W skupach nadal nie ma dużej podaży ziarna, ale ceny rosną. To wynik zwiększonego eksportu zbóż.

- Symbolem zwiększonego popytu jest obraz portów: Gdynia, Gdańsk, a także Szczecin-Świnoujście, w których ładowana jest pszenica. Również na rynku paszowym widać obecnie zwiększone zapotrzebowanie na pasze, a tym samym na surowce do produkcji pasz. Zwiększony popyt na nasze zboża i pasze, a także osłabienie złotego wpłynęły na skokowy wzrost cen zboża – mówi Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 8 kwietnia 2020 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Młyny
- pszenica konsumpcyjna – 743,
- żyto konsumpcyjne – 495.

Lubella
- pszenica konsumpcyjna – 700.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 730.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 750,
- żyto – 580.

Osadkowski
- pszenica konsumpcyjna – 760,
- pszenica paszowa – 730,
- pszenżyto – 600,
- żyto – 520,
- jęczmień – 600,
- kukurydza – 600,
- rzepak – 1570.

Golpasz Janowiec Wielkopolski
- pszenica – 750,
- jęczmień – 650,
- pszenżyto- 600,
- kukurydza – 670.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna– 720,
- jęczmień konsumpcyjny – 650.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 700,
- pszenica paszowa - 670.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 830 - 860,
- pszenica paszowa – 800,
- pszenżyto – 640,
- żyto konsumpcyjne – 550-580,
- żyto paszowe – 520,
- jęczmień – 650,
- owies – 600,
- kukurydza sucha – 700,
- bobik – 900,
- groch – 850,
- łubin – 1100,
- rzepak – 1650.

Elewator Sieradz
- pszenica konsumpcyjna – 600,
- pszenica paszowa – 550,
- żyto konsumpcyjne – 480,
- żyto paszowe – 420,
- pszenżyto – 500,
- jęczmień – 500,
- rzepak – 1450,
- kukurydza - 550.

Agroland
- pszenica konsumpcyjna – 741,
- pszenica paszowa – 703-741.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki
-pszenica konsumpcja – 750,
- żyto – 510.

F.H.U. Gawor
- pszenica konsumpcja – 780,
- pszenica paszowa – 740.

Elewarr – skup wstrzymany do Świąt.

F.H.U. Gawor
- pszenica konsumpcyjna – 770,
- pszenica paszowa – 740,
- jęczmień konsumpcyjny - 610.

Rol-Prem
- pszenica konsumpcyjna – 815,
- pszenica paszowa – 755,
- pszenżyto – 625,
- żyto paszowe – 530,
- żyto konsumpcyjne – 545,
- jęczmień konsumpcyjny – 635,
- rzepak – 1600,
- kukurydza sucha – 640.

Frankiewicz
- pszenica konsumpcyjna – 750,
- pszenica paszowa – 720,
- żyto paszowe – 630,
- żyto konsumpcyjne – 640,
- jęczmień konsumpcyjny – 610,
- kukurydza – 710.

Agro As
- pszenica konsumpcyjna – 780,
- pszenica paszowa – 740,
- jęczmień paszowy – 570,
- kukurydza – 650.

PHU Łukasz Kaczmarek
- pszenica paszowa – 740,
- pszenżyto – 600,
- jęczmień konsumpcyjny – 650.

Street – retail
- rzepak – 1630.

Boferm Górki
- pszenica – 700,
- pszenżyto – 560,
- żyto – 476,
- jęczmień konsumpcyjny – 654,
- owies – 467-485,
- kukurydza – 560,
- rzepak – 1500,
- łubin - 800.

AGROCHEM Puławy
- pszenica konsumpcyjna – 850,
- pszenica paszowa – 790,
- pszenżyto – 650,
- żyto paszowe – 560,
- żyto konsumpcyjne – 560,
- jęczmień konsumpcyjny – 670,
- rzepak – 1600 (stary zbiór) – 1620 (nowy zbiór)
- kukurydza – 700,
- łubin – 1200.