Pszenica konsumpcyjna kosztuje obecnie od 780 do 870 zł/t netto. Pszenica paszowa również jest droga, jej cena waha się od 740 do 810 zł/t netto. Mimo iż kończą się żniwa kukurydziane, to cena nasion tego gatunku nie spada. Za mokre ziarno skupy płacą do 510 zł/t, za suche – do 770.

Co ciekawe wzrasta cena rzepaku, którego tona kosztuje już nawet 1800 zł netto.

Czy wzrosty cen surowców rolnych to efekt większego zapotrzebowania ze strony Chin?

Jakie są Wasze doświadczenia?

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 25 listopada 2020 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Młyny Polskie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 792.
- żyto konsumpcyjne – 495.
- kukurydza mokra – 427.

Lubella
- pszenica konsumpcyjna – 800.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie
- pszenica konsumpcyjna – 800.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego Kapka
- pszenica konsumpcyjna – 860,
- żyto konsumpcyjne – 620.

Osadkowski
- pszenica konsumpcyjna – 780,
- pszenica paszowa – 740,
- pszenżyto – 600,
- żyto – 500,
- kukurydza mokra – 420,
- jęczmień paszowy – 540,
- rzepak – 1640,
- soja – 1350.

Gol Pasz Janowiec
- pszenica paszowa – 800,
- pszenżyto – 660,
- jęczmień paszowy – 650,
- kukurydza mokra – 480.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- jęczmień konsumpcyjny – 600,
- żyto konsumpcyjne – 520.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 825-850,
- pszenica paszowa – 800,
- pszenżyto – 660,
- żyto paszowe – 550,
- żyto konsumpcyjne – 575-600,
- jęczmień konsumpcyjny – 660,
- rzepak – 1800,
- kukurydza mokra – 475,
- kukurydza sucha – 775,
- owies – 600.

Gołańcz Piast
- pszenica paszowa - 800-810,
- pszenżyto - 670-680,
- jęczmień paszowy - 630-640,
- rzepak - 1700-1710,
- kukurydza mokra – 500,
- kukurydza sucha - 730-740.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.
- pszenica konsumpcyjna – 810,
- żyto konsumpcyjne – 600.

Elewarr Nowe Proboszczewice
- pszenica konsumpcyjna – 810,
- pszenica paszowa – 770,
- pszenżyto – 640,
- żyto paszowe – 520,
- żyto konsumpcyjne – 540,
- jęczmień konsumpcyjny – 640,
- jęczmień paszowy – 620,
- kukurydza mokra – 460.

F.H.U. Gawor
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- pszenica paszowa – 780,
- jęczmień konsumpcyjny – 620,
- kukurydza mokra – 500,
- kukurydza sucha – 760,
- rzepak – 1720.

Elewator Jabłowo
- pszenica konsumpcyjna – 830-850,
- pszenica paszowa – 800,
- pszenżyto – 660,
- żyto konsumpcyjne – 560,
- jęczmień konsumpcja – 660,
- rzepak – 1775,
- kukurydza mokra – 440,
- kukurydza sucha – 760.

Rol-Prem
- pszenica konsumpcyjna – 820,
- pszenica paszowa – 780,
- pszenżyto – 670,
- żyto paszowe – 500,
- jęczmień paszowy – 630,
- rzepak – 1830.

Agrito
- pszenica konsumpcyjna – 810,
- pszenica paszowa – 800,
- pszenżyto – 670,
- żyto – 540,
- jęczmień konsumpcja – 670,
- rzepak – 1800,
- kukurydza mokra – 490,
- kukurydza sucha – 730.

AgroAs
- pszenica konsumpcyjna – 830,
- pszenica paszowa – 780,
- pszenżyto – 640,
- żyto paszowe – 540,
- jęczmień paszowy – 640,
- rzepak – 1785,
- kukurydza mokra – 480 (listopad) – 510 (grudzień),
- kukurydza sucha – 730,
- owies - 520.

Street retail
- rzepak – 1760.

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz
- pszenica konsumpcyjna – 830,
- pszenica paszowa – 800,
- pszenżyto – 670,
- żyto paszowe – 580,
- żyto konsumpcyjne – 600,
- jęczmień konsumpcyjny – 670,
- rzepak – 1730,
- kukurydza mokra – 460,
- kukurydza sucha – 750.

AGROCHEM Puławy
Realizacja styczeń:
- pszenica konsumpcyjna – 870,
- pszenica paszowa – 810,
- pszenżyto – 700,
- żyto paszowe/konsumpcyjne – 590,
- jęczmień paszowy/konsumpcyjny – 680,
- rzepak – 1800,
- kukurydza sucha – 770.

WIPASZ S.A.
- pszenica paszowa - 800,
- pszenżyto - 700,
- jęczmień paszowy - 680.

Mam odpowiedź od PHUT Siembida:
- pszenica - 800,
- jęczmień - 630,
- pszenżyto - 630,
- owies - 480,
- żyto - 480.

 

Płody rolne na gieldarolna.pl.