Krzysztof Kurus z Lubelskiego ODR powiedział nam, jakie doświadczenia są założone i co jest testowane.

- Mamy trzy różne obiekty doświadczalne w pszenicy ozimej. Tradycyjna kolekcja odmian złożona z 25 pozycji. Doświadczenie porejestrowe nadzorowane przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych – 34 odmiany wysiane w czterech różnych powtórzeniach. Mniejsze doświadczenie z różnymi normami wysiewu, gdzie porównujemy przede wszystkim obsadę – powiedział nam Kurus.

Stan rozwoju plantacji jest bardzo zróżnicowany w zależności od terminu siewu.

Oceniając stan fitosanitarny plantacji okazało się, że największy problem stanowi septorioza. – Nie mamy problemów z chorobami podstawy źdźbła, bo mamy dobry płodozmian, bo zboża stanowią zaledwie 40 proc. w strukturze zasiewu. Ale mamy duże problemy z chorobami liści – mówił Krzysztof Kurus z ODR w Końskowoli.