Zestawienie opublikowane przez COBORU zawiera wyniki plonowania wszystkich odmian pszenicy jarej zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze wg stanu na dzień 10 września 2016 roku, z wyjątkiem odmian, które nie były badane w trzech ostatnich latach. Wyniki pochodzą z doświadczeń prowadzonych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), a dla odmian nowych z doświadczeń rejestrowych.

Jak według tego zestawienia plonowała pszenica jara? Plonowanie było oczywiście uzależnione od poziomu agrotechniki, ale zarówno przy intensywnej jak i przy przeciętnej uprawie, uzyskano najsłabsze wyniki od trzech lat. Poniżej podajemy w skrócie najlepiej plonujące odmiany w tym niekorzystnym również dla zbóż jarych roku:

Poziom a1 (przeciętny poziom agrotechniki):

Ustalony przez COBORU wzorzec (średni plon z odmian Tybalt, KWS Torridon, Harenda;) plonował najsłabiej od trzech lat. W przypadku przeciętnego poziomu agrotechniki (tzw. a1), na podstawie 55 doświadczeń rozlokowanych w całym kraju plon wzorca w 2016 r. oszacowano na 66,8 dt/ha (wobec 70,6 dt/ha w 2015r. oraz 74,5 dt/ha w 2014r.). Przy przeciętnym poziomie agrotechniki najlepiej z badanych odmian plonowały:

 • Rusałka (grupa A) 104 proc. wzorca,
 • Harenda (grupa B) 104 proc. wzorca,
 • Goplana(grupa A) 102 proc. wzorca,
 • Nimfa (grupa A) 101 proc. wzorca,
 • Varius (grupa A) 101 proc. wzorca,
 • Mandaryna (grupa A) 100 proc. wzorca,
 • WPB Skye (grupa A) 100 proc. wzorca,
 • Tybalt (grupa A) 99 proc. wzorca,
 • Arabella (grupa A) 98 proc. wzorca,
 • KWS Torridon (grupa A) 97 proc. wzorca.

Poziom a2 (wysoki poziom agrotechniki - zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami):

Przy zwiększonej agrotechnice wzorzec plonował w 2016 r. na poziomie 74,8 dt/ha (wobec 78,0 dt/ha w 2015r. oraz 84,8 dt/ha w 2014r.). Najlepiej w tej grupie plonowały:

 • Rusałka (grupa A) 104 proc. wzorca,
 • Harenda (grupa B) 103 proc. wzorca,
 • Goplana (grupa A) 102 proc. wzorca,
 • WPB Skye (grupa A) 101 proc. wzorca,
 • Nimfa (grupa A) 100 proc. wzorca,
 • Varius (grupa A) 100 proc. wzorca,
 • Tybalt (grupa A) 100 proc. wzorca,
 • Mandaryna (grupa A) 99 proc. wzorca.