PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Pszenica ozima

Autor:

Dodano:

Tagi:

Od wielu lat naukowcy z Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych przygotowują dla CzytelnikówW roku 2008 do krajowego rejestru wpisano pięć nowych odmian: cztery jakościowe (grupa A) – Kohelia, Mulan, Muszelka, Ostroga, oraz jedną chlebową (grupa B) – Jenga. Kohelia, Muszelka i Ostroga są odmianami krajowymi, natomiast hodowcą dwóch pozostałych jest niemiecka firma Nordsaat. Oceny wartości wypiekowej dla wszystkich odmian, z wyjątkiem Kohelii, nie są jeszcze ostateczne. Analizy będą prowadzone także na ziarnie ze zbioru 2008 r. Nowe odmiany są dobrą propozycją dla szerokiego kręgu użytkowników, a znaczne zróżnicowanie cech przemawia za ich indywidualnym traktowaniem w uprawie.

Po skreśleniu w roku 2008 na wniosek hodowców czterech odmian (Roma i Rysa z grupy B oraz Kaja i Kamila z grupy C) i siedmiu w roku poprzednim (Korweta i Pegassos z grupy A, Aristos, Mikon, Sakwa i Soraja z grupy B oraz Liryka z grupy C) w krajowym rejestrze znajdują się obecnie 54 odmiany pszenicy ozimej. W tej liczbie 27 (połowę) odmian zaliczono do grupy technologicznej jakościowej (A), 18 – do chlebowej (B), 2 – na ciastka (K) i 7 – do pszenicy pozostałej (C). W krajowym rejestrze wyraźnie przeważają pod względem ilościowym odmiany polskiej hodowli (37 odmian), odmian zagranicznych jest 19 (35 proc.), ale ich liczba w ostatnich latach systematycznie wzrasta (2000 – 6 proc., 2002 – 16 proc., 2004 – 25 proc., 2006 – 31 proc.).

W latach 2004–2007 liczba odmian na koniec każdego roku była względnie stała i wynosiła 50–54, natomiast wcześniej notowano szybki wzrost liczby zarejestrowanych odmian. Nie oznacza to jednak, że ruch odmianowy był mały, gdyż w latach 2004–2008 wpisano do krajowego rejestru 30 odmian (ponad połowę obecnego stanu), a skreślono 17. Wyraźnie poprawiła się też struktura na rzecz odmian jakościowych i chlebowych. Mało natomiast rejestrowano odmian pastewnych. Trzy odmiany krajowej hodowli (Mewa, Ostka Strzelecka i Ostroga) wyróżniają się ościstym kłosem.

Podstawę charakterystyki odmian stanowią głównie wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (PDO), a także doświadczeń rejestrowych (dla nowych odmian) z lat 2005–2007, prowadzonych na dwóch poziomach agrotechniki (przeciętnym i wysokim – wyższe o 40 kg N/ha nawożenie azotowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami). Oceny dotyczące badań specjalnych i technologicznych pochodzą na ogół z różnych wcześniejszych okresów, w których określone odmiany były badane w doświadczeniach rejestrowych. W charakterystykach cech rolniczych wykorzystano wyniki z przeciętnego poziomu agrotechniki. Analizy technologiczne, z wyjątkiem badań na ciastka, wykonuje się obecnie na ziarnie z wysokiego poziomu agrotechniki (około 180 kg N/ha, w tym 35 kg N/ha w fazie od kłoszenia do kwitnienia). Przy uprawie pszenicy na ciastka nawożenie azotowe należy ograniczyć do 80–100 kg N/ha, gdyż surowiec nie może zawierać zbyt dużo białka.

Podstawowa obsada nasion w doświadczeniach rejestrowych i PDO COBORU wynosi 450 szt./m2 – na glebach kompleksów pszennych, 500 szt./m2 – na kompleksie żytnim bardzo dobrym i 550 szt./m2 – na kompleksie żytnim dobrym. Mniejszą o 50 szt./m2 obsadę stosuje się dla odmian uznanych przez IUNG za formy o lepszej krzewistości, tj. Sukces, Turnia, Nutka, Mikula. W sezonie 2008/2009 planowane są badania nad optymalizacją obsady nasion, a także z oceną reakcji wybranych odmian na opóźnienie terminu siewu.

W tabeli i w opisach pominięto odmiany: Clever (B), Tortija (B), Almari (C), gdyż nie były badane w latach 2005–2007.

KOBRA PLUS – dawniej KOBRA (1992)

Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność dość duża. Odporność na mączniaka i septoriozę liści – mała, na pozostałe ważniejsze choroby – średnia. Rośliny są średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania –dość wczesny. Masa 1000 ziarn – przeciętna, wyrównanie – dość słabe, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Odporność na porastanie w kłosie – dość duża, liczba opadania – bardzo duża. Zawartość białka – średnia, ilość glutenu – dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – dobra. Plenność słaba do bardzo słabej. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: Hodowla Roślin Rolniczych – Nasiona Kobierzyc, ul. Sportowa 21, 55-040 Kobierzyce.

ZORZA (1995)

Odmiana na ciastka (grupa K). Mrozoodporność – mała. Odporność na mączniaka i brunatną plamistość liści – dość duża, na septoriozę liści, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia, na rdzę brunatną – dość mała, na septoriozę plew – mała. Rośliny są wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – duża, wyrównanie – dobre, gęstość w stanie zsypnym – dość duża. Odporność na porastanie w kłosie i liczba opadania – duże. Zawartość białka – średnia. Plenność – dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość mała.

Hodowca: HRR – Nasiona Kobierzyc, Kobierzyce.

MEWA (1998)

Odmiana chlebowa (grupa B), o ościstym kłosie. Mrozoodporność – dość duża. Odporność na ważniejsze choroby – średnia, na septoriozę liści – dość mała. Rośliny są średniej wysokości, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – duża do bardzo dużej, wyrównanie – dość dobre, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Odporność na porastanie w kłosie – dość mała, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka i glutenu – dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – dobra. Plenność – dość słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: DANKO Hodowla Roślin, Choryń 27, 64-000 Kościan.

MIKULA (1999)

Odmiana pastewna (grupa C). Mrozoodporność – średnia. Odporność na brunatną plamistość liści – dość duża, na mączniaka – dość mała, na pozostałe ważniejsze choroby – średnia. Rośliny są wysokie do bardzo wysokich, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – bardzo duża, wyrównanie – dobre do bardzo dobrego, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Odporność na porastanie w kłosie – dość duża, liczba opadania – duża. Zawartość białka – dość duża. Plenność – dość słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: Małopolska Hodowla Roślin–HBP,

ul. Zbożowa 4, 30-002 Kraków.

SYMFONIA (1999)

Odmiana pastewna (grupa C). Mrozoodporność – dość duża. Odporność na mączniaka, brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła – dość duża, na rdzę brunatną, septoriozę liści i plew oraz fuzariozę kłosów – średnia. Rośliny są niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość późny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość duża, wyrównanie – dość dobre, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Odporność na porastanie w kłosie – dość duża, liczba opadania – duża. Zawartość białka – przeciętna. Plenność – słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99–307 Strzelce.

ZYTA (1999)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – mała. Odporność na brunatną plamistość liści, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła – dość duża, na rdzę brunatną, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – średnia, na mączniaka – mała. Rośliny są wysokie do bardzo wysokich, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – duża, wyrównanie – dobre do bardzo dobrego, gęstość w stanie zsypnym – dość duża. Odporność na porastanie w kłosie – średnia, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka i glutenu – duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – bardzo duży. Wydajność ogólna mąki – średnia. Plenność – słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: HR Strzelce Grupa IHAR.

KRIS (2000)

Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność – mała. Odporność na mączniaka i choroby podstawy źdźbła – dość duża, na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew – średnia, na fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny są bardzo niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – późny, dojrzewania – dość późny. Masa 1000 ziarn – dość mała, wyrównanie dość – słabe, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Odporność na porastanie w kłosie – dość duża, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka – dość mała, ilość glutenu – średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – dość dobra. Plenność – dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Pełnomocnik hodowcy: PIAST Hodowla Roślin Łagiewniki Grupa Szelejewo, Łagiewniki, 88-150 Kruszwica.

NUTKA (2001)

Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność – mała. Odporność na choroby podstawy źdźbła – dość duża, na brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew oraz fuzariozę kłosów – średnia, na mączniaka i rdzę brunatną – dość mała. Rośliny są dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość duża, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym – średnie. Odporność na porastanie w kłosie – dość mała, liczba opadania – duża. Zawartość białka – dość mała, ilość glutenu – średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki – średnia. Plenność – dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: HR Strzelce Grupa IHAR.

SŁAWA (2001)

Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność – dość duża. Odporność na rdzę brunatną i brunatną plamistość liści – dość duża, na mączniaka, septoriozę liści i plew oraz fuzariozę kłosów – średnia, na choroby podstawy źdźbła – mała. Rośliny są wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość wczesny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość mała, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym – przeciętne. Odporność na porastanie w kłosie – mała, liczba opadania – dość duża. Zawartość białka – średnia, ilość glutenu – dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – dość duży. Wydajność ogólna mąki – dość dobra. Plenność – słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: Poznańska Hodowla Roślin, ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce.

SUKCES (2001)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – mała. Odporność na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozę liści, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – dość duża, na mączniaka i septoriozę plew – średnia. Rośliny są średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – późny. Masa 1000 ziarn – duża do bardzo dużej, wyrównanie – dość dobre, gęstość w stanie zsypnym – dość duża. Odporność na porastanie w kłosie – średnia, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka i glutenu – dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki – średnia. Plenność – dość słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość duża.

Hodowca: HR Strzelce Grupa IHAR.

TONACJA (2001)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – dość duża. Odporność na septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosów oraz choroby podstawy źdźbła – dość duża, na rdzę brunatną i brunatną plamistość liści – średnia, na mączniaka – mała do bardzo małej. Rośliny są dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – dość późny. Masa 1000 ziarn – duża, wyrównanie – dość dobre, gęstość w stanie zsypnym – dość duża. Odporność na porastanie w kłosie – przeciętna, liczba opadania – dość duża. Zawartość białka – dość duża, ilość glutenu – duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – przeciętna. Plenność – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: HR Strzelce Grupa IHAR.

TURNIA (2001)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – prawie średnia. Odporność na brunatną plamistość liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia, na rdzę brunatną i septoriozę liści – mała, na mączniaka – mała do bardzo małej. Rośliny są wysokie do bardzo wysokich, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – średni, dojrzewania – dość późny. Masa 1000 ziarn – duża, wyrównanie – dobre, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Odporność na porastanie w kłosie – przeciętna, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka – średnia, ilość glutenu – dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – bardzo duży. Wydajność ogólna mąki – dość dobra. Plenność – słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość duża.

Hodowca: MHR-HBP Kraków.

FINEZJA (2002)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – średnia. Odporność na septoriozę plew – dość duża, na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozę liści i fuzariozę kłosów – średnia, na choroby podstawy źdźbła – dość mała, na mączniaka – mała do bardzo małej. Rośliny są dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – przeciętny. Masa 1000 ziarn – dość mała, wyrównanie – średnie, gęstość w stanie zsypnym – duża. Odporność na porastanie w kłosie – dość duża, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka – duża, ilość glutenu – dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki – dość dobra, barwa mąki – jasnożółta. Plenność – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: DANKO HR Choryń.

FLAIR (2002)

Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność – mała do bardzo małej. Odporność na septoriozę liści – dość duża, na choroby podstawy źdźbła – dość mała, na pozostałe ważniejsze choroby – średnia. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – mała, wyrównanie – słabe do bardzo słabego, gęstość w stanie zsypnym – mała. Odporność na porastanie w kłosie – dość mała, liczba opadania – dość duża. Zawartość białka i glutenu – średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – dość duży. Wydajność ogólna mąki – dość dobra. Plenność – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Pełnomocnik hodowcy: Hodowla Roślin Szelejewo, Szelejewo Drugie 1, 63-820 Piaski.

KOBIERA (2003)

Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność – dość duża. Odporność na mączniaka, brunatną plamistość liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – średnia, na septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła – dość mała, na rdzę brunatną – mała. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – mała, wyrównanie – słabe, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Odporność na porastanie w kłosie – przeciętna, liczba opadania – bardzo duża. Zawartość białka – średnia, ilość glutenu – duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – dość duży. Wydajność ogólna mąki – dość dobra. Plenność – słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: HRR – Nasiona Kobierzyc,

Kobierzyce.

NADOBNA (2003)

Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność – mała. Odporność na brunatną plamistość liści – dość duża, na mączniaka i rdzę brunatną – średnia, na septoriozę liści i plew oraz fuzariozę kłosów – dość mała, na choroby podstawy źdźbła – mała. Rośliny są wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – wczesny, dojrzewania – dość wczesny. Masa 1000 ziarn – mała, wyrównanie – dość słabe, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Odporność na porastanie w kłosie – mała, liczba opadania – duża. Zawartość białka – średnia, ilość glutenu – dość mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – dość duży. Wydajność ogólna mąki – dość dobra. Plenność – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: PHR Tulce.

RAPSODIA (2003)

Odmiana pastewna (grupa C). Mrozoodporność – mała do bardzo małej. Odporność na rdzę brunatną – duża, na mączniaka – dość duża, na brunatną plamistość liści, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła – średnia, na septoriozę plew i fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny są bardzo niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – średni, dojrzewania – dość wczesny. Masa 1000 ziarn – dość mała, wyrównanie – słabe. Odporność na porastanie w kłosie – średnia, liczba opadania – duża. Zawartość białka – dość mała. Plenność – dobra do bardzo dobrej. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość mała.

Pełnomocnik hodowcy: PIAST HR Łagiewniki Grupa Szelejewo.

RUBENS (2003)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – mała. Odporność na rdzę brunatną – dość duża, na brunatną plamistość liści – średnia, na mączniaka, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – dość mała, na septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła – mała. Rośliny są niskie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – wczesny do bardzo wczesnego, dojrzewania – wczesny. Masa 1000 ziarn – bardzo mała, wyrównanie – bardzo słabe, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Odporność na porastanie w kłosie – mała, liczba opadania – bardzo duża. Zawartość białka średnia, ilość glutenu – dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – dość dobra. Plenność – słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Pełnomocnik hodowcy: Centrala Nasienna,

ul. Żytnia 1, 55-300 Środa Śląska.

RYWALKA (2003)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – średnia. Odporność na mączniaka – dość mała, na pozostałe ważniejsze choroby – średnia. Rośliny są dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – późny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – duża, wyrównanie – dobre, gęstość w stanie zsypnym – dość duża. Odporność na porastanie w kłosie – duża, liczba opadania – bardzo duża. Zawartość białka – dość duża, ilość glutenu – duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki – dobra. Plenność – słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: HR Strzelce Grupa IHAR.

SLADE (2003)

Odmiana na ciastka (grupa K). Mrozoodporność – mała do bardzo małej. Odporność na mączniaka – duża, na rdzę brunatną i septoriozę liści – dość duża, na brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła – średnia, na septoriozę plew i fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny są bardzo niskie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość późny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – mała do bardzo małej, wyrównanie – słabe, gęstość w stanie zsypnym – mała do bardzo małej. Odporność na porastanie w kłosie – średnia, liczba opadania – duża. Zawartość białka – dość mała. Plenność – dobra do bardzo dobrej. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość mała.

Pełnomocnik hodowcy: PIAST HR Łagiewniki.

TREND (2003)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – bardzo mała. Odporność na mączniaka, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła – średnia, na septoriozę liści i plew oraz fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny są niskie do bardzo niskich, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – dość wczesny. Masa 1000 ziarn i wyrównanie – przeciętne, gęstość w stanie zsypnym – mała. Odporność na porastanie w kłosie – dość mała, liczba opadania – bardzo duża. Zawartość białka – średnia, ilość glutenu – dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – średnia. Plenność – dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby – mała.

Pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska, Kondratowice, ul. Słowiańska 5, 57-150 Prusy.

BOGATKA (2004)

Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność – średnia. Odporność na mączniaka – dość duża, na pozostałe ważniejsze choroby – średnia. Rośliny są dość wysokie, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – dość wczesny. Masa 1000 ziarn – bardzo duża, wyrównanie – dobre, gęstość w stanie zsypnym – dość mała. Odporność na porastanie w kłosie – średnia, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka – dość duża, ilość glutenu – duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – dobra. Plenność – dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: DANKO HR Choryń.

DOROTA (2004)

Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność – mała do średniej. Odporność na mączniaka i rdzę brunatną – mała, na pozostałe ważniejsze choroby – średnia. Rośliny są niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – mała do bardzo małej, wyrównanie – słabe do bardzo słabego, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Odporność na porastanie w kłosie – średnia, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka – dość mała, ilość glutenu – średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – dość dobra. Plenność – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Pełnomocnik hodowcy: RAGT Semences Polska, ul. Sadowa 10A, 87-148 Łysomice.

FREGATA (2004)

Odmiana jakościowa (grupa A), o wyróżniających się parametrach technologicznych. Mrozoodporność – mała. Odporność na septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosów oraz choroby podstawy źdźbła – dość duża, na rdzę brunatną i brunatną plamistość liści – średnia, na mączniaka – dość mała. Rośliny są średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – późny do bardzo późnego, dojrzewania – dość późny. Masa 1000 ziarn – średnia, wyrównanie – dobre, gęstość w stanie zsypnym – duża. Odporność na porastanie w kłosie – dość duża, liczba opadania – bardzo duża. Zawartość białka i glutenu – duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki – dobra. Plenność – słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: HR Strzelce Grupa IHAR.

IZYDA (2004)

Odmiana pastewna (grupa C). Mrozoodporność – mała do średniej. Odporność na rdzę brunatną i brunatną plamistość liści – dość duża, na mączniaka, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia, na septoriozę liści – dość mała. Rośliny są dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – dość wczesny. Masa 1000 ziarn i wyrównanie – średnie, gęstość w stanie zsypnym – dość duża. Odporność na porastanie w kłosie i liczba opadania – średnie. Zawartość białka – duża. Plenność – przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość duża.

Hodowca: HR Szelejewo.      

MUZA (2004)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – średnia. Odporność na septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia, na mączniaka, brunatną plamistość liści i septoriozę liści – dość mała, na rdzę brunatną – mała. Rośliny są dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – średnia, wyrównanie – dość dobre, gęstość w stanie zsypnym – dość duża. Odporność na porastanie w kłosie – przeciętna, liczba opadania – bardzo duża. Zawartość białka – duża, ilość glutenu – bardzo duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – średnia. Plenność – słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość duża.

Hodowca: MHR-HBP Kraków.

OLIVIN (2004)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – mała do średniej. Odporność na rdzę brunatną, septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosów oraz choroby podstawy źdźbła – dość duża, na mączniaka i brunatną plamistość liści – średnia. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – późny do bardzo późnego, dojrzewania – późny. Masa 1000 ziarn – mała do bardzo małej, wyrównanie – słabe do bardzo słabego, gęstość w stanie zsypnym – duża. Odporność na porastanie w kłosie – przeciętna, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka – dość duża, ilość glutenu – duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki – dobra. Plenność – słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość mała.

Pełnomocnik hodowcy: RAGT Semences Polska, Łysomice.

SATYNA (2004)

Odmiana pastewna (grupa C). Mrozoodporność – dość duża. Odporność na mączniaka – dość duża, na brunatną plamistość liści, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła – średnia, na septoriozę plew i fuzariozę kłosów – dość mała, na rdzę brunatną – mała. Rośliny są średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – dość wczesny. Masa 1000 ziarn – dość duża, wyrównanie – średnie, gęstość w stanie zsypnym – dość mała. Odporność na porastanie w kłosie – mała, liczba opadania – duża. Zawartość białka – średnia. Plenność – dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: HRR – Nasiona Kobierzyc,

Kobierzyce.

SMUGA (2004)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – dość duża. Odporność na mączniaka i brunatną plamistość liści – średnia, na rdzę brunatną, septoriozę liści i plew oraz fuzariozę kłosów – dość mała, na choroby podstawy źdźbła – mała. Rośliny są wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – wczesny, dojrzewania – dość wczesny. Masa 1000 ziarn – dość duża, wyrównanie – dość dobre, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Odporność na porastanie w kłosie – przeciętna, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka – dość duża, ilość glutenu – duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – dość dobra. Plenność – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość mała.

Hodowca: DANKO HR Choryń.

ZAWISZA (2004)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – mała do średniej. Odporność na rdzę brunatną – dość mała, na pozostałe ważniejsze choroby – średnia. Rośliny są dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość późny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość mała, wyrównanie – dość dobre, gęstość w stanie zsypnym – dość duża. Odporność na porastanie w kłosie – średnia, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka – duża, ilość glutenu – bardzo duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki – średnia. Plenność – dość słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: Hodowla Roślin Smolice Grupa IHAR, Smolice 146, 63-740 Kobylin.

LEGENDA (2005)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – dość duża. Odporność na mączniaka, brunatną plamistość liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – dość duża, na rdzę brunatną, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła – średnia. Rośliny są bardzo wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – średnia, wyrównanie – dość dobre, gęstość w stanie zsypnym – dość duża. Odporność na porastanie w kłosie – mała, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka i ilość glutenu – duże. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – przeciętna. Plenność – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: PHR Tulce.

WYDMA (2005)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – prawie średnia. Odporność na brunatną plamistość liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia, na mączniaka i septoriozę liści – dość mała, na rdzę brunatną – mała. Rośliny są dość niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn – mała, wyrównanie – przeciętne, gęstość w stanie zsypnym – dość duża. Odporność na porastanie w kłosie – średnia, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka i glutenu – dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – przeciętna. Plenność – dość słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: HR Smolice Grupa IHAR.

ALCAZAR (2006)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – mała. Odporność na mączniaka i rdzę brunatną – duża, na choroby podstawy źdźbła – dość duża, na septoriozę liści i plew – średnia, na fuzariozę kłosów – dość mała, na brunatną plamistość liści – mała. Rośliny są bardzo niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – mała, wyrównanie – dość słabe, gęstość w stanie zsypnym – mała do bardzo małej. Odporność na porastanie w kłosie – średnia, liczba opadania – duża. Zawartość białka i glutenu – średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – przeciętna. Plenność – dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Pełnomocnik hodowcy: Soufflet Polska,

ul. Szwajcarska 13, 61-285 Poznań.

ANTHUS (2006)

Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność – mała do średniej. Odporność na fuzariozę kłosów – duża, na mączniaka, septoriozę liści i plew – dość duża, na rdzę brunatną i choroby podstawy źdźbła – średnia, na brunatną plamistość liści – mała. Rośliny są dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość mała, wyrównanie – słabe do bardzo słabego, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Odporność na porastanie w kłosie – przeciętna, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka i glutenu – średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – przeciętna. Plenność – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość mała.

Pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska, Kondratowice.

BATUTA (2006)

Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność – dość duża. Odporność na mączniaka, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – dość duża, na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew – przeciętna. Rośliny są średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – duża, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym – przeciętne. Odporność na porastanie w kłosie – średnia, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka – średnia, ilość glutenu – dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – średnia. Plenność – przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość mała.

Hodowca: DANKO HR Choryń.

BOOMER (2006)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – mała. Odporność na rdzę brunatną – duża, na septoriozę liści – dość duża, na brunatną plamistość liści, septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła – średnia, na mączniaka – dość mała, na fuzariozę kłosów – mała. Rośliny są niskie do bardzo niskich, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – mała, wyrównanie – dość słabe, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Odporność na porastanie w kłosie – dość duża, liczba opadania – bardzo duża. Zawartość białka i glutenu – średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – przeciętna, barwa mąki – żółta. Plenność – dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość mała.

Pełnomocnik hodowcy: RAGT Semences Polska, Łysomice.

LUDWIG (2006)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – mała do średniej. Odporność na brunatną plamistość liści – dość duża, na mączniaka, septoriozę liści i plew oraz fuzariozę kłosów – średnia, na rdzę brunatną i choroby podstawy źdźbła – dość mała. Rośliny są wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – wczesny, dojrzewania – dość wczesny. Masa 1000 ziarn – duża, wyrównanie – dobre, gęstość w stanie zsypnym – przeciętna. Odporność na porastanie w kłosie – mała, liczba opadania – duża. Zawartość białka i glutenu – duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – dość mała. Plenność – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Pełnomocnik hodowcy: DANKO HR Choryń.

NARIDANA (2006)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – prawie średnia. Odporność na brunatną plamistość liści, rdzę brunatną, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia, na septoriozę plew – dość mała, na mączniaka i septoriozę liści – mała. Rośliny są dość niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość wczesny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym – średnie. Odporność na porastanie w kłosie – dość mała, liczba opadania – duża. Zawartość białka i glutenu – dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki – dość dobra, barwa mąki – żółta. Plenność – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość duża.

Hodowca: PHR Tulce.

OSTKA STRZELECKA (2006)

Odmiana jakościowa (grupa A), o ościstym kłosie. Mrozoodporność – prawie średnia. Odporność na brunatną plamistość liści i septoriozę plew – dość duża, na mączniaka, septoriozę liści, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia, na rdzę brunatną – dość mała. Rośliny są dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość późny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość mała, wyrównanie – słabe do bardzo słabego, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Odporność na porastanie w kłosie – dość mała, liczba opadania – bardzo duża. Zawartość białka – duża do bardzo dużej, ilość glutenu – dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – bardzo duży. Wydajność ogólna mąki – dość mała. Plenność – słaba do bardzo słabej. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: HR Strzelce Grupa IHAR.

TÜRKIS (2006)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – prawie średnia. Odporność na mączniaka – duża, na septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła – przeciętna, na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny są dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dośćpóźny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn – dość mała, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym – średnie. Odporność na porastanie w kłosie – przeciętna, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka i glutenu – dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – przeciętna. Plenność – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Pełnomocnik hodowcy: SW Seed, ul. Terenowa 6g, 52-231 Wrocław.

AKTEUR (2007)

Odmiana jakościowa (grupa A), o wyróżniających się parametrach technologicznych. Mrozoodporność – mała do średniej. Odporność na mączniaka – duża do bardzo dużej, na fuzariozę kłosów – duża, na rdzę brunatną, septoriozę liści i plew – dość duża, na brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła – przeciętna. Rośliny są dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – późny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość duża, wyrównanie – dobre do bardzo dobrego, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Odporność na porastanie w kłosie – dość duża, liczba opadania – bardzo duża. Zawartość białka – bardzo duża, ilość glutenu – duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki – przeciętna, barwa mąki – żółta. Plenność – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Pełnomocnik hodowcy: DSV Polska, ul. Straszewska 70, 62-100 Wągrowiec.

FIGURA (2007)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – prawie średnia. Odporność na mączniaka – duża, na brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew oraz fuzariozę kłosów – przeciętna, na choroby podstawy źdźbła – dość mała, na rdzę brunatną – mała. Rośliny są dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość wczesny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość duża, wyrównanie – dość dobre, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Odporność na porastanie w kłosie – przeciętna, liczba opadania – dość duża. Zawartość białka – średnia, ilość glutenu – dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – dość dobra. Plenność – dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: DANKO HR Choryń.

GARANTUS (2007)

Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność – mała. Odporność na mączniaka – duża, na fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – dość duża, na rdzę brunatną, septoriozę liści i plew – przeciętna, na brunatną plamistość liści – mała. Rośliny są dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość późny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – bardzo mała, wyrównanie – słabe, gęstość w stanie zsypnym – dość duża. Odporność na porastanie w kłosie – dość duża, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka – dość duża, ilość glutenu – duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – dość duży. Wydajność ogólna mąki – średnia. Plenność – dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Pełnomocnik hodowcy: RAGT Semences Polska, Łysomice.

MARKIZA (2007)

Odmiana pastewna (grupa C). Mrozoodporność – prawie średnia. Odporność na mączniaka – duża, na choroby podstawy źdźbła – dość duża, na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew oraz fuzariozę kłosów – średnia. Rośliny są średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość wczesny, dojrzewania – przeciętny. Masa 1000 ziarn – dość duża, wyrównanie – dość dobre. Odporność na porastanie w kłosie – średnia, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka – dość duża. Plenność – dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: HR Strzelce Grupa IHAR.

METEOR (2007)

Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność – mała do średniej. Odporność na mączniaka, rdzę brunatną i septoriozę liści – duża, na septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – dość duża, na brunatną plamistość liści – średnia. Rośliny są dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – mała, wyrównanie – dość słabe, gęstość w stanie zsypnym – dość mała. Odporność na porastanie w kłosie – dość duża, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka – dość duża, ilość glutenu – średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – przeciętny. Wydajność ogólna mąki – średnia, barwa mąki – żółta. Plenność – dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Pełnomocnik hodowcy: SW Seed, Wrocław.

NATEJA (2007)

Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność – średnia. Odporność na fuzariozę kłosów – dość duża, na mączniaka, rdzę brunatną, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła – przeciętna, na brunatną plamistość liści i septoriozę plew – dość mała. Rośliny są wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – duża, wyrównanie – dość dobre, gęstość w stanie zsypnym – dość duża. Odporność na porastanie w kłosie – dość mała, liczba opadania – duża. Zawartość białka i glutenu – dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – dość dobra. Plenność – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: HR Szelejewo.

JENGA (2008)

Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność – mała. Odporność na septoriozę liści – duża, na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła – dość duża, na mączniaka i fuzariozę kłosów – średnia. Rośliny są niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość późny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – mała, wyrównanie – bardzo słabe, gęstość w stanie zsypnym – dość mała. Odporność na porastanie w kłosie i liczba opadania – dość duże. Zawartość białka – średnia, ilość glutenu – duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – dość duży. Wydajność ogólna mąki – przeciętna, barwa mąki – żółta. Plenność – dobra do bardzo dobrej. Tolerancja na zakwaszenie gleby – średnia.

Hodowca: Saaten-Union Polska,

ul. Straszewska 70, 62–100 Wągrowiec.

 KOHELIA (2008)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – średnia. Odporność na wszystkie ważniejsze choroby – przeciętna. Rośliny są dość wysokie, o małej do bardzo małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – duża do bardzo dużej, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym – średnie. Odporność na porastanie w kłosie – przeciętna, liczba opadania – duża. Zawartość białka i glutenu – średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki – dość dobra. Plenność – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: HRR – Nasiona Kobierzyc, Kobierzyce.

MULAN (2008)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – mała do średniej. Odporność na rdzę brunatną i septoriozę liści – dość duża, na mączniaka, septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła – przeciętna, na brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – dość wczesny. Masa 1000 ziarn – średnia, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym – mała. Odporność na porastanie w kłosie i liczba opadania – dość duże. Zawartość białka – średnia, ilość glutenu – dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – dość duży. Wydajność ogólna mąki – dość słaba. Plenność – bardzo dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: Saaten-Union Polska, Wągrowiec.

MUSZELKA (2008)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – mała do średniej. Odporność na mączniaka i rdzę brunatną – dość duża, na choroby podstawy źdźbła – przeciętna, na septoriozę liści – dość mała, na brunatną plamistość liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – mała. Rośliny są bardzo niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość wczesny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość mała, wyrównanie – słabe, gęstość w stanie zsypnym – mała. Odporność na porastanie w kłosie – średnia, liczba opadania – duża. Zawartość białka – średnia, ilość glutenu – dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – przeciętna. Plenność – dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: DANKO HR Choryń.

OSTROGA (2008)

Odmiana jakościowa (grupa A), o ościstym kłosie. Mrozoodporność średnia. Odporność na rdzę brunatną – duża do bardzo dużej, na brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew oraz choroby podstawy źdźbła – dość duża, na fuzariozę kłosów – przeciętna, na mączniaka – dość mała. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – późny. Masa 1000 ziarn – duża do bardzo dużej, wyrównanie – dobre, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Odporność na porastanie w kłosie – duża, liczba opadania – dość duża. Zawartość białka i glutenu – dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki – dość dobra. Plenność – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: DANKO HR Choryń.

źródło: Farmer 13/2008Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.234.211.61
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.