Mimo to można zauważyć, że ceny, zwłaszcza pszenicy, obniżyły się. Obecnie za tonę tego ziarna rolnik może otrzymać od 840 do 960 zł netto. Niektóre skupy podają też już cenniki na nowe zbiory, gdzie za tonę pszenicy można dostać 750-840 zł netto, za żyto 600-650, za pszenżyto 700-750, za jęczmień ok. 700, za kukurydzę suchą 750-850, za rzepak ok. 2100.

Tymczasem Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB opublikował najnowszy raport „Rynek środków produkcji dla rolnictwa – stan i perspektywy” z którego wynika, że w 2020 r. ceny zdecydowanej większości środków produkcji dla rolnictwa były wyższe niż rok wcześniej.

Jaka koniunktura w rolnictwie w 2020 r.?

- Ceny środków produkcji wzrosły przeciętnie o 3,4%, w tym maszyny i urządzenia rolnicze oraz usługi mechanizacyjne po-drożały przeciętnie o 3,8%, materiały budowlane (łącznie z usługami) o 3,2%, usługi weterynaryjne o 3,1%, nasiona siewne, drzewka i sadzonki o 2,5%, na-wozy wapniowe o 2,3%, środki ochrony roślin o 2,0%, a pasze o 1,4%. Ceny paliw, olejów i smarów technicznych (łącznie z węglem i energią elektryczną), pod wpływem spadku cen surowców energetycznych w handlu światowym, zmalały średnio o 6,5%, przy czym należy podkreślić, że w przypadku energii elektrycznej odnotowano zauważalny prawie 12% wzrost cen. Spadek cen światowych przyczynił się ponadto do obniżek cen nawozów na krajowym rynku, które wyniosły średnio 2,2% - czytamy w raporcie.

Jak podkreślają analitycy IERiGŻ, w 2020 r. pandemia COVID-19 spowodowała istotne zmiany w gospodarce światowej. Wyraźny spadek zapotrzebowania na produkty sektora naftowego skutkował skokowymi obniżkami cen ropy naftowej w handlu światowym. Wyraźnie potaniały również inne surowce energetyczne, w tym gaz ziemny wykorzystywany do produkcji nawozów azotowych. Nawozy mineralne również potaniały, jednak w tempie wolniejszym niż podstawowe surowce energetyczne.

- W Polsce natomiast na rynku środków produkcji dla rolnictwa obserwowano wzrost cen. Poprawa koniunktury na krajowym rynku środków produkcji dla rolnictwa w 2020 r. była następstwem przede wszystkim wzrostu dochodów gospodarstw rolnych w związku z lepszymi zbiorami, w warunkach stosunkowo niewielkich zmian cen podstawowych ziemiopłodów rolnych. Ponadto tempo realizacji działań inwestycyjnych w ramach PROW wyraźnie przyspieszyło, co zdynamizowało popyt na maszyny i urządzenia rolnicze. Pandemia nie miała zatem istotnego wpływu na tendencje w popycie na podstawowe środki do produkcji. Niemniej jednak zmiany cen skupu płodów rolnych oraz cen środków produkcji i usług dla rolnictwa nie kształtowały się korzystnie dla rolników. Rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej w 2020 r. były gorsze w porównaniu z rokiem poprzednim, ale nieco lepsze od tych, jakie wystąpiły w 2018 r. – czytamy w raporcie.

Jakie ceny płodów rolnych w czerwcu 2021 r.?

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 24 czerwca 2021 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A. (przerwa technologiczna do 5 lipca.)

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 960,
- żyto konsumpcyjne – 750.

Osadkowski S.A. – sprzątanie magazynów.

De Heus – skup wstrzymany do czasu zbioru jęczmienia ozimego.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 930,
- żyto konsumpcyjne – 750,
- jęczmień konsumpcyjny – 780.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 850,
- pszenica paszowa – 820.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna - 870,
- pszenica paszowa – 840,
- pszenżyto – 780,
- żyto paszowe – 700,
- żyto konsumpcyjne - 720,
- jęczmień konsumpcyjny – 780,
- rzepak – 2600,
- kukurydza sucha – 970,
- owies – 480,
- groch – 960,
- bobik – 1080,
- łubin – 1120.

Gołańcz Piast
- pszenica paszowa - 920-930,
- pszenżyto - 860-870,
- jęczmień paszowy - 770-780,
- rzepak - 2400-2410,
- kukurydza sucha - 940-950.

Elewarr oddział Nowe Proboszczewice
- pszenica konsumpcyjna – 880,
- pszenica paszowa – 840,
- pszenżyto – 700,
- żyto paszowe – 600,
- żyto konsumpcyjne – 620,
- jęczmień konsumpcyjny – 720,
- jęczmień paszowy – 700,
- rzepak – 2000.

Rol-Prem
- pszenica konsumpcyjna - 900,
- pszenica paszowa – 870,
- pszenżyto – 830,
- żyto paszowe – 650,
- jęczmień konsumpcja – 850.

Agrito
- pszenica konsumpcyjna - 930,
- pszenica paszowa - 920,
- pszenżyto - 800,
- żyto paszowe – 750,
- jęczmień konsumpcja - 750,
- rzepak - 2700 stary zbiór,
- kukurydza sucha - 980,
- owies - 580.

AgroAs
- pszenica konsumpcyjna – 930,
- pszenica paszowa – 910,
- pszenżyto – 800,
- jęczmień paszowy – 750,
- rzepak – 2600,
- kukurydza sucha – 970.

Elewarr Bielsk Podlaski
- pszenica konsumpcyjna – 820 – 840,
- pszenica paszowa – 800,
- żyto paszowe – 600,
- żyto konsumpcyjne – 620,
- rzepak – 2000.

PROCAM
Ceny kontraktów na nowe zbiory:
- pszenica konsumpcyjna – 840,
- pszenica paszowa - 750-780,
- pszenżyto - 700-750,
- żyto konsumpcyjne - 600-650,
- kukurydza sucha - 800-850 nowy zbiór; stary zbiór 950-1000.

Street Retail
- rzepak – 2600 stary zbiór.

WIPASZ S.A. oddział Krosno k. Pasłęka - skup wstrzymany do czasu zbioru jęczmienia ozimego.

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz
Cennik na nowe zbiory:
- pszenica – 770,
- pszenżyto – 700,
- żyto – 600,
- jęczmień – 700,
- rzepak – 2100,
- kukurydza mokra – 500,
- kukurydza sucha – 750.

Firma Szmidt
- pszenica konsumpcyjna – 900
- pszenica paszowa – 900,
- jęczmień paszowy – 840,
- rzepak – 2600,
- kukurydza mokra – 550 nowy zbiór.

Transrol Leszno
- pszenica konsumpcyjna – 960,
- pszenica paszowa – 950,
- pszenżyto – 900,
- żyto paszowe – 800,
- jęczmień paszowy – 850,
- kukurydza sucha – 1000.