Lustrowane plantacje pszenicy ozimej odmiany Apostel zasiane były 19.09.2017 r. Uprawę roli, przedsiewną aplikację nawozów mineralnych oraz siew wykonano w technologii strip till (przy użyciu agregatu Mzuri Pro-Til 4T).

Przedsiewnie podano 150 kg fosforanu amonu oraz 150 kg Korn Kali. Norma wysiewu wynosiła ok. 90 kg/ha. Poprzez odpowiednie dokrzewienie rolnik dąży do obsady 600 kłosów na m2. W czasie jesiennej wegetacji plantacje zasilono dwukrotnie nawozem mikroelementowym. Wykonano także zabieg odchwaszczający oraz zastosowano insektycyd ukierunkowany na zwalczanie mszyc.

Jak widać na załączonych zdjęciach rośliny pszenicy ozimej prezentują się bardzo dobrze. Obecnie są w fazie krzewienia, wytworzyły 7-9 liści i od 3 do nawet 4 rozkrzewień. Na zwrócenie uwagi zasługuję dobrze wykształcony węzeł krzewienia oraz obfity system korzeniowy.

Dla porównania obok zlokalizowano obiekt na którym pszenicę ozimą (tak samą prowadzoną) zasiano w tradycyjnej uprawie orkowej. Na tym fragmencie pola rośliny były w fazie około 5-6 liści i rozpoczęły fazę krzewienia, miały widoczne 2 rozkrzewienia (stan roślin można porównań na załączonych fotografiach).

W tej technologii rolnik zasiał także pszenicę ozimą po zlikwidowanych poplonach ścierniskowych (siew 02.10.2017). Na tych polach rośliny osiągnęły fazę 3-4 liści. Wysiał także pszenicę ozimą około 20.10.2017r.  po zebranej kukurydzy na ziarno (przeznaczonej do zakiszania w rękawach). Tam pszenica ozima osiągnęła fazę 2. liścia. Założył także plantację w połowie listopada (po zebranej kukurydzy na ziarno), na tych polach ziarniaki zdążyły wykiełkować. Oczywiście im późniejszy siew tym norma wysiewu była wyższa. Lustrowane plantacje zlokalizowane są w okolicy Nakła nad Notecią.

Zapraszamy do zapoznania się z krótką fotogalerią.