W roku 2008 do krajowego rejestru wpisano pięć nowych odmian: cztery jakościowe (grupa A) – Kohelia, Mulan, Muszelka, Ostroga, oraz jedną chlebową (grupa B) – Jenga. Kohelia, Muszelka i Ostroga są odmianami krajowymi, natomiast hodowcą dwóch pozostałych jest niemiecka firma Nordsaat. Oceny wartości wypiekowej dla wszystkich odmian, z wyjątkiem Kohelii, nie są jeszcze ostateczne. Analizy będą prowadzone także na ziarnie ze zbioru 2008 r. Nowe odmiany są dobrą propozycją dla szerokiego kręgu użytkowników, a znaczne zróżnicowanie cech przemawia za ich indywidualnym traktowaniem w uprawie.

Po skreśleniu w roku 2008 na wniosek hodowców czterech odmian (Roma i Rysa z grupy B oraz Kaja i Kamila z grupy C) i siedmiu w roku poprzednim (Korweta i Pegassos z grupy A, Aristos, Mikon, Sakwa i Soraja z grupy B oraz Liryka z grupy C) w krajowym rejestrze znajdują się obecnie 54 odmiany pszenicy ozimej. W tej liczbie 27 (połowę) odmian zaliczono do grupy technologicznej jakościowej (A), 18 – do chlebowej (B), 2 – na ciastka (K) i 7 – do pszenicy pozostałej (C). W krajowym rejestrze wyraźnie przeważają pod względem ilościowym odmiany polskiej hodowli (37 odmian), odmian zagranicznych jest 19 (35 proc.), ale ich liczba w ostatnich latach systematycznie wzrasta (2000 – 6 proc., 2002 – 16 proc., 2004 – 25 proc., 2006 – 31 proc.).

W latach 2004–2007 liczba odmian na koniec każdego roku była względnie stała i wynosiła 50–54, natomiast wcześniej notowano szybki wzrost liczby zarejestrowanych odmian. Nie oznacza to jednak, że ruch odmianowy był mały, gdyż w latach 2004–2008 wpisano do krajowego rejestru 30 odmian (ponad połowę obecnego stanu), a skreślono 17. Wyraźnie poprawiła się też struktura na rzecz odmian jakościowych i chlebowych. Mało natomiast rejestrowano odmian pastewnych. Trzy odmiany krajowej hodowli (Mewa, Ostka Strzelecka i Ostroga) wyróżniają się ościstym kłosem.

Podstawę charakterystyki odmian stanowią głównie wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (PDO), a także doświadczeń rejestrowych (dla nowych odmian) z lat 2005–2007, prowadzonych na dwóch poziomach agrotechniki (przeciętnym i wysokim – wyższe o 40 kg N/ha nawożenie azotowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami). Oceny dotyczące badań specjalnych i technologicznych pochodzą na ogół z różnych wcześniejszych okresów, w których określone odmiany były badane w doświadczeniach rejestrowych. W charakterystykach cech rolniczych wykorzystano wyniki z przeciętnego poziomu agrotechniki. Analizy technologiczne, z wyjątkiem badań na ciastka, wykonuje się obecnie na ziarnie z wysokiego poziomu agrotechniki (około 180 kg N/ha, w tym 35 kg N/ha w fazie od kłoszenia do kwitnienia). Przy uprawie pszenicy na ciastka nawożenie azotowe należy ograniczyć do 80–100 kg N/ha, gdyż surowiec nie może zawierać zbyt dużo białka.

Podstawowa obsada nasion w doświadczeniach rejestrowych i PDO COBORU wynosi 450 szt./m2 – na glebach kompleksów pszennych, 500 szt./m2 – na kompleksie żytnim bardzo dobrym i 550 szt./m2 – na kompleksie żytnim dobrym. Mniejszą o 50 szt./m2 obsadę stosuje się dla odmian uznanych przez IUNG za formy o lepszej krzewistości, tj. Sukces, Turnia, Nutka, Mikula. W sezonie 2008/2009 planowane są badania nad optymalizacją obsady nasion, a także z oceną reakcji wybranych odmian na opóźnienie terminu siewu.

W tabeli i w opisach pominięto odmiany: Clever (B), Tortija (B), Almari (C), gdyż nie były badane w latach 2005–2007.

KOBRA PLUS – dawniej KOBRA (1992)

Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność dość duża. Odporność na mączniaka i septoriozę liści – mała, na pozostałe ważniejsze choroby – średnia. Rośliny są średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania –dość wczesny. Masa 1000 ziarn – przeciętna, wyrównanie – dość słabe, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Odporność na porastanie w kłosie – dość duża, liczba opadania – bardzo duża. Zawartość białka – średnia, ilość glutenu – dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – dobra. Plenność słaba do bardzo słabej. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: Hodowla Roślin Rolniczych – Nasiona Kobierzyc, ul. Sportowa 21, 55-040 Kobierzyce.

ZORZA (1995)

Odmiana na ciastka (grupa K). Mrozoodporność – mała. Odporność na mączniaka i brunatną plamistość liści – dość duża, na septoriozę liści, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia, na rdzę brunatną – dość mała, na septoriozę plew – mała. Rośliny są wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – duża, wyrównanie – dobre, gęstość w stanie zsypnym – dość duża. Odporność na porastanie w kłosie i liczba opadania – duże. Zawartość białka – średnia. Plenność – dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość mała.

Hodowca: HRR – Nasiona Kobierzyc, Kobierzyce.

MEWA (1998)

Odmiana chlebowa (grupa B), o ościstym kłosie. Mrozoodporność – dość duża. Odporność na ważniejsze choroby – średnia, na septoriozę liści – dość mała. Rośliny są średniej wysokości, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – duża do bardzo dużej, wyrównanie – dość dobre, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Odporność na porastanie w kłosie – dość mała, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka i glutenu – dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – dobra. Plenność – dość słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: DANKO Hodowla Roślin, Choryń 27, 64-000 Kościan.

MIKULA (1999)

Odmiana pastewna (grupa C). Mrozoodporność – średnia. Odporność na brunatną plamistość liści – dość duża, na mączniaka – dość mała, na pozostałe ważniejsze choroby – średnia. Rośliny są wysokie do bardzo wysokich, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – bardzo duża, wyrównanie – dobre do bardzo dobrego, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Odporność na porastanie w kłosie – dość duża, liczba opadania – duża. Zawartość białka – dość duża. Plenność – dość słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: Małopolska Hodowla Roślin–HBP,

ul. Zbożowa 4, 30-002 Kraków.

SYMFONIA (1999)

Odmiana pastewna (grupa C). Mrozoodporność – dość duża. Odporność na mączniaka, brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła – dość duża, na rdzę brunatną, septoriozę liści i plew oraz fuzariozę kłosów – średnia. Rośliny są niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość późny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość duża, wyrównanie – dość dobre, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Odporność na porastanie w kłosie – dość duża, liczba opadania – duża. Zawartość białka – przeciętna. Plenność – słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99–307 Strzelce.

ZYTA (1999)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – mała. Odporność na brunatną plamistość liści, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła – dość duża, na rdzę brunatną, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – średnia, na mączniaka – mała. Rośliny są wysokie do bardzo wysokich, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – duża, wyrównanie – dobre do bardzo dobrego, gęstość w stanie zsypnym – dość duża. Odporność na porastanie w kłosie – średnia, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka i glutenu – duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – bardzo duży. Wydajność ogólna mąki – średnia. Plenność – słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: HR Strzelce Grupa IHAR.

KRIS (2000)

Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność – mała. Odporność na mączniaka i choroby podstawy źdźbła – dość duża, na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew – średnia, na fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny są bardzo niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – późny, dojrzewania – dość późny. Masa 1000 ziarn – dość mała, wyrównanie dość – słabe, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Odporność na porastanie w kłosie – dość duża, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka – dość mała, ilość glutenu – średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – dość dobra. Plenność – dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Pełnomocnik hodowcy: PIAST Hodowla Roślin Łagiewniki Grupa Szelejewo, Łagiewniki, 88-150 Kruszwica.

NUTKA (2001)

Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność – mała. Odporność na choroby podstawy źdźbła – dość duża, na brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew oraz fuzariozę kłosów – średnia, na mączniaka i rdzę brunatną – dość mała. Rośliny są dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość duża, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym – średnie. Odporność na porastanie w kłosie – dość mała, liczba opadania – duża. Zawartość białka – dość mała, ilość glutenu – średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki – średnia. Plenność – dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: HR Strzelce Grupa IHAR.

SŁAWA (2001)

Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność – dość duża. Odporność na rdzę brunatną i brunatną plamistość liści – dość duża, na mączniaka, septoriozę liści i plew oraz fuzariozę kłosów – średnia, na choroby podstawy źdźbła – mała. Rośliny są wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość wczesny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość mała, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym – przeciętne. Odporność na porastanie w kłosie – mała, liczba opadania – dość duża. Zawartość białka – średnia, ilość glutenu – dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – dość duży. Wydajność ogólna mąki – dość dobra. Plenność – słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: Poznańska Hodowla Roślin, ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce.

SUKCES (2001)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – mała. Odporność na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozę liści, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – dość duża, na mączniaka i septoriozę plew – średnia. Rośliny są średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – późny. Masa 1000 ziarn – duża do bardzo dużej, wyrównanie – dość dobre, gęstość w stanie zsypnym – dość duża. Odporność na porastanie w kłosie – średnia, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka i glutenu – dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki – średnia. Plenność – dość słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość duża.

Hodowca: HR Strzelce Grupa IHAR.

TONACJA (2001)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – dość duża. Odporność na septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosów oraz choroby podstawy źdźbła – dość duża, na rdzę brunatną i brunatną plamistość liści – średnia, na mączniaka – mała do bardzo małej. Rośliny są dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – dość późny. Masa 1000 ziarn – duża, wyrównanie – dość dobre, gęstość w stanie zsypnym – dość duża. Odporność na porastanie w kłosie – przeciętna, liczba opadania – dość duża. Zawartość białka – dość duża, ilość glutenu – duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – przeciętna. Plenność – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: HR Strzelce Grupa IHAR.

TURNIA (2001)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – prawie średnia. Odporność na brunatną plamistość liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia, na rdzę brunatną i septoriozę liści – mała, na mączniaka – mała do bardzo małej. Rośliny są wysokie do bardzo wysokich, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – średni, dojrzewania – dość późny. Masa 1000 ziarn – duża, wyrównanie – dobre, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Odporność na porastanie w kłosie – przeciętna, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka – średnia, ilość glutenu – dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – bardzo duży. Wydajność ogólna mąki – dość dobra. Plenność – słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość duża.

Hodowca: MHR-HBP Kraków.

FINEZJA (2002)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – średnia. Odporność na septoriozę plew – dość duża, na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozę liści i fuzariozę kłosów – średnia, na choroby podstawy źdźbła – dość mała, na mączniaka – mała do bardzo małej. Rośliny są dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – przeciętny. Masa 1000 ziarn – dość mała, wyrównanie – średnie, gęstość w stanie zsypnym – duża. Odporność na porastanie w kłosie – dość duża, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka – duża, ilość glutenu – dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki – dość dobra, barwa mąki – jasnożółta. Plenność – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: DANKO HR Choryń.

FLAIR (2002)

Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność – mała do bardzo małej. Odporność na septoriozę liści – dość duża, na choroby podstawy źdźbła – dość mała, na pozostałe ważniejsze choroby – średnia. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – mała, wyrównanie – słabe do bardzo słabego, gęstość w stanie zsypnym – mała. Odporność na porastanie w kłosie – dość mała, liczba opadania – dość duża. Zawartość białka i glutenu – średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – dość duży. Wydajność ogólna mąki – dość dobra. Plenność – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Pełnomocnik hodowcy: Hodowla Roślin Szelejewo, Szelejewo Drugie 1, 63-820 Piaski.

KOBIERA (2003)

Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność – dość duża. Odporność na mączniaka, brunatną plamistość liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – średnia, na septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła – dość mała, na rdzę brunatną – mała. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – mała, wyrównanie – słabe, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Odporność na porastanie w kłosie – przeciętna, liczba opadania – bardzo duża. Zawartość białka – średnia, ilość glutenu – duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – dość duży. Wydajność ogólna mąki – dość dobra. Plenność – słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: HRR – Nasiona Kobierzyc,

Kobierzyce.

NADOBNA (2003)

Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność – mała. Odporność na brunatną plamistość liści – dość duża, na mączniaka i rdzę brunatną – średnia, na septoriozę liści i plew oraz fuzariozę kłosów – dość mała, na choroby podstawy źdźbła – mała. Rośliny są wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – wczesny, dojrzewania – dość wczesny. Masa 1000 ziarn – mała, wyrównanie – dość słabe, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Odporność na porastanie w kłosie – mała, liczba opadania – duża. Zawartość białka – średnia, ilość glutenu – dość mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – dość duży. Wydajność ogólna mąki – dość dobra. Plenność – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: PHR Tulce.

RAPSODIA (2003)

Odmiana pastewna (grupa C). Mrozoodporność – mała do bardzo małej. Odporność na rdzę brunatną – duża, na mączniaka – dość duża, na brunatną plamistość liści, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła – średnia, na septoriozę plew i fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny są bardzo niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – średni, dojrzewania – dość wczesny. Masa 1000 ziarn – dość mała, wyrównanie – słabe. Odporność na porastanie w kłosie – średnia, liczba opadania – duża. Zawartość białka – dość mała. Plenność – dobra do bardzo dobrej. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość mała.

Pełnomocnik hodowcy: PIAST HR Łagiewniki Grupa Szelejewo.

RUBENS (2003)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – mała. Odporność na rdzę brunatną – dość duża, na brunatną plamistość liści – średnia, na mączniaka, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – dość mała, na septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła – mała. Rośliny są niskie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – wczesny do bardzo wczesnego, dojrzewania – wczesny. Masa 1000 ziarn – bardzo mała, wyrównanie – bardzo słabe, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Odporność na porastanie w kłosie – mała, liczba opadania – bardzo duża. Zawartość białka średnia, ilość glutenu – dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – dość dobra. Plenność – słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Pełnomocnik hodowcy: Centrala Nasienna,

ul. Żytnia 1, 55-300 Środa Śląska.

RYWALKA (2003)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – średnia. Odporność na mączniaka – dość mała, na pozostałe ważniejsze choroby – średnia. Rośliny są dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – późny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – duża, wyrównanie – dobre, gęstość w stanie zsypnym – dość duża. Odporność na porastanie w kłosie – duża, liczba opadania – bardzo duża. Zawartość białka – dość duża, ilość glutenu – duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki – dobra. Plenność – słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: HR Strzelce Grupa IHAR.

SLADE (2003)

Odmiana na ciastka (grupa K). Mrozoodporność – mała do bardzo małej. Odporność na mączniaka – duża, na rdzę brunatną i septoriozę liści – dość duża, na brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła – średnia, na septoriozę plew i fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny są bardzo niskie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość późny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – mała do bardzo małej, wyrównanie – słabe, gęstość w stanie zsypnym – mała do bardzo małej. Odporność na porastanie w kłosie – średnia, liczba opadania – duża. Zawartość białka – dość mała. Plenność – dobra do bardzo dobrej. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość mała.

Pełnomocnik hodowcy: PIAST HR Łagiewniki.

TREND (2003)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – bardzo mała. Odporność na mączniaka, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła – średnia, na septoriozę liści i plew oraz fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny są niskie do bardzo niskich, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – dość wczesny. Masa 1000 ziarn i wyrównanie – przeciętne, gęstość w stanie zsypnym – mała. Odporność na porastanie w kłosie – dość mała, liczba opadania – bardzo duża. Zawartość białka – średnia, ilość glutenu – dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – średnia. Plenność – dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby – mała.

Pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska, Kondratowice, ul. Słowiańska 5, 57-150 Prusy.

BOGATKA (2004)

Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność – średnia. Odporność na mączniaka – dość duża, na pozostałe ważniejsze choroby – średnia. Rośliny są dość wysokie, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – dość wczesny. Masa 1000 ziarn – bardzo duża, wyrównanie – dobre, gęstość w stanie zsypnym – dość mała. Odporność na porastanie w kłosie – średnia, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka – dość duża, ilość glutenu – duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – dobra. Plenność – dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: DANKO HR Choryń.

DOROTA (2004)

Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność – mała do średniej. Odporność na mączniaka i rdzę brunatną – mała, na pozostałe ważniejsze choroby – średnia. Rośliny są niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – mała do bardzo małej, wyrównanie – słabe do bardzo słabego, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Odporność na porastanie w kłosie – średnia, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka – dość mała, ilość glutenu – średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – dość dobra. Plenność – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Pełnomocnik hodowcy: RAGT Semences Polska, ul. Sadowa 10A, 87-148 Łysomice.

FREGATA (2004)

Odmiana jakościowa (grupa A), o wyróżniających się parametrach technologicznych. Mrozoodporność – mała. Odporność na septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosów oraz choroby podstawy źdźbła – dość duża, na rdzę brunatną i brunatną plamistość liści – średnia, na mączniaka – dość mała. Rośliny są średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – późny do bardzo późnego, dojrzewania – dość późny. Masa 1000 ziarn – średnia, wyrównanie – dobre, gęstość w stanie zsypnym – duża. Odporność na porastanie w kłosie – dość duża, liczba opadania – bardzo duża. Zawartość białka i glutenu – duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki – dobra. Plenność – słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: HR Strzelce Grupa IHAR.

IZYDA (2004)

Odmiana pastewna (grupa C). Mrozoodporność – mała do średniej. Odporność na rdzę brunatną i brunatną plamistość liści – dość duża, na mączniaka, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia, na septoriozę liści – dość mała. Rośliny są dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – dość wczesny. Masa 1000 ziarn i wyrównanie – średnie, gęstość w stanie zsypnym – dość duża. Odporność na porastanie w kłosie i liczba opadania – średnie. Zawartość białka – duża. Plenność – przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość duża.

Hodowca: HR Szelejewo.      

MUZA (2004)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – średnia. Odporność na septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia, na mączniaka, brunatną plamistość liści i septoriozę liści – dość mała, na rdzę brunatną – mała. Rośliny są dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – średnia, wyrównanie – dość dobre, gęstość w stanie zsypnym – dość duża. Odporność na porastanie w kłosie – przeciętna, liczba opadania – bardzo duża. Zawartość białka – duża, ilość glutenu – bardzo duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – średnia. Plenność – słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość duża.

Hodowca: MHR-HBP Kraków.

OLIVIN (2004)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – mała do średniej. Odporność na rdzę brunatną, septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosów oraz choroby podstawy źdźbła – dość duża, na mączniaka i brunatną plamistość liści – średnia. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – późny do bardzo późnego, dojrzewania – późny. Masa 1000 ziarn – mała do bardzo małej, wyrównanie – słabe do bardzo słabego, gęstość w stanie zsypnym – duża. Odporność na porastanie w kłosie – przeciętna, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka – dość duża, ilość glutenu – duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki – dobra. Plenność – słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość mała.

Pełnomocnik hodowcy: RAGT Semences Polska, Łysomice.

SATYNA (2004)

Odmiana pastewna (grupa C). Mrozoodporność – dość duża. Odporność na mączniaka – dość duża, na brunatną plamistość liści, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła – średnia, na septoriozę plew i fuzariozę kłosów – dość mała, na rdzę brunatną – mała. Rośliny są średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – dość wczesny. Masa 1000 ziarn – dość duża, wyrównanie – średnie, gęstość w stanie zsypnym – dość mała. Odporność na porastanie w kłosie – mała, liczba opadania – duża. Zawartość białka – średnia. Plenność – dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: HRR – Nasiona Kobierzyc,

Kobierzyce.

SMUGA (2004)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – dość duża. Odporność na mączniaka i brunatną plamistość liści – średnia, na rdzę brunatną, septoriozę liści i plew oraz fuzariozę kłosów – dość mała, na choroby podstawy źdźbła – mała. Rośliny są wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – wczesny, dojrzewania – dość wczesny. Masa 1000 ziarn – dość duża, wyrównanie – dość dobre, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Odporność na porastanie w kłosie – przeciętna, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka – dość duża, ilość glutenu – duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – dość dobra. Plenność – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość mała.

Hodowca: DANKO HR Choryń.

ZAWISZA (2004)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – mała do średniej. Odporność na rdzę brunatną – dość mała, na pozostałe ważniejsze choroby – średnia. Rośliny są dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość późny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość mała, wyrównanie – dość dobre, gęstość w stanie zsypnym – dość duża. Odporność na porastanie w kłosie – średnia, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka – duża, ilość glutenu – bardzo duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki – średnia. Plenność – dość słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: Hodowla Roślin Smolice Grupa IHAR, Smolice 146, 63-740 Kobylin.

LEGENDA (2005)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – dość duża. Odporność na mączniaka, brunatną plamistość liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – dość duża, na rdzę brunatną, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła – średnia. Rośliny są bardzo wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – średnia, wyrównanie – dość dobre, gęstość w stanie zsypnym – dość duża. Odporność na porastanie w kłosie – mała, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka i ilość glutenu – duże. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – przeciętna. Plenność – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: PHR Tulce.

WYDMA (2005)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – prawie średnia. Odporność na brunatną plamistość liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia, na mączniaka i septoriozę liści – dość mała, na rdzę brunatną – mała. Rośliny są dość niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn – mała, wyrównanie – przeciętne, gęstość w stanie zsypnym – dość duża. Odporność na porastanie w kłosie – średnia, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka i glutenu – dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – przeciętna. Plenność – dość słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: HR Smolice Grupa IHAR.

ALCAZAR (2006)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – mała. Odporność na mączniaka i rdzę brunatną – duża, na choroby podstawy źdźbła – dość duża, na septoriozę liści i plew – średnia, na fuzariozę kłosów – dość mała, na brunatną plamistość liści – mała. Rośliny są bardzo niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – mała, wyrównanie – dość słabe, gęstość w stanie zsypnym – mała do bardzo małej. Odporność na porastanie w kłosie – średnia, liczba opadania – duża. Zawartość białka i glutenu – średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – przeciętna. Plenność – dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Pełnomocnik hodowcy: Soufflet Polska,

ul. Szwajcarska 13, 61-285 Poznań.

ANTHUS (2006)

Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność – mała do średniej. Odporność na fuzariozę kłosów – duża, na mączniaka, septoriozę liści i plew – dość duża, na rdzę brunatną i choroby podstawy źdźbła – średnia, na brunatną plamistość liści – mała. Rośliny są dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość mała, wyrównanie – słabe do bardzo słabego, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Odporność na porastanie w kłosie – przeciętna, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka i glutenu – średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – przeciętna. Plenność – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość mała.

Pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska, Kondratowice.

BATUTA (2006)

Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność – dość duża. Odporność na mączniaka, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – dość duża, na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew – przeciętna. Rośliny są średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – duża, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym – przeciętne. Odporność na porastanie w kłosie – średnia, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka – średnia, ilość glutenu – dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – średnia. Plenność – przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość mała.

Hodowca: DANKO HR Choryń.

BOOMER (2006)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – mała. Odporność na rdzę brunatną – duża, na septoriozę liści – dość duża, na brunatną plamistość liści, septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła – średnia, na mączniaka – dość mała, na fuzariozę kłosów – mała. Rośliny są niskie do bardzo niskich, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – mała, wyrównanie – dość słabe, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Odporność na porastanie w kłosie – dość duża, liczba opadania – bardzo duża. Zawartość białka i glutenu – średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – przeciętna, barwa mąki – żółta. Plenność – dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość mała.

Pełnomocnik hodowcy: RAGT Semences Polska, Łysomice.

LUDWIG (2006)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – mała do średniej. Odporność na brunatną plamistość liści – dość duża, na mączniaka, septoriozę liści i plew oraz fuzariozę kłosów – średnia, na rdzę brunatną i choroby podstawy źdźbła – dość mała. Rośliny są wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – wczesny, dojrzewania – dość wczesny. Masa 1000 ziarn – duża, wyrównanie – dobre, gęstość w stanie zsypnym – przeciętna. Odporność na porastanie w kłosie – mała, liczba opadania – duża. Zawartość białka i glutenu – duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – dość mała. Plenność – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Pełnomocnik hodowcy: DANKO HR Choryń.

NARIDANA (2006)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – prawie średnia. Odporność na brunatną plamistość liści, rdzę brunatną, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia, na septoriozę plew – dość mała, na mączniaka i septoriozę liści – mała. Rośliny są dość niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość wczesny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym – średnie. Odporność na porastanie w kłosie – dość mała, liczba opadania – duża. Zawartość białka i glutenu – dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki – dość dobra, barwa mąki – żółta. Plenność – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość duża.

Hodowca: PHR Tulce.

OSTKA STRZELECKA (2006)

Odmiana jakościowa (grupa A), o ościstym kłosie. Mrozoodporność – prawie średnia. Odporność na brunatną plamistość liści i septoriozę plew – dość duża, na mączniaka, septoriozę liści, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia, na rdzę brunatną – dość mała. Rośliny są dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość późny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość mała, wyrównanie – słabe do bardzo słabego, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Odporność na porastanie w kłosie – dość mała, liczba opadania – bardzo duża. Zawartość białka – duża do bardzo dużej, ilość glutenu – dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – bardzo duży. Wydajność ogólna mąki – dość mała. Plenność – słaba do bardzo słabej. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: HR Strzelce Grupa IHAR.

TÜRKIS (2006)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – prawie średnia. Odporność na mączniaka – duża, na septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła – przeciętna, na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny są dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dośćpóźny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn – dość mała, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym – średnie. Odporność na porastanie w kłosie – przeciętna, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka i glutenu – dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – przeciętna. Plenność – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Pełnomocnik hodowcy: SW Seed, ul. Terenowa 6g, 52-231 Wrocław.

AKTEUR (2007)

Odmiana jakościowa (grupa A), o wyróżniających się parametrach technologicznych. Mrozoodporność – mała do średniej. Odporność na mączniaka – duża do bardzo dużej, na fuzariozę kłosów – duża, na rdzę brunatną, septoriozę liści i plew – dość duża, na brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła – przeciętna. Rośliny są dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – późny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość duża, wyrównanie – dobre do bardzo dobrego, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Odporność na porastanie w kłosie – dość duża, liczba opadania – bardzo duża. Zawartość białka – bardzo duża, ilość glutenu – duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki – przeciętna, barwa mąki – żółta. Plenność – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Pełnomocnik hodowcy: DSV Polska, ul. Straszewska 70, 62-100 Wągrowiec.

FIGURA (2007)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – prawie średnia. Odporność na mączniaka – duża, na brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew oraz fuzariozę kłosów – przeciętna, na choroby podstawy źdźbła – dość mała, na rdzę brunatną – mała. Rośliny są dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość wczesny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość duża, wyrównanie – dość dobre, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Odporność na porastanie w kłosie – przeciętna, liczba opadania – dość duża. Zawartość białka – średnia, ilość glutenu – dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – dość dobra. Plenność – dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: DANKO HR Choryń.

GARANTUS (2007)

Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność – mała. Odporność na mączniaka – duża, na fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – dość duża, na rdzę brunatną, septoriozę liści i plew – przeciętna, na brunatną plamistość liści – mała. Rośliny są dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość późny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – bardzo mała, wyrównanie – słabe, gęstość w stanie zsypnym – dość duża. Odporność na porastanie w kłosie – dość duża, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka – dość duża, ilość glutenu – duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – dość duży. Wydajność ogólna mąki – średnia. Plenność – dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Pełnomocnik hodowcy: RAGT Semences Polska, Łysomice.

MARKIZA (2007)

Odmiana pastewna (grupa C). Mrozoodporność – prawie średnia. Odporność na mączniaka – duża, na choroby podstawy źdźbła – dość duża, na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew oraz fuzariozę kłosów – średnia. Rośliny są średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość wczesny, dojrzewania – przeciętny. Masa 1000 ziarn – dość duża, wyrównanie – dość dobre. Odporność na porastanie w kłosie – średnia, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka – dość duża. Plenność – dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: HR Strzelce Grupa IHAR.

METEOR (2007)

Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność – mała do średniej. Odporność na mączniaka, rdzę brunatną i septoriozę liści – duża, na septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – dość duża, na brunatną plamistość liści – średnia. Rośliny są dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – mała, wyrównanie – dość słabe, gęstość w stanie zsypnym – dość mała. Odporność na porastanie w kłosie – dość duża, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka – dość duża, ilość glutenu – średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – przeciętny. Wydajność ogólna mąki – średnia, barwa mąki – żółta. Plenność – dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Pełnomocnik hodowcy: SW Seed, Wrocław.

NATEJA (2007)

Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność – średnia. Odporność na fuzariozę kłosów – dość duża, na mączniaka, rdzę brunatną, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła – przeciętna, na brunatną plamistość liści i septoriozę plew – dość mała. Rośliny są wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – duża, wyrównanie – dość dobre, gęstość w stanie zsypnym – dość duża. Odporność na porastanie w kłosie – dość mała, liczba opadania – duża. Zawartość białka i glutenu – dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – dość dobra. Plenność – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: HR Szelejewo.

JENGA (2008)

Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność – mała. Odporność na septoriozę liści – duża, na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła – dość duża, na mączniaka i fuzariozę kłosów – średnia. Rośliny są niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość późny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – mała, wyrównanie – bardzo słabe, gęstość w stanie zsypnym – dość mała. Odporność na porastanie w kłosie i liczba opadania – dość duże. Zawartość białka – średnia, ilość glutenu – duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – dość duży. Wydajność ogólna mąki – przeciętna, barwa mąki – żółta. Plenność – dobra do bardzo dobrej. Tolerancja na zakwaszenie gleby – średnia.

Hodowca: Saaten-Union Polska,

ul. Straszewska 70, 62–100 Wągrowiec.

 KOHELIA (2008)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – średnia. Odporność na wszystkie ważniejsze choroby – przeciętna. Rośliny są dość wysokie, o małej do bardzo małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – duża do bardzo dużej, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym – średnie. Odporność na porastanie w kłosie – przeciętna, liczba opadania – duża. Zawartość białka i glutenu – średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki – dość dobra. Plenność – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: HRR – Nasiona Kobierzyc, Kobierzyce.

MULAN (2008)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – mała do średniej. Odporność na rdzę brunatną i septoriozę liści – dość duża, na mączniaka, septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła – przeciętna, na brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – dość wczesny. Masa 1000 ziarn – średnia, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym – mała. Odporność na porastanie w kłosie i liczba opadania – dość duże. Zawartość białka – średnia, ilość glutenu – dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – dość duży. Wydajność ogólna mąki – dość słaba. Plenność – bardzo dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: Saaten-Union Polska, Wągrowiec.

MUSZELKA (2008)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – mała do średniej. Odporność na mączniaka i rdzę brunatną – dość duża, na choroby podstawy źdźbła – przeciętna, na septoriozę liści – dość mała, na brunatną plamistość liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – mała. Rośliny są bardzo niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość wczesny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość mała, wyrównanie – słabe, gęstość w stanie zsypnym – mała. Odporność na porastanie w kłosie – średnia, liczba opadania – duża. Zawartość białka – średnia, ilość glutenu – dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – przeciętna. Plenność – dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: DANKO HR Choryń.

OSTROGA (2008)

Odmiana jakościowa (grupa A), o ościstym kłosie. Mrozoodporność średnia. Odporność na rdzę brunatną – duża do bardzo dużej, na brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew oraz choroby podstawy źdźbła – dość duża, na fuzariozę kłosów – przeciętna, na mączniaka – dość mała. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – późny. Masa 1000 ziarn – duża do bardzo dużej, wyrównanie – dobre, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Odporność na porastanie w kłosie – duża, liczba opadania – dość duża. Zawartość białka i glutenu – dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki – dość dobra. Plenność – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: DANKO HR Choryń.

źródło: Farmer 13/2008