Zestawienie opublikowane przez COBORU zawiera wyniki plonowania większości odmian pszenicy ozimej zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze, jak również kilku odmian pochodzących z CCA. Wyniki pochodzą z doświadczeń prowadzonych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), a dla odmian nowych z doświadczeń rejestrowych.

W przypadku pszenicy ozimej przeanalizowano dane z 75 proc. doświadczeń. Po weryfikacji brakujących danych, zestawienie może ulec jeszcze zmianie.

W 2017 roku ustalony przez COBORU wzorzec (RGT Kilimanjaro, Patras, Artist, KWS Ozon ) plonował:
- Na poziomie agrotechniki a1 (przeciętny poziom agrotechniki) plon wzorca wyniósł 91,2 dt/ha (82,1 dt/ha w 2016 r.oraz 97,7 dt/ha w 2015r.)

-Na a2 (zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami) wzorzec plonował na poziomie 104,9 dt/ha (w 2016 r. 91,2 dt/ha, 108,6 dt/ha w 2015r.)

Jak plonowały wybrane odmiany pszenicy ozimej w tym sezonie. Podajemy poniżej.

Najwyżej plonujące odmiany pszenicy na poziomie a1:

• Owacja– 109 proc. wzorca,
• RGT Bilanz– 106 proc. wzorca,
• Hybery F1– 105 proc. wzorca,
• Formacja– 104 proc. wzorca,
• Viborg – 104 proc. wzorca,
• RGT Kilimanjaro - 103 proc. wzorca,
• Rotax– 103 proc. wzorca,
• Tytanika – 103 proc. wzorca,
• Frisky – 103 proc. wzorca,
• Opcja – 102 proc. wzorca,
• KWS Dakotana– 102 proc. wzorca,
• KWS Spencer - 102 proc. wzorca,
• Lindbergh- 102 proc. wzorca,
• Estivus – 101 proc. wzorca,
• Linus – 101 proc. wzorca,
• RGT Metronom – 101 porc. wzorca,

Najwyżej plonujące odmiany pszenicy dla poziomu a2:

• RGT Bilanz– 105 proc. wzorca,
• Owacja– 104 proc. wzorca,
• Hybery F1– 103 proc. wzorca,
• Formacja– 102 proc. wzorca,
• Viborg – 102 proc. wzorca,
• RGT Kilimanjaro - 102 proc. wzorca,
• Rotax– 102 proc. wzorca,
• KWS Spencer - 102 proc. wzorca,
• Linus – 102 proc. wzorca,
• Frisky – 102 proc. wzorca,
• Tytanika – 101 proc. wzorca,
• Artist – 101 proc. wzorca,
• KWS Dakotana– 101 proc. wzorca,

F1 - odmiana mieszańcowa;