Ciągle duża podaż ziarna kukurydzy sprawia, że ceny tego zboża zachowują się dość stabilnie. Obecnie, ceny płacone za kukurydzę suchą z dostawą to przedział od 700-720 zł/t na południu i w centrum do 740-770 zł/t na północy kraju.

Na rynku notuje się większe zapotrzebowanie przede wszystkim na ziarno pszenicy paszowej. Jej ceny i kształtują się w przedziale od 700-720 zł/t na wschodzie i południowym wschodzie kraju do 720-740 zł/t w centrum i 740-760 zł/t na północy. W miarę stabilnie zachowują się ceny pozostałych zbóż paszowych. Ceny pszenżyta paszowego to poziom 660-720 zł/t. Z kolei, ceny żyta paszowego kształtują się w przedziale 650-700 zł/t. Ceny jęczmienia paszowego to poziom 680-750 zł/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego) - podaje Izba Zbożowo-Paszowa.

Stabilne są za to ceny pszenicy konsumpcyjnej. Większość młynów w dalszym ciągu pracuje na wcześniej zgromadzonych zapasach i dokupuje jedynie niewielkie partie ziarna po korzystnych cenach. Ceny tego ziarna w zależności od regionu i jakości ziarna (liczby opadania, gęstości, zawartości białka) kształtują się w przedziale od 780-800 zł/t na południu, 800-810 zł/t w centrum do 840 zł/t na północy kraju. Żyto konsumpcyjne kosztuje 850-870 zł/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).