Pszenica konsumpcyjna jeszcze dwa tygodnie temu kosztowała średnio 795 zł/t netto, teraz znacznie potaniała do 760 zł/t netto. Analogiczna sytuacja ma miejsce w wypadku pszenicy paszowej, wcześniej jej cena oscylowała wokół 765 zł/t netto, teraz – 736.

Kukurydza sucha kosztuje (w zł/t netto) – 760, żyto konsumpcyjne – 656, żyto paszowe – 632, pszenżyto – 715, owies – 610, jęczmień paszowy – 710, jęczmień konsumpcyjny – 718.

Rzepak również potaniał. Dwa tygodnie temu za tonę tego surowca można było średnio otrzymać 1548 zł, a teraz – 1517.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 14 marca 2019 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Młyny (Teresin)
- pszenica konsumpcyjna – 790,
- żyto - 680.

Lubella
- pszenica konsumpcyjna – 740.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu
- pszenica konsumpcyjna – 760,
- pszenica paszowa – 680,
- żyto konsumpcyjne – 650,
- żyto paszowe – 610,
- pszenżyto – 700,
- jęczmień paszowy – 700,
- owies – 600,
- rzepak – 1460.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 790.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA
- skup wstrzymany.

Osadkowski
- pszenica konsumpcyjna – 720,
- pszenica paszowa – 710,
- kukurydza sucha – 650,
- jęczmień paszowy – 730,
- pszenżyto – 720,
- żyto – 630,
- rzepak – 1500,
- soja - 1350.

Gol Pasz
- pszenica – 800,
- pszenżyto – 740,
- jęczmień – 780.

ZPZM Kruszwica
- pszenica – 780,
- jęczmień – 820,
- żyto – 620.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 760,
- pszenica paszowa - 740.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 760-780,
- pszenica paszowa – 740,
- jęczmień konsumpcyjny – 730,
- jęczmień paszowy – 720,
- żyto konsumpcyjny – 660-675,
- żyto paszowe – 645,
- pszenżyto – 700,
- owies – 640-650,
- kukurydza sucha – 680,
- łubin – 1000,
- bobik – 1000,
- groch - 850.

Elewator Sieradz
- pszenica konsumpcyjna – 770,
- pszenica paszowa – 740,
- żyto konsumpcyjne – 660,
- żyto paszowe – 620,
- pszenżyto – 650,
- jęczmień – 600.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki
- pszenica konsumpcyjna – 780,
- żyto konsumpcyjne – 710.

Boferm Górki
- pszenica – 719,
- żyto – 607,
- pszenżyto – 654,
- jęczmień – 757,
- owies – 560-598,
- kukurydza sucha – 663,
- łubin – 766,
- rzepak – 1471.

Elewator Proboszczewice
- pszenica konsumpcyjna – 750,
- pszenica paszowa – 710,
- żyto paszowe – 620,
- jęczmień paszowy – 710,
- jęczmień konsumpcyjny – 720,
- pszenżyto - 740.

Agrito
- pszenica konsumpcyjna – 780,
- pszenica paszowa – 770,
- jęczmień – 750,
- pszenżyto – 720,
- żyto paszowe – 670,
- żyto konsumpcyjne – 690,
- owies – 650,
- kukurydza – 690.

Frankiewicz
- pszenica konsumpcyjna – 780,
- pszenica paszowa – 760,
- pszenżyto – 720,
- żyto konsumpcyjne – 670,
- żyto paszowa – 650,
- jęczmień paszowy – 660,
- jęczmień konsumpcyjny -740,
- owies – 580,
- rzepak – 1510.

Agro As
- pszenica konsumpcyjna – 720,
- pszenica paszowa – 700,
- kukurydza sucha – 640,
- jęczmień – 680.

Elewarr Bielsk Podlaski
- pszenica – 750,
- żyto -620.

Street Retail
- rzepak – 1550.