1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

Krajowa Federacja Producentów Zbóż informuje, że ceny dla dostaw terminowych pszenicy konsumpcyjnej i pszenicy paszowej na wszystkich giełdach w pierwszej połowie maja - systematycznie pną się w górę. Jedynie na giełdzie w Londynie (LIFFE) ceny kontraktów na pszenicę paszową z późniejszym czasem realizacji są niższe. Na pozostałych giełdach świata ceny pszenicy rosły w górę.

Giełda             

Wyszczególnienie    

Termin    dostaw Ceny  w zł/t              
MATIF -
Paryż

Pszenica konsumpcyjna

Wrzesień 07

Listopad  07

Styczeń 08

575,1

581,7

588,4

WTB -
Hanower
Pszenica

Wrzesień 07

Listopad  07

Styczeń 08

579,8

592,3

595,4

LIFFE - Londyn Pszenica paszowa

Maj 07

Lipiec 07

Listopad 07 

550,8

556,4

549,4

CBoT - Chicago Pszenica konsumpcyjna

Lipiec 07

Wrzesień 07

Grudzień 07

499,4

512,5

521,0

2. Średnie ceny ziarna w UE za okres 30 kwiecień – 6 maj 2007 (wg MRiRW na podstawie Komisji Europejskiej)

Kraj [PLN/
tona]
[EUR/
tona]
Belgia 598 159
Bługaria 542 144
Czechy 551 147
Niemcy 599 159
Grecja 639 170
Hiszpania 671 178
Francja 568 151
Włochy 630 168
Litwa 555 148
Węgry 486 129
Polska 641 170
Rumunia 555 147
Słowenia 630 168
Słowacja 554 147
Finlandia 458 122
Szwecja 549 146
UK 622 165
UE 579 154

Zestawienie średnich cen ziarna importowanego z krajów Uni Europejskiej za okres 7 -13 maj 2007 zł/t

Pszenica konsumpcyjna             593,7   
Pszenica paszowa 554,5
Jęczmień paszowy 498,1

Jęczmień browarniany

788,7 
Kukurydza paszowa 569

 

3. Notowania zbóż w Polsce na targowiskach i w przedsiębiorstwach za okres 7 -11 maj 2007 (wg Komunikatu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

Notowania cen na TARGOWISKACH z dnia 11 maja 2007 w zł/t.

Województwo Pszenica  Żyto    Jęczmień
Dolnośląskie 665 540 640
Kujawsko - Pomorskie 750 640 720

Lubelskie

665 600 651
Lubuskie 800  ---  ---
Łódzkie 696 608 687
Małopolskie 729 766 693
Mazowieckie 736 617 727
Podkarpackie 706 590 629
Podlaskie 711 574 700
Pomorskie 730  --- 650

Śląskie

772 600 705
Świętokrzyskie 658 616 662
Warmińsko - Mazurskie 725  --- 660
Wielkopolskie 709 655 699
Zachodniopomorskie 605 445 540

Średnie ceny w zł/t (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż w okresie 5 - 13 maj 2007 

Towar (rodzaj ziarna)   Polska Region                           Centralno -Wschodni Region Południowy Region                              Północno - Zachodni
Pszenica konsumpcyjna     632 640 635 622
Pszenica paszowa 591 563 585 606
Żyto konsumpcyjne 596 609  nld 585
Żyto paszowe 518  nld  ---  nld
Jęczmień konsumpcyjne 551 559  nld 538
Jęczmień paszowe 571 611  --- 565
Jęczmień browarny 697  nld 645 732
Kukurydza paszowa 596 607 572 591
Owies konsumpcyjne 574 nld  ---  nld
Owies paszowy 613 613  ---  ---
Pszenżyto paszowe 587  ---  --- 587

4. Aktualnośći ze Świata (na podstawie komunikatów FAMMU/FAPA)

UE: INTENSYFIKACJA ODSPRZEDAŻY Z ZAPASÓW
W ostatnim miesiącu Komisja Europejska zintensyfikowała odsprzedaż ziarna z zapasów interwencyjnych na rynek wewnętrzny (okres od połowy kwietnia do połowy maja br.). Od mniej więcej połowy kwietnia br. na unijny rynek zostało skierowane ok. 740 tys. ton zbóż z interwencji, a od początku sezonu - blisko 7 mln ton, w tym 3 mln ton pszenicy miękkiej, 2,5 mln ton kukurydzy, 1,1 mln ton jęczmienia i 0,4 mln ton żyta. W sumie od początku sezonu do połowy maja br. poprzez uwalnianie zboża na rynek wewnętrzny i eksport, stan zapasów interwencyjnych obniżył się z ok. 14 mln ton (na początku lipca ubiegłego roku) do mniej niż 3,8 mln ton w połowie maja br.
Obecnie największy udział w zapasach ma węgierska kukurydza - ok. 3 mln ton. Ponadto, w unijnych magazynach interwencyjnych znajdują się niewielkie ilości pszenicy - ok. 0,4 mln ton, jęczmienia - ok. 0,3 mln ton oraz 80 tys. ton niemieckiego żyta, skupionego jeszcze przed 2004 r.

FRANCJA: PROGNOZY ZBIORÓW PSZENICY W NADCHODZĄCYM SEZONIE
Według francuskiej firmy analitycznej Agritel, tegoroczne zbiory pszenicy miękkiej we Francji wyniosą 34,9 mln ton, tj. blisko średniej z ostatnich pięciu lat, jednak wyraźnie więcej w stosunku do oficjalnych oszacowań ubiegłorocznych zbiorów w wysokości 33,33 mln ton.
Bardziej optymistycznie ocenia tegoroczną produkcję Strategie Grains - w wysokości 36,97 mln ton.
Francja jest liderem w unijnej produkcji i eksporcie pszenicy miękkiej.

UE: STRATEGIE GRAINS OBNIŻYŁA PROGNOZĘ ZBIORÓW ZBÓŻ
Francuska organizacja Strategie Grains obniżyła ostatnio wcześniejsze prognozy zbiorów zbóż w UE, ze względu na upalną i suchą pogodę odnotowywaną w większości krajów Unii w kwietniu br. - z wcześniejszych 284,6 mln ton do zaledwie 279,6 mln ton. Przewidywania dotyczące pszenicy miękkiej zostały skorygowane w dół o 3 mln ton w stosunku do poprzednich prognoz do 124,5 mln ton. Jest to jednak nadal o 7% więcej w porównaniu z ubiegłym sezonem.
Strategie Grains obniżyło również prognozę unijnej produkcji jęczmienia i kukurydzy - do odpowiednio 58,7 mln ton i 56,9 mln ton z wcześniejszych 60,2 mln ton i 57,44 mln ton.

UE: ŻYTO PRAWIE W CENIE PSZENICY
Jak podaje niemiecka firma analityczna ZMP, sezon 2006/07 był wyjątkowo korzystny dla producentów żyta. Nieurodzaj zbóż w Europie i ogólnie na świecie spowodował wywindowanie cen również tego "pogardzanego" gatunku, wyłączonego ze skupu interwencyjnego w 2004 r. Teraz okazuje się, że "góra niemieckiego żyta" zalegająca unijne silosy, skupiona w ramach interwencji jeszcze przed wykluczeniem tego gatunku z tego mechanizmu, skurczyła się z 640 tys. ton na początku sezonu do zaledwie 80 tys. ton - część została skierowana na odsprzedaż na rynek unijny, a część trafiła na eksport. Według danych francuskiej organizacji ONIGC, w okresie od początku bieżącego sezonu do 12 kwietnia br. odsprzedaż niemieckiego żyta na rynek wewnętrzny wyniosła 341 tys. ton. W 2006 r. światowa produkcja żyta zmniejszyła się o 15% w porównaniu do poprzedniego sezonu do 13,2 mln ton. Spadek ten odzwierciedla przede wszystkim mniejsze zbiory w krajach Unii Europejskiej i WNP.
Ceny żyta w bieżącym sezonie osiągały bardzo wysoki pułap również ze względu na niedobory jęczmienia, które jest gatunkiem paszowym substytucyjnym do żyta.
Do zwyżki cen zbóż, w tym żyta, przyczyniło się również rosnące zapotrzebowanie na ziarno ze strony prężnie rozwijającego się przemysłu paliw ekologicznych.
światowa konsumpcja żyta w sezonie 2006/07 prognozowana jest na 15,1 mln ton, tj. o ok. 14,7% mniej w porównaniu do poprzedniego sezonu, a zapasy końcowe zostaną zmniejszone o 54% do 1,6 mln ton.
Jak ocenia Międzynarodowa Izba Zbożowa (IGC - International Grain Council), w sezonie 2006/07 zbiory żyta w krajach Unii Europejskiej, tj. przede wszystkim w Polsce i w Niemczech, wyniosą 8,1 mln ton, o ok. 20% więcej w porównaniu do poprzedniego sezonu.
Wcześniej COCERAL ocenił tegoroczne zbiory tego gatunku w UE na 8,04 mln ton, w tym w Polsce na 3,35 mln ton (2,6 mln ton w kończącym się sezonie), a w Niemczech - na 3,2 mln ton (2,6 mln ton sezon wcześniej).

USDA: PIERWSZA PROGNOZA ZBIORÓW ZBÓŻ W SEZONIE 2007/08
Według Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA), w sezonie 2007/08 światowe zbiory zbóż ogółem wyniosą 2,094 mld ton wobec 1,985 mld ton sezon wcześniej. Produkcja pszenicy zwyczajnej na świecie przewidywana jest w wysokości 616,87 mln ton w porównaniu do 593,95 mln ton w poprzednim sezonie. Zbiory zbóż paszowych oceniane są na 1,057 mld ton w stosunku do 974,9 mln ton sezon wcześniej.

Prognoza produkcji pszenicy miękkiej (w mln ton) przedstawia się następująco:

                     2007/08          2006/07
Ogółem       616,87             593,95
USA                59,16               49,32
Argentyna      12,80               14,20
Australia        22,10               10,50
Kanada          24,50               27,28
UE-27          127,34             124,80
Chiny           100,00             103,50
Rosja              48,50              44,90
Kazachstan   12,50              13,50
Ukraina          17,50              14,00

Prognoza produkcji zbóż paszowych (w mln ton) 

                     2007/08          2006/07
Ogółem        1056,60          974,87
USA                 332,52          280,11
Argentyna          28,87            27,02
Australia            12,01              6,37
Brazylia              52,86            52,06
Kanada              28,24            23,47
UE-27               143,71          138,69
Chiny                154,40          151,56
Rosja                  31,30           30,20
Ukraina               19,60           19,18

Źródło: Biuro Krajowej Federacji Producentów Zbóż