• Podajemy ceny zbóż i rzepaku z 16 marca 2023 r.
  • Informujemy jaki wpływ na rynek ma batalia o przedłużenie umowy zbożowej na Morzu Czarnym.
  • Zastanawiamy się dlaczego temat głodu w krajach trzecich ucichł na bardzo długo, a teraz ponownie powrócił, kiedy mowa jest o umowie zbożowej. Chociaż eksport płodów rolnych z Ukrainy do tych krajów nie jest wysoki.

Tranzyt zboża przez Polskę poprzez oplombowanie zarówno transportów kołowych, jak i kolejowych, miał ruszyć 8 marca. Miało to nastąpić na mocy wspólnego oświadczenia ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy po spotkaniu w Warszawie z 3 marca 2023 r. Opisano w nim m.in. że w celu usprawnienia i uszczelnienia tranzytu ukraińskich zbóż i nasion oleistych przez terytorium Polski od 8 marca 2023 r. w oddziałach celnych zlokalizowanych na polsko-ukraińskich przejściach granicznych będą obligatoryjnie nakładane zamknięcia urzędowe (plomby celne) na środki transportu drogowego. Jak przebiega to działanie? Na razie nie uzyskaliśmy informacji w tej sprawie. Odpowiedziało nam zdawkowo 14 marca ministerstwo rolnictwa, co opisaliśmy w artykule poniżej, że trwają uzgodnienia techniczne na temat funkcjonowania nowego systemu. I co ważne, „oświadczenie ministrów ma charakter polityczny i wymaga doprecyzowania i zoperacjonalizowania przez służby celne obu krajów”. Wysłaliśmy ponownie pytanie o skalę tranzytu. Czekamy na odpowiedź.

Tymczasem ceny naszych płodów rolnych w skupach ponownie spadły. Najbardziej potaniał rzepak, w jednym ze skupów cena spadła poniżej 2 tys. zł do 1990 zł, a średnia to ok. 2070 zł. Skupy tłumaczą obniżki spadkiem cen oleju i śruty rzepakowej. Pszenica konsumpcyjna coraz częściej kosztuje poniżej 1000 zł. Zdarza się też, że cena pszenicy konsumpcyjnej zrównana jest z paszową. Cena waha się od 840 do 1100 zł, a średnia to ok. 970 zł. Pozostałe gatunki zbóż również nie zachwycają. Jest tanio.