Ponownie, choć w niewielkim stopniu, obniżyły się ceny skupu pszenicy konsumpcyjnej w notowaniach tygodniowych. Według danych MRiRW pszenica konsumpcyjna w dniach 04-10.06.br. potaniała o 0,3 proc. i uzyskiwano za nią średnio w kraju 615 zł/t. Za ziarno to płacono o 2,7 proc. mniej niż przed miesiącem, ale o ok. 42 proc. więcej niż przed rokiem.

Potaniało również żyto konsumpcyjne w skupie. Cena tego ziarna obniżyła się w ciągu tygodnia o 2,4 proc. do poziomu 598 zł/t. Żyto konsumpcyjne było nieznacznie (o 0,3 proc.) droższe niż przed miesiącem oraz o ok. 71 proc. droższe w porównaniu do cen notowanych przed rokiem.

Po dwóch tygodniach spadków wzrosły (o 3,9 proc.) ceny jęczmienia paszowego. Za 1 tonę tego ziarna dostawcom płacono średnio w kraju 575 zł/t, tj. o 0,7 proc. więcej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena jęczmienia kształtowała się na poziomie o ok. 52 proc. wyższym niż przed rokiem.

Z kolei trzeci tydzień rosną ceny skupu żywca wieprzowego. Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach od 4 do 10 czerwca średnio w kraju ukształtowały się one na poziomie 3,33 zł/kg, tj. o 1,8 proc. wyższym niż tydzień wcześniej i blisko 3 proc. wyższym niż przed miesiącem. W porównaniu do cen sprzed roku były one nadal o ok. 5 proc. niższe.

Ceny skupu bydła w ciągu tygodnia praktycznie nie uległy zmianie i według MRiRW nadal wynosiły przeciętnie 4,04ázł/kg. W porównaniu do analogicznego tygodnia maja żywiec wołowy potaniał o ok. 2 proc., a do tego samego okresu 2006 r. o ok. 8 proc.

W analizowanym tygodniu wzrosły ceny skupu drobiu. Według informacji MRiRW w dniach 04-10.06.br. za kurczęta brojlery płacono średnio 3,09 zł/kg, tj. o 3,2 proc. więcej niż przed tygodniem i przed miesiącem oraz o ok. 26 proc. więcej niż rok wcześniej. Indyki skupowano przeciętnie po 4,63 zł/kg, tj. o 1,2 proc. drożej niż w poprzednim tygodniu, ale o niecały 1 proc. taniej niż miesiąc wcześniej. W porównaniu do tego samego tygodnia ub.r. ceny indyków wzrosły o ok. 39 proc.

Źródło: PAP