Pszenica konsumpcyjna wszędzie kosztuje ponad 800 zł/t, a nawet 850 zł/t netto, co jeszcze na początku roku nie było normą. Podrożało też ziarno paszowe tego gatunku. Podobnie jęczmień, którego praktycznie nie ma na rynku, ale też i żyto.

Jak sytuacją wyglądała za granicą? - W grudniu 2018 r. na europejskich rynkach drożała pszenica konsumpcyjna w Niemczech i na Węgrzech oraz kukurydza paszowa na Słowacji. Taniał jedynie jęczmień paszowy we Francji i w Niemczech. W porównaniu z grudniem 2017 r., zboża w Europie nadal były znacznie droższe, w tym szczególnie jęczmień paszowy we Francji i Niemczech (wzrost odpowiednio o 32,5 i 32,8 proc.) oraz pszenica w Niemczech i Czechach (wzrost odpowiednio o 25,6 i 17,5 proc.) – wynika z najnowszego Raportu rolnego przygotowanego przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB.

Warto wiedzieć, że w sezonie 2018/19 (lipiec-listopad) wg danych meldunkowych Głównego Urzędu Statystycznego do skupu w naszym kraju trafiło 3,8 mln t zbóż podstawowych, tj. o 28 proc. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu.

- Skupiono 2,7 mln t pszenicy (3,9 mln t w analogicznym okresie poprzedniego sezonu), 447 tys. t jęczmienia (554 tys. t), 408 tys. t pszenżyta (453 tys. t), 329 tys. t żyta (440 tys. t) oraz 1,6 mln t kukurydzy (1,3 mln t) – czytamy w raporcie.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 29 stycznia 2019 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Młyny (Teresin)
- pszenica konsumpcyjna – 840,
- żyto - 700.

Lubella
- pszenica konsumpcyjna – 800.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu
- pszenica konsumpcyjna – 840,
- pszenica paszowa – 770,
- żyto konsumpcyjne – 730,
- żyto paszowe – 680,
- pszenżyto – 740,
- jęczmień paszowy – 780,
- owies – 630,
- rzepak – 1550.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 800.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA
- pszenica konsumpcyjna – 830,
- żyto konsumpcyjne - 700.

Osadkowski
- pszenica konsumpcyjna – 820,
- pszenica paszowa – 800,
- jęczmień paszowy – 770,
- kukurydza sucha – 670.

Gol Pasz
- pszenica – 830,
- pszenżyto – 760,
- jęczmień – 820,.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 830,
- jęczmień konsumpcyjny - 820,
- żyto – 620.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- pszenica paszowa - 760.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 830-850,
- pszenica paszowa – 810,
- jęczmień konsumpcyjny – 760,
- jęczmień paszowy – 750,
- żyto konsumpcyjny – 700-710,
- żyto paszowe – 690,
- pszenżyto – 750,
- owies – 650-660,
- kukurydza sucha – 710,
- łubin – 1000,
- bobik – 1000,
- groch - 840.

Elewator Sieradz
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- pszenica paszowa – 700,
- żyto konsumpcyjne – 700,
- żyto paszowe – 620,
- pszenżyto – 650,
- jęczmień – 600.

Boferm Górki
- pszenica – 766,
- żyto – 635,
- pszenżyto – 691,
- jęczmień – 800,
- owies – 588-626,
- kukurydza sucha – 700,
- łubin – 800,
- rzepak – 1500.

Elewator Proboszczewice
- pszenica konsumpcyjna – 820,
- pszenica paszowa – 790,
- żyto konsumpcyjne – 640,
- żyto paszowe – 600,
- jęczmień paszowy – 750,
- jęczmień konsumpcyjny – 770,
- pszenżyto - 740.

Elewator Jabłowo
- pszenica konsumpcyjna – 834-854,
- pszenica paszowa – 800,
- żyto konsumpcyjne – 700,
- jęczmień paszowy – 760,
- pszenżyto – 730,
- kukurydza sucha – 700.

Agrito
- pszenica konsumpcyjna – 830,
- pszenica paszowa – 820,
- jęczmień – 830,
- pszenżyto – 750,
- żyto paszowe – 690,
- żyto konsumpcyjne – 710,
- owies – 700,
- kukurydza – 700.

Rol Prem
- pszenica konsumpcyjna – 850,
- pszenica paszowa – 800-820,
- pszenżyto – 780,
- jęczmień paszowy – 800,
- rzepak – 1600.

Transrol
- pszenica konsumpcyjna - 825,
- pszenica paszowa – 800-810,
- pszenżyto – 750-770,
- żyto paszowe – 690-730,
- żyto konsumpcyjne - 730,
- jęczmień paszowy – 800,
- jęczmień konsumpcyjny – 810,
- rzepak - 1540,
- kukurydza sucha - 740,
- owies paszowy - 650.

Agrohandel Mariusz Jakubiuk
- pszenica konsumpcyjna – 820,
- pszenica paszowa – 770,
- pszenżyto – 700,
- owies – 640,
- jęczmień – 780,
- kukurydza – 670,
- rzepak – 1580.

PHU Łukasz Kaczmarek – Skup Zbóż
- pszenica paszowa – 820,
- pszenżyto – 730,
- jęczmień – 780.