Tegoroczny przeciętny plon pszenicy w UE oceniany jest na 5,82 t/ha. W poprzednich latach wynosił on od 5,43 t/ha w 2012 r. do 5,74 t/ha w 2009 r.

Najwyższy osiągnięto w Holandii 8,81 t/ha. Belgia, Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja i Dania mogą poszczycić się przeciętnym plonem powyżej 7 t/ha. W pozostałych krajach UE uzyskano niższe średnie plony. Najbliżej średniej unijnej są Czesi – prawie 5,6 t/ha.

W Polsce wg cytowanego przez BGŻ raportu ”Strategie grains” firmy Tallage, przeciętny plon pszenicy wyniósł 4,39 t/ha. To o 4,5 proc. więcej niż w ubiegłym roku (4,2 t/ha) i o 7,6 proc. więcej od średniej z ostatnich pięciu sezonów – 4,08 t/ha. Jeżeli szacunki firmy Tallage potwierdzą się, to tegoroczne plony pszenicy w Polsce należy uznać za najwyższe w historii.

Jeszcze wyżej tegoroczny plon pszenicy szacuje GUS. W opublikowanym przez tę instytucję ”Przed wynikowym szacunku produkcji upraw rolnych” zamieszczona została informacja o szacunkowym średnim plonie pszenicy ozimej na poziomie 4,52 t/ha, a pszenicy jarej 3,44 t/ha. Jest to o 9 i 14 proc. więcej niż przeciętnie w latach 2006-10.