Pszenica jara. Sprawdź nasz przegląd odmian

Obecnie krajowy rejestr liczy 30 odmian. Znaczna ich większość pochodzi z polskiej hodowli, jednak jest także dziewięć zagranicznych (niemieckich, holenderskich i szwedzkich). Największą grupę – 20 odmian – stanowią jakościowe (A), mniej liczną są chlebowe (B) – pięć odmian oraz elitarne (E) – cztery odmiany. W grupie pszenic pozostałych (C) jest tylko jedna odmiana – Pasteur. W krajowym rejestrze są dwie formy ościste – Bryza (A) i Zadra (B).

Zamieszczone poniżej opisy cech rolniczych odmian odnoszą się do średniej ze wszystkich aktualnie zarejestrowanych odmian pszenicy jarej. Natomiast w przypadku cech technologicznych porównywane są do odmiany wzorcowej Tybalt. Odmiany uszeregowano według roku wpisania do krajowego rejestru (podanego w nawiasie), zaczynając od najstarszych; natomiast w tabeli – według plonu ziarna na przeciętnym poziomie agrotechniki, w poszczególnych grupach jakości. Wyniki zamieszczone w tabeli pochodzą z doświadczeń Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego lub rejestrowych prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w latach 2005–2007, na dwóch poziomach agrotechniki.

Porozumienie okrągłego stołu upada! Oszukana Wieś ogłasza akcję protestacyjną!
Kiedy podać drugą dawkę azotu w zbożach? Radzi prof. Szczepaniak
Michał Kołodziejczak: Policja nachodzi rolników i wypytuje

JASNA (1996)
Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na mączniaka, rdzę brunatną, septoriozę liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów, i choroby podstawy źdźbła – średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – mała, gęstość w stanie zsypnym – dość duża. Liczba opadania – bardzo duża, zawartość białka duża do bardzo dużej, wskaźnik sedymentacji SDS – bardzo duży. Ilość glutenu – duża do bardzo dużej. Wydajność ogólna mąki dość mała. Plenność – dość słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość mała.
Hodowca: HRR Nasiona Kobierzyc, ul. Sportowa 21, 55-040 Kobierzyce.

HELIA (1997)

Odmiana chlebowa (grupa B). Odporność na septoriozę liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – średnia, na rdzę brunatną i choroby podstawy źdźbła – dość mała, na mączniaka – bardzo mała. Rośliny wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość wczesny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – średnia, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Liczba opadania – duża do bardzo dużej, zawartość białka – dość duża, wskaźnik sedymentacji SDS – duży do bardzo dużego. Ilość glutenu – duża do bardzo dużej. Wydajność ogólna mąki – dość mała. Plenność przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość mała.
Hodowca: HRR Nasiona Kobierzyc.

HEZJA (1997)
Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na septoriozę liści, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia, na rdzę brunatną i septoriozę plew – dość mała, na mączniaka – mała. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość mała, gęstość w stanie zsypnym – dość mała. Liczba opadania – duża, zawartość białka – dość duża, wskaźnik sedymentacji SDS – bardzo duży. Ilość glutenu – duża. Wydajność ogólna mąki – średnia. Plenność – słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby – duża.
Hodowca: HRR Nasiona Kobierzyc.

NAWRA (1999)
Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na mączniaka, rdzę brunatną i fuzariozę kłosów – średnia, na septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła – dość mała, na septoriozę liści – mała. Rośliny są niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – duża do bardzo dużej, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Liczba opadania – duża do bardzo dużej, zawartość białka – duża, wskaźnik sedymentacji SDS – bardzo duży. Ilość glutenu – duża. Wydajność ogólna mąki – średnia. Plenność – dość słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość duża.
Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce, Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99-307 Strzelce.

OPATKA (1999)
Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na rdzę brunatną, septoriozę liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia, na mączniaka – mała. Rośliny są wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – późny, dojrzewania – dość późny. Masa 1000 ziarn – dość mała, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Liczba opadania – duża do bardzo dużej, zawartość białka – duża, wskaźnik sedymentacji SDS – duży do bardzo dużego. Ilość glutenu – duża do bardzo dużej. Wydajność ogólna mąki – dość duża. Plenność – dość słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość mała.
Hodowca: HRR Nasiona Kobierzyc.

KOKSA (2000)
Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na mączniaka, rdzę brunatną, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – dość duża, na septoriozę liści – średnia. Rośliny przeciętnej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość późny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – duża, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Liczba opadania – bardzo duża, zawartość białka – bardzo duża, wskaźnik sedymentacji SDS – bardzo duży. Ilość glutenu – bardzo duża. Wydajność ogólna mąki – dość mała. Plenność – dość słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby – średnia.
Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce, Grupa IHAR.

VINJETT (2000)
Odmiana elitarna (grupa E). Odporność na mączniaka – duża, na rdzę brunatną, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia, na septoriozę liści – dość mała. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – średni, dojrzewania – dość wczesny. Masa 1000 ziarn – mała, gęstość w stanie zsypnym – dość mała. Mąka o żółtej barwie. Liczba opadania – bardzo duża, zawartość białka – duża do bardzo dużej, wskaźnik sedymentacji SDS – bardzo duży. Ilość glutenu – bardzo duża. Wydajność ogólna mąki – dość duża. Plenność – dość słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość mała.
Pełnomocnik hodowcy: DANKO, Hodowla Roślin, Choryń 27, 64-000 Kościan.

GRIWA (2001)
Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na mączniaka – duża, na septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła – średnia, na septoriozę liści i fuzariozę kłosów – dość mała, na rdzę brunatną – mała do bardzo małej. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – mała, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Liczba opadania – duża do bardzo dużej, zawartość białka – duża, wskaźnik sedymentacji SDS – bardzo duży. Ilość glutenu – bardzo duża. Wydajność ogólna mąki – średnia. Plenność – przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość mała.
Hodowca: PHR Tulce, Kasztanowa 5, 63-004 Tulce.

ZEBRA (2001)
Odmiana elitarna (grupa E). Odporność na mączniaka – dość duża, na septoriozę liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – dość mała, na rdzę brunatną – mała do bardzo małej. Rośliny są średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – wczesny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – mała, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Liczba opadania – bardzo duża, zawartość białka – duża do bardzo dużej, wskaźnik sedymentacji SDS – bardzo duży. Ilość glutenu – duża do bardzo dużej. Wydajność ogólna mąki – średnia. Plenność – słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby – średnia.
Hodowca: DANKO, Hodowla Roślin.

KORYNTA (2002)
Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na rdzę brunatną, septoriozę liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia, na mączniaka – dość mała. Rośliny są dość wysokie, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość duża, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Liczba opadania – bardzo duża, zawartość białka – duża do bardzo dużej, wskaźnik sedymentacji SDS – bardzo duży. Ilość glutenu – bardzo duża. Wydajność ogólna mąki – średnia. Plenność – dość słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby – mała.
Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce, Grupa IHAR.

TRISO (2002)
Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na rdzę brunatną, septoriozę liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia, na mączniaka – dość mała. Rośliny są dość niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość mała, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Liczba opadania – bardzo duża, zawartość białka – duża, wskaźnik sedymentacji SDS – bardzo duży. Ilość glutenu – duża do bardzo dużej. Wydajność ogólna mąki – średnia. Plenność – słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby – średnia.
Pełnomocnik hodowcy: Centrala Nasienna, ul. Żytnia 1, 55-300 Środa Śląska.

ŻURA (2002)
Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na mączniaka – dość duża, na septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia, na rdzę brunatną i septoriozę liści – dość mała. Rośliny są dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – wczesny, dojrzewania – dość wczesny. Masa 1000 ziarn – dość duża, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Liczba opadania – duża do bardzo dużej, zawartość białka – duża, wskaźnik sedymentacji SDS – bardzo duży. Ilość glutenu – duża do bardzo dużej. Wydajność ogólna mąki – dość duża. Plenność – przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby – średnia.
Hodowca: HRR Nasiona Kobierzyc.

BRYZA (2003)
Odmiana jakościowa (grupa A), o ościstym kłosie. Odporność na septoriozę plew – dość duża, na fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia, na septoriozę liści – dość mała, na mączniaka – mała, na rdzę brunatną – mała do bardzo małej. Rośliny są dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – średnia, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Liczba opadania – duża do bardzo dużej, zawartość białka – duża, wskaźnik sedymentacji SDS – bardzo duży. Ilość glutenu – bardzo duża. Wydajność ogólna mąki – dość mała. Plenność – przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość duża.
Pełnomocnik hodowcy: Lochow-Petkus Polska, ul. Słowiańska 5, 57-150 Prusy.

 

HISTRA (2003)

Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na septoriozę liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – dość duża, na mączniaka, rdzę brunatną i choroby podstawy źdźbła – średnia. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – mała, gęstość w stanie zsypnym – dość mała. Mąka o żółtej barwie. Liczba opadania – bardzo duża, zawartość białka – duża do bardzo dużej, wskaźnik sedymentacji SDS – bardzo duży. Ilość glutenu – duża do bardzo dużej. Wydajność ogólna mąki – dość duża. Plenność – słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby – średnia.
Hodowca: HRR Nasiona Kobierzyc.

PASTEUR (2003)
Odmiana pszenicy pozostałej (grupa C). Odporność na mączniaka – duża do bardzo dużej, na rdzę brunatną i septoriozę liści – duża, na septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła – średnia, na fuzariozę kłosów – mała. Rośliny są niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – średni, dojrzewania – dość późny. Masa 1000 ziarn – średnia, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Liczba opadania – bardzo duża, zawartość białka – duża, wskaźnik sedymentacji SDS – bardzo duży. Ilość glutenu – duża do bardzo dużej. Wydajność ogólna mąki – mała. Plenność – przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby – duża.
Pełnomocnik hodowcy: Irena Szyld, ul. Cieszyńska 11, 62-800 Kalisz.

CYTRA (2004)
Odmiana chlebowa (grupa B). Odporność na mączniaka, rdzę brunatną i septoriozę liści – dość duża, na septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia. Rośliny są niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – późny do bardzo późnego, dojrzewania – dość późny. Masa 1000 ziarn – mała, gęstość w stanie zsypnym – dość mała. Liczba opadania – bardzo duża, zawartość białka – duża do bardzo dużej, wskaźnik sedymentacji SDS – duży. Ilość glutenu – bardzo duża. Wydajność ogólna mąki – średnia. Plenność – dość słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby – średnia.
Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce, Grupa IHAR.

MONSUN (2004)
Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na rdzę brunatną, septoriozę liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia, na mączniaka – dość mała. Rośliny są niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – duża do bardzo dużej, gęstość w stanie zsypnym – mała. Liczba opadania – bardzo duża, zawartość białka – dość duża, wskaźnik sedymentacji SDS – bardzo duży. Ilość glutenu – duża. Wydajność ogólna mąki – średnia. Plenność – dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby – średnia.
Pełnomocnik hodowcy: Lochow-Petkus Polska.

BOMBONA (2005)
Odmiana elitarna (grupa E). Odporność na mączniaka i rdzę brunatną – dość duża, na septoriozę liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia. Rośliny są dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – średnia, gęstość w stanie zsypnym – dość mała. Mąka o żółtej barwie. Liczba opadania – bardzo duża, zawartość białka – bardzo duża, wskaźnik sedymentacji SDS – bardzo duży. Ilość glutenu – bardzo duża. Wydajność ogólna mąki – średnia. Plenność – dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby – średnia.
Hodowca: DANKO Hodowla Roślin.

RADUNIA (2005)
Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na fuzariozę kłosów – dość duża, na mączniaka, rdzę brunatną, septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła – średnia, na septoriozę liści – dość mała. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – wczesny, dojrzewania – dość wczesny. Masa 1000 ziarn – średnia, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Liczba opadania – duża do bardzo dużej, zawartość białka – dość duża, wskaźnik sedymentacji SDS – bardzo duży. Ilość glutenu – bardzo duża. Wydajność ogólna mąki – średnia. Plenność – przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby – duża.
Hodowca: HRR Nasiona Kobierzyc.

RAWETA (2005)
Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – dość duża, na mączniaka, rdzę brunatną i septoriozę liści – średnia. Rośliny są średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość późny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – średnia, gęstość w stanie zsypnym – dość duża. Liczba opadania – bardzo duża, zawartość białka – bardzo duża, wskaźnik sedymentacji SDS – duży do bardzo dużego. Ilość glutenu – bardzo duża. Wydajność ogólna mąki – dość mała. Plenność –przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby – średnia.
Hodowca: Hodowla Roślin Smolice, Grupa IHAR.

TYBALT (2005)
Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na mączniaka – duża, na rdzę brunatną i fuzariozę kłosów – dość duża, na septoriozę liści, septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła – średnia. Rośliny są niskie do bardzo niskich, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – późny, dojrzewania – dość późny. Masa 1000 ziarn – dość duża, gęstość w stanie zsypnym – mała do bardzo małej. Liczba opadania – duża do bardzo dużej, zawartość białka – dość duża, wskaźnik sedymentacji SDS – duży do bardzo dużego. Ilość glutenu – duża. Wydajność ogólna mąki – dość duża. Plenność – bardzo dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby – średnia.
Pełnomocnik hodowcy: Irena Szyld.

ZADRA (2005)
Odmiana chlebowa (grupa B), o ościstym kłosie. Odporność na rdzę brunatną, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – dość duża, na septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła – średnia, na mączniaka – dość mała. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – mała, gęstość w stanie zsypnym – dość duża. Liczba opadania – bardzo duża, zawartość białka – dość duża, wskaźnik sedymentacji SDS – duży. Ilość glutenu – duża. Wydajność ogólna mąki – dość duża. Plenność – dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby – średnia.
Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce, Grupa IHAR.

HEWILLA (2006)
Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia, na mączniaka i septoriozę liści – dość mała, na rdzę brunatną – mała. Rośliny są dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość wczesny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – duża, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Liczba opadania – bardzo duża, zawartość białka – średnia, wskaźnik sedymentacji SDS – bardzo duży. Ilość glutenu – duża do bardzo dużej. Wydajność ogólna mąki – dość duża. Plenność – dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby – średnia.
Hodowca: HRR Nasiona Kobierzyc.

PARABOLA (2006)
Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na mączniaka, rdzę brunatną, septoriozę liści, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia, na septoriozę plew – dość mała. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – wczesny, dojrzewania – dość wczesny. Masa 1000 ziarn – bardzo duża, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Liczba opadania – duża do bardzo dużej, zawartość białka – duża, wskaźnik sedymentacji SDS – bardzo duży. Ilość glutenu – duża do bardzo dużej. Wydajność ogólna mąki – średnia. Plenność –dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby – średnia.
Hodowca: HRR Nasiona Kobierzyc.

PARTYZAN (2006)
Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na mączniaka, rdzę brunatną, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła – dość duża, na septoriozę plew i fuzariozę kłosów – średnia. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – dość późny. Masa 1000 ziarn – dość mała, gęstość w stanie zsypnym – dość duża. Mąka o żółtej barwie. Liczba opadania – bardzo duża, zawartość białka – dość duża, wskaźnik sedymentacji SDS – bardzo duży. Ilość glutenu – duża do bardzo dużej. Wydajność ogólna mąki – średnia. Plenność – przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby – średnia.
Pełnomocnik hodowcy: SW Seed sp. z o.o., ul. Terenowa 6G, 52-231 Wrocław.

KATODA (2008)
Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na rdzę brunatną – duża, na mączniaka – dość duża, na septoriozę liści – średnia, na septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – dość mała. Rośliny są dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość duża, gęstość w stanie zsypnym – bardzo duża. Liczba opadania – duża do bardzo dużej, zawartość białka – dość duża, wskaźnik sedymentacji SDS – bardzo duży. Ilość glutenu – duża. Wydajność ogólna mąki – dość duża. Plenność – dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość mała.
Hodowca: DANKO, Hodowla Roślin.

TRAPPE (2008)
Odmiana chlebowa (grupa B). Odporność na rdzę brunatną i septoriozę liści – dość duża, na mączniaka, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia. Rośliny są dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – dość późny. Masa 1000 ziarn – mała do bardzo małej, gęstość w stanie zsypnym – bardzo duża. Liczba opadania – duża do bardzo dużej, zawartość białka – średnia, wskaźnik sedymentacji SDS – duży do bardzo dużego. Ilość glutenu – dość duża. Wydajność ogólna mąki – dość mała. Plenność – dobra do bardzo dobrej. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość mała.
Pełnomocnik hodowcy: Lochow-Petkus Polska.

WALUTA (2008)
Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na rdzę brunatną – duża, na septoriozę liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia, na mączniaka – dość mała. Rośliny są dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – duża, gęstość w stanie zsypnym – bardzo duża. Liczba opadania – duża do bardzo dużej, zawartość białka – dość duża, wskaźnik sedymentacji SDS – bardzo duży. Ilość glutenu – duża. Wydajność ogólna mąki – duża. Plenność – dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość mała.
Hodowca: DANKO, Hodowla Roślin.

 

Powierzchnia zakwalifikowanych plantacji nasiennych w roku 2007 wynosiła 4,7 tys. ha i była wyższa niż w roku 2006. W ubiegłym sezonie największe znaczenie w produkcji nasiennej miała Nawra, stosunkowo duży udział miały też odmiany: Bombona, Tybalt, Monsun, Żura.
Przy wyborze odmiany do uprawy w danym rejonie pomocne mogą być „Listy zalecanych do uprawy odmian na obszarze województw”. W 2007 roku odmianami zalecanymi do uprawy w największej liczbie województw były: Monsun, Nawra, Bombona i Bryza. Obecnie tworzone są listy na rok 2008.