Na korzyść w porównaniu z pszenicą ozimą przemawia jej wyższa wartość technologiczna i wypiekowa ziarna i mąki – zawiera więcej białka, tłuszczu oraz glutenu. W wyborze odmian do siewu z pomocą przychodzi Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe. Poważną barierą w zakupie kwalifikowanego materiału siewnego nieodmiennie pozostaje jego cena. Rok temu trzeba było zapłacić 2600-2700 zł/t, obecnie firmy nasienne oczekują 3200-3400 zł/t. 

Dobór odmian pszenicy jarej

Oprócz katalogów odmian polecanych przez firmy hodowlano-nasienne pomocne w decyzji dotyczącej wyboru odpowiedniej odmiany są wyniki doświadczeń prowadzonych w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Znajdziemy je w publikacji „Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych – zboża jare 2022” opracowanej przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Prezentowane wyniki obejmują odmiany wpisane do Krajowego Rejestru (KR) na dzień 1 września 2022 r. z wyjątkiem tych, które nie były badane w trzech ostatnich latach. Dane pochodzą z doświadczeń PDO, a dla odmian nowych także z doświadczeń rejestrowych.