Rynek czeka na zbiór kukurydzy ziarnowej. Na razie „koszone” są pojedyncze plantacje w południowo-zachodnich częściach kraju. Kukurydza ma tam wilgotność nasion sięgającą od 30 do 40 proc. Cena za nasiona z nowych zbiorów w wypadku kukurydzy mokrej kształtują się na poziomie ok. 420 zł/t netto, a kukurydzy suchej – ok. 650 zł/t netto.

Obecnie cena pszenicy konsumpcyjnej wynosi od 680 do 770 zł/t netto. Pszenica paszowa kosztuje od 640 do 730 zł/t netto.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 30 września 2020 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Lubella S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 700.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 720.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 750,
- żyto - 580.

Osadkowski
- pszenica konsumpcyjna – 730,
- pszenica paszowa – 700,
- pszenżyto – 560,
- żyto – 480,
- jęczmień konsumpcyjny – 540,
- rzepak – 1640,
- soja – 1350.

Gol Pasz Janowiec
- pszenica paszowa – 730,
- pszenżyto – 620,
- jęczmień paszowy – 600.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 660,
- jęczmień konsumpcja – 570.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 650,
- pszenica paszowa – 600.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 740-750,
- pszenica paszowa – 700,
- pszenżyto – 600,
- żyto paszowe – 500,
- żyto konsumpcyjne – 510-520,
- jęczmień konsumpcyjny – 600,
- rzepak – 1700,
- kukurydza mokra – 400 (nowy zbiór),
- kukurydza sucha – 620 (nowy zbiór), 900 (stary zbiór),
- owies – 500,
- groch – 840,
- bobik – 880,
- łubin – 900.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.
- pszenica konsumpcyjna – 750,
- żyto konsumpcyjne – 550.

Agro System Sobótka
- pszenica konsumpcyjna – 700,
- pszenica paszowa – 650,
- pszenżyto – 600,
- żyto – 560,
- rzepak – 1700,
- kukurydza mokra – 450.

Elewarr Nowe Proboszczewice
- pszenica konsumpcyjna – 680,
- pszenica paszowa – 640-660,
- pszenżyto – 550,
- żyto paszowe – 420,
- żyto konsumpcyjne – 500,
- jęczmień konsumpcyjny – 570,
- jęczmień paszowy – 540.

F.H.U. Gawor
- pszenica konsumpcyjna – 680,
- pszenica paszowa – 650,
- pszenżyto – 550,
- jęczmień konsumpcja – 550,
- rzepak – 1650,
- kukurydza mokra – 420.

Agrito
- pszenica konsumpcyjna – 730,
- pszenica paszowa – 700,
- pszenżyto – 570,
- żyto paszowe – 480,
- jęczmień paszowy – 570,
- kukurydza mokra – 400,
- kukurydza sucha – 650.

AgroAs
- pszenica konsumpcyjna – 730,
- pszenica paszowa – 700,
- pszenżyto – 590,
- żyto konsumpcyjne – 500,
- jęczmień konsumpcyjny – 580,
- rzepak – 1655,
- kukurydza mokra – 425,
- kukurydza sucha – 650,
- owies - 490.

Elewarr Bielsk Podlaski
- pszenica konsumpcyjna - 690,
- pszenica paszowa – 660,
- żyto – 430.

Street retail
- rzepak – 1650.

Agrochem Puławy
- pszenica konsumpcyjna – 770,
- pszenica paszowa – 715,
- pszenżyto – 620,
- żyto – 530,
- jęczmień konsumpcja – 610,
- rzepak – 1670,
- kukurydza sucha – 650,
- groch – 840,
- bobik – 900.

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz
- pszenica konsumpcyjna - 760,
- pszenica paszowa - 720,
- żyto konsumpcyjne - 550,
- żyto paszowe - 500,
- pszenżyto - 620,
- jęczmień paszowy - 620,
- kukurydza mokra - 420,
- kukurydza sucha - 700,
- rzepak - 1700.