Na rynku zbóż nadal mobilizacja. Ceny poszły w górę, ale podaż jest mała. Najwięcej zyskało ziarno jakościowej pszenicy i kosztuje ono obecnie średnio 805 zł/t netto, z kolei pszenica paszowa jest po 780 zł/t netto. Zwyżki zanotowały też pozostałe gatunki zbóż, ale tam nie są one wielkie i przeciętnie wynoszą kilka złoty na tonie.

Nieznacznie obniżył się cennik na kukurydzę suchą o średnio 10 zł na tonie. Gatunek ten raczej już w całości trafił do magazynów i „zimowe żniwa” mu nie grożą.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 29 listopada 2018 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Młyny
- pszenica konsumpcyjna – 820,
- żyto konsumpcyjne – 680.

Lubella
- pszenica konsumpcyjna – 720.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu
- pszenica konsumpcyjna – 815,
- pszenica paszowa – 750,
- jęczmień paszowy – 653,
- jęczmień konsumpcyjny – 750,
- żyto konsumpcyjne – 695,
- żyto paszowe – 575,
- pszenżyto – 700,
- owies – 550,
- rzepak – 1500.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 800.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA
- pszenica konsumpcyjna – 830,
- żyto konsumpcyjne - 700.

Osadkowski
- pszenica konsumpcyjna – 820,
- pszenica paszowa – 800,
- jęczmień paszowy – 760,
- kukurydza mokra – 510.

Gol Pasz
- pszenica – 830,
- pszenżyto – 760,
- jęczmień – 800,
- kukurydza sucha – 710.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 830,
- jęczmień konsumpcyjny - 820,
- żyto – 620.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- pszenica paszowa - 760.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 800-820,
- pszenica paszowa – 780,
- jęczmień konsumpcyjny – 760,
- jęczmień paszowy – 740,
- żyto konsumpcyjny – 680-700,
- żyto paszowe – 660,
- pszenżyto – 740,
- owies – 640-660,
- kukurydza sucha – 660,
- kukurydza mokra – 450,
- łubin – 920,
- bobik – 900,
- groch - 800.

Piast Gołańcz
- skup wstrzymany.

Elewator Sieradz
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- pszenica paszowa – 700,
- żyto konsumpcyjne – 700,
- żyto paszowe – 620,
- pszenżyto – 650,
- jęczmień – 600.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki
- pszenica konsumpcyjna – 830,
- żyto konsumpcyjne – 700.

Agro System
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- pszenica paszowa – 740,
- jęczmień konsumpcyjny – 700,
- jęczmień paszowy – 680,
- pszenżyto – 700,
- rzepak – 1580,
- kukurydza sucha – 680.

Boferm Górki
- pszenica – 719,
- żyto – 598,
- pszenżyto – 719,
- jęczmień – 719,
- owies – 500-550,
- kukurydza sucha – 700,
- łubin – 800,
- rzepak – 1580.

Elewator Proboszczewice
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- pszenica paszowa – 780,
- pszenżyto – 680,
- żyto konsumpcyjne – 620,
- żyto paszowe – 580,
- jęczmień paszowy – 710,
- jęczmień konsumpcyjny – 750.

Elewator Jabłowo
- pszenica konsumpcyjna – 810,
- pszenica paszowa – 790,
- żyto konsumpcyjne – 700,
- jęczmień paszowy – 760,
- pszenżyto – 730,
- kukurydza sucha – 660.

Agrii Mag
- pszenica konsumpcyjna – 840,
- owies – 650.

Agrito
- pszenica konsumpcyjna – 830,
- pszenica paszowa – 820,
- jęczmień – 780,
- pszenżyto – 730,
- żyto paszowe – 680,
- żyto konsumpcyjne – 700,
- owies – 650,
- kukurydza – 700.

Frankiewicz
- pszenica konsumpcyjna – 820,
- pszenica paszowa – 790,
- żyto konsumpcyjne – 700,
- żyto paszowe – 660,
- pszenżyto – 740,
- jęczmień konsumpcyjny – 740,
- jęczmień paszowy – 660,
- owies – 540,
- kukurydza mokra – 550,
- rzepak – 1600.


AgroAs
- pszenica konsumpcyjna – 820,
- pszenica paszowa – 790-800,
- jęczmień paszowy – 740,
- pszenżyto – 730,
- kukurydza sucha – 660,
- owies – 600,
- żyto konsumpcyjne – 680,
- żyto paszowe – 650,
- kukurydza – 660,
- rzepak 1580.

Transrol
- pszenica konsumpcyjna - 830,
- pszenica paszowa - 800,
- pszenżyto – 730-750,
- żyto paszowe – 660-710,
- żyto konsumpcyjne - 730,
- jęczmień paszowy – 780,
- jęczmień konsumpcyjny – 800,
- rzepak - 1550,
- kukurydza sucha - 710,
- owies paszowy - 650.

Agrohandel Mariusz Jakubiuk
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- pszenica paszowa – 760,
- pszenżyto – 700,
- owies – 600,
- jęczmień – 750,
- kukurydza – 670,
- rzepak – 1560.