Tylko w jednej, badanej przez nas firmie, odnotowano spadki cen surowców rolnych. W pozostałych widać wyraźne wzrosty, nie tylko cen pszenicy, ale też i rzepaku. Drożeje też kukurydza, której żniwa ruszyły, ale nadal ziarna jest mała. Ma wysoką wilgotność. Żniwa są opóźnione o miesiąc.

Izba Zbożowo-Paszowa informowała ostatnio, że w związku z bardzo wysokimi cenami i niską podażą, większość przetwórców ogranicza zakupy ziarna do niezbędnego minimum. Wytwórnie pasz czekają na większą podaż kukurydzy. - Trudno jednak liczyć na wyraźne osłabienie cen kukurydzy, gdyż na rynku trwa powszechne wyczekiwanie na tegoroczną kukurydzę. Przetwórcy i firmy handlowe planują duże zakupy tego zboża – mówiła Monika Piątkowska, prezes IZP.

Jak sytuację ocenia analityk rynku? - Zgodnie z danymi Ministerstwa Rolnictwa średnie ceny skupu kukurydzy w połowie września wyniosły 881 zł za tonę, co było najwyższym poziomem od maja 2013 r. Wraz pojawianiem się tegorocznych zbiorów, obserwujemy silny spadek cen, które obecnie wynoszą ok. 706 zł za tonę. Warto przy tym zauważyć, że sezonowy spadek cen kukurydzy nastąpił w tym roku o ok. 2 tygodnie później niż w poprzednich latach, co wynikało z niesprzyjających warunków agrometeorologicznych, a dokładnie utrzymujących się obfitych opadów utrudniających jej zbiory – powiedział dla portalu farmer.pl Jakub Olipra, ekonomista z Departamentu Analiz Makroekonomicznych Banku Credit Agricole.

Jego zdaniem, choć tegoroczne krajowe zbiory szacowane są na poziomie wyższym niż w ubiegłym roku to istnieje prawdopodobieństwo, że mimo lokalnie zwiększonej podaży ceny pozostaną wyższe niż przed rokiem.

- Wynika to z sytuacji na światowym rynku kukurydzy, która w silny sposób wpływa na nasz krajowy rynek. Ceny kukurydzy na Matifie osiągnęły w ostatnich dniach najwyższy poziom od sierpnia 2018 r. Wzrostowi cen sprzyja zwiększony popyt ze strony Chin będący m.in. efektem wyższego zapotrzebowania na kukurydzę w warunkach odbudowy tamtejszego sektora trzody chlewnej. Zwiększonemu popytowi towarzyszą obawy uczestników rynku o wielkość światowej produkcji kukurydzy w sezonie 2020/2021 ze względu na niekorzystne warunki agrometeorologiczne wśród jej największych producentów i eksporterów, przy jednocześnie niskich zapasach kukurydzy po sezonie 2019/2020 – ocenia Olipra.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 21 października 2020 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Młyny Polskie:
- pszenica konsumpcyjna – 693,
- żyto konsumpcyjne – 396,
- kukurydza mokra – 425.

Lubella S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 750.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie
- pszenica konsumpcyjna – 750.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego Kapka
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- żyto konsumpcyjne – 620.

Osadkowski
- pszenica konsumpcyjna – 780,
- pszenica paszowa – 740,
- pszenżyto – 600,
- żyto – 500,
- kukurydza mokra – 420,
- jęczmień paszowy – 540,
- rzepak – 1640,
- soja – 1350.

ZPZM Kruszwica
- jęczmień konsumpcja – 570.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 680,
- pszenica paszowa – 650.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 800-810,
- pszenica paszowa – 740,
- pszenżyto – 650,
- żyto paszowe – 520,
- żyto konsumpcyjne – 530-540,
- jęczmień konsumpcyjny – 600,
- rzepak – 1750,
- kukurydza mokra – 440,
- kukurydza sucha – 700,
- owies – 500.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.
- pszenica konsumpcyjna – 790,
- żyto konsumpcyjne – 550.

Gołańcz Piast
- pszenica – 750-760,
- jęczmień paszowy – 570,
- pszenżyto - 620-630,
- rzepak - 1640-1650,
- kukurydza mokra – 450,
- kukurydza sucha – 685.

Rol-Prem
- pszenica konsumpcyjna - 800,
- pszenica paszowa - 750,
- pszenżyto – 600,
- żyto – 500,
- jęczmień konsumpcja – 620,
- rzepak – 1750,
- kukurydza mokra – 450.

AgroAs
- pszenica konsumpcyjna – 750,
- pszenica paszowa – 720,
- pszenżyto – 590,
- żyto konsumpcyjne – 500,
- jęczmień paszowy – 590,
- rzepak – 1695,
- kukurydza mokra – 450 do 16.10. później 425,
- kukurydza sucha – 630,
- owies - 490.

Street retail
- rzepak – 1680.

Boferm Górki
- pszenica konsumpcyjna/paszowa – 685,
- pszenżyto – 537,
- żyto konsumpcyjne/paszowe – 435,
- jęczmień konsumpcyjny – 583,
- rzepak – 1525.

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- pszenica paszowa – 780,
- pszenżyto – 630,
- żyto paszowe – 560,
- żyto konsumpcyjne – 580,
- jęczmień paszowy – 630,
- rzepak – 1700,
- kukurydza mokra – 450,
- kukurydza sucha – 700.

WIPASZ S.A.
- pszenica paszowa – 780,
- pszenżyto – 650,
- jęczmień paszowy – 650.

Firma Szmidt
- kukurydza mokra - 480,
- kukurydza sucha - 710.