Z informacji uzyskanych od dr Karola Marciniaka, prezesa Polskiej Izby Nasiennej wynika, że materiał siewny zbóż będzie w tym roku tańszy średnio o 30 proc. w porównaniu z cenami uzyskiwanymi w roku ubiegłym. Owszem będzie można zauważyć różnice odnośnie konkretnej odmiany, regionu czy firmy, ale i tak ziarno powinno mniej kosztować.


Odmian na rynku jest bardzo dużo, a każda spółka zachwala swoją. Dobrze jest sprawdzić niezależne badania wykonane przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych i Listy Odmian Zalecanych. Przygotowywane są one w oparciu o Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze obejmującego swym zakresem nie tylko doświadczenia odmianowe, ale również odmianowo-agrotechniczne.

Lista Odmian Zalecanych pszenicy ozimej na rok 2013:

dolnośląskie: Ostroga, Mulan, Bogatka, Askalon, Julius, Smaragd

kujawsko-pomorskie: Ostroga, Bamberka, Mulan, Natula, Jantarka, Markiza, Sailor, Arkadia, Bogatka

lubelskie: Ostroga, Natula, Skagen, Jantarka, Bogatka, Fidelius, Legenda, Tonacja, Smuga, Nutka, Meteor

lubuskie: Ostroga, Mulan, Natula, Sailor, Arkadia, Muszelka, Figura, Tonacja, Kohelia

łódzkie: Bamberka, Natula, KWS Ozon, Skagen, Muszelka, Tonacja, Smuga, Nutka, Ludwig, Mewa, Wydma, Zyta

małopolskie: Ostroga, Bamberka, Mulan, Natula, Skagen, jantarka, Markiza, Sailor, Arkadia, Bogatka, Figura, Legenda, Tonacja

mazowieckie: Ostroga, Bamberka, Mulan, KWS Ozon, Jantarka, Figura, Legenda, Kohelia, Forkida

opolskie: Ostroga, Bamberka, Mulan, KWS Ozon, Sailor, Arkadia, Bogatka, Muszelka, Legenda, Smuga, Julius, Linus, Brillant, Jenga, Toras,

podkarpackie: Ostroga, Bamberka, Mulan, Natula, Jantarka, Markiza, Fidelius, Smuga, Jenga, Batuta

podlaskie: Bamberka, Mulan, Natula, KWS Ozon, Skagen, Markiza, Bogatka, Fidelius, Torrild

pomorskie: Ostroga, Bamberka, Mulan, Natula, KWS Ozon, Skagen, Jantarka, Sailor, Muszelka, Fidelius, Banderola, Kredo, Toras

śląskie: Ostroga, Bamberka, Mulan, Natula, KWS Ozon, Skagen, Sailor, Arkadia, Muszelka, Fidelius, Askalon, Banderola, Linus, Boomer, KWS Dacanto

świętokrzyskie: Ostroga, Bamberka, Mulan, Natula, KWS Ozon, Skagen, Jantarka, Sailor, Muszelka, Markiza, Arkadia, Legenda, Tonacja, Banderola, Naridana, Ostka Strzelecka

warmińsko-mazurskie: Bamberka, Mulan, Natula, KWS Ozon, Skagen, Markiza, Figura, Askalon

wielkopolskie: Ostroga, Bamberka, Markiza, Muszelka, Figura, Askalon, Brillant

zachodniopomorskie: Ostroga, KWS Ozon, Julius, Linus, Boomer, Kredo, Belenus.