Pszenica ozima to zboże bardzo wymagające co do jakości siedliska czy kultury rolnej. W związku z tym uprawa tego zboża na glebach słabszych jest trudniejsza i obarczona dużym ryzykiem. Niestety rolnicy często pomimo wielu przeszkód, decydują się na siew pszenicy na glebach o niedoskonałym pH, mniej zasobnych w składniki pokarmowe czy okresowo nękanych suszami. Prowadzenie uprawy w takich warunkach często wymusza poświęcenia wyższych, a także dodatkowych (nieplanowanych) nakładów. Decydując się jednak na taki siew, zacząć musimy od wyboru odpowiedniej do tego odmiany. Niektóre bowiem genotypy posiadają takie cechy uwarunkowane genetycznie, które pozwalają im lepiej poradzić sobie na niedoskonałym stanowisku.

Które odmiany z oferty HR Strzelce poradzą sobie na nieco słabszych glebach? Na to pytanie odpowiada Marek Luty Dyrektor Działu Marketingu i Rozwoju Produktu w Spółce.

- Generalnie nie poleca się siać pszenicy ozimej na zbyt słabych glebach. W takich warunkach zboże to mocno zareaguje spadkiem plonowania. Żadna odmiana nie naprawi tez wad stanowiska czy popełnionych w trakcie wegetacji błędów agrotechnicznych. Jest jednak kilka odmian w naszej ofercie, które dobrze poprowadzone i przy odpowiednich nakładach pomogą nam wybaczyć pewne niedoskonałości. Są to: Tonacja, Bamberka, Pokusa, Markiza oraz Zyta.

-Odmiany te sprawdzone są w wielu latach i środowiskach, potrafią w sposób pozytywny zrekompensować niewielkie niedobory składników pokarmowych, oraz okresowe susze (najczęstsze niedomagania słabszych stanowisk). System korzeniowy tych odmian jest bardzo dobrze rozwinięty oraz posiadają one zdolność kompensacji plonu ziarna spowodowaną najczęściej słabym zagęszczeniem łanu (niedobory wody i składników, słabe stanowiska). Kompensacja ta odbywa się poprzez genetyczną zdolność do uzyskania większej MTZ. W warunkach gleb słabych odmiany te potrafią zbudować mocne rośliny o silnych pędach i dużym potencjale MTZ.

-Na słabszych stanowiskach takie odmiany jak Tonacja oraz Markiza można wcześniej zasiać w obniżonej normie wysiewu dla uzyskania wyższego stopnia krzewienia i lepszego przygotowania się na zimę i później na wiosnę. Ze względu na dobrą zimotrwałość, nie powinno być problemu z uszkodzeniem nadmiernie wyrośniętych roślin (w czasie przeciętnej zimy). Norma wysiewu dla gleb IV-V klasy powinna wynosić 300-350 ziaren /m2. Również Bamberka dobrze toleruje zmniejszenie normy wysiewu (dobre krzewienie duża MTZ).

- Gdybym mógł pokrótce wymienić najważniejsze cechy przystosowujące nasze odmiany do słabszych stanowisk uszeregował bym je następująco: odmiany o dobrze rozwiniętym systemie korzeniowym - Pokusa, Tonacja, Zyta, Markiza, odmiany z genetyczną zdolnością do osiągania dużej MTZ - Pokusa, Zyta, Bamberka, odmiany wcześnie startujące z wegetacją i wcześnie nalewające ziarno - Bamberka, Pokusa, odmiany dobrze wykorzystujące składniki mineralne – Markiza oraz Zyta.