Nie tylko pszenica utrzymuje swoją wysoką cenę. Podobnie jest w wypadku zbóż paszowych, które również są wręcz poszukiwane przez handlarzy. Firmy są w stanie odebrać towar bezpośrednio od rolnika (loco gospodarstwo) i przeważnie płacą „od ręki”, bez konieczności czekania na odłożonej w czasie.

Podrożał również rzepak za którego można dostać nawet 2100 zł/t netto, a cena kukurydzy suchej doszła do 900 zł.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 17 lutego 2021 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego). Przypominamy, że są to ceny wyjściowe, oferowane za ziarno zwykle loco magazyn (nie wliczając w to kosztów transportu), są to ceny netto nie uzależnione od parametrów jakościowych ziarna, wielkości partii, terminu płatności, regionu itp., ale też nie są to ceny surowca dostarczanego do portów:

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 920,
- żyto konsumpcyjne - 750.

Gol Pasz Janowiec sp . Z o.o.
- pszenica paszowa – 910,
- pszenżyto – 780,
- jęczmień paszowy - 770.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 910,
- żyto konsumpcyjne – 520,
- jęczmień konsumpcyjny – 600.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 850,
- pszenica paszowa – 800.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna - 900-940,
- pszenica paszowa – 860,
- pszenżyto – 780,
- żyto paszowe – 650,
- żyto konsumpcyjne - 660-670,
- jęczmień konsumpcja – 780,
- rzepak – 2100,
- kukurydza sucha – 900,
- owies – 600,
- groch – 900,
- bobik – 940,
- łubin – 960.

Gołańcz Piast
- pszenica paszowa - 890-900,
- pszenżyto - 770-780,
- jęczmień paszowy - 740-750,
- rzepak - 1890-1900,
- kukurydza sucha - 830-840.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.
- pszenica konsumpcyjna – 900,
- żyto konsumpcyjne – 700.

Agrito
- pszenica konsumpcyjna – 900,
- pszenica paszowa – 880,
- pszenżyto – 750,
- żyto paszowe – 620,
- żyto konsumpcyjne – 640,
- jęczmień paszowy – 740,
- rzepak – 2050,
- kukurydza sucha – 840,
- owies - 610.

AgroAs
- pszenica konsumpcyjna – 930,
- pszenica paszowa – 900,
- pszenżyto – 750,
- jęczmień paszowy – 720,
- rzepak – 2080,
- kukurydza sucha – 845.

AGROCHEM Puławy oddział Człuchów
- pszenica konsumpcyjna – 950,
- pszenżyto – 760,
- jęczmień konsumpcyjny – 800,
- żyto konsumpcyjne – 650,
- rzepak – 2100,
- kukurydza sucha – 880,
- owies – 650.

WIPASZ S.A. oddział Krosno k. Pasłęka
- pszenica paszowa – 900,
- pszenżyto – 800,
- jęczmień paszowy – 800,
- żyto paszowe – 700.

Firma Szmidt
- pszenica konsumpcyjna – 900,
- pszenica paszowa – 860,
- pszenżyto – 740,
- żyto paszowe – 630,
- rzepak – 1940,
- kukurydza mokra - 460-600,
- kukurydza sucha - 810-850.

TRANSROL Leszno
- pszenica konsumpcyjna – 900,
- pszenica paszowa – 880,
- pszenżyto – 750,
- żyto paszowe – 650,
- jęczmień paszowy – 730,
- rzepak – 1950,
- kukurydza sucha – 850.

PHUT Siembida
- pszenica - 880,
- jęczmień - 710,
- pszenżyto - 700,
- owies - 530,
- żyto - 550.