmiany jakościowe (grupa A)

• Goplana – 101 proc. wzorca
• Nimfa - 101 proc. wzorca
• Jarlanka - 100 proc. wzorca
• Mandaryna - 100 proc. wzorca
• WPB Skye - 100 proc. wzorca
• Rusałka - 99 proc. wzorca
• Tybalt - 99 proc. wzorca
• Varius - 98 proc. wzorca
• Arabella - 98 proc. wzorca
• KWS Torridon - 98 proc. wzorca

Odmiany chlebowe (grupa B)

• Frajda - 102 proc. wzorca
• Harenda - 101 proc. wzorca
• Kamelia - 95 proc. wzorca

Na poziomie a2:

Odmiany jakościowe (grupa A)

• Rusałka - 103 proc. wzorca
• Goplana – 102 proc. wzorca
• Nimfa - 101 proc. wzorca
• Jarlanka - 100 proc. wzorca
• WPB Skye - 100 proc. wzorca
• Tybalt - 100 proc. wzorca
• KWS Torridon – 100 proc. wzorca
• Mandaryna - 99 proc. wzorca

Odmiany chlebowe (grupa B)

• Frajda - 104 proc. wzorca
• Harenda - 100 proc. wzorca
• Kamelia - 96 proc. wzorca