Tylko trzy skupy utrzymały swoje ceny z połowy lutego, reszta zmieniła cenniki. Ceny spadły i to znacznie, już dawno nie było takich obniżek – nawet o 50 zł na tonie. Najbardziej obniżyła się cena pszenicy. Obecnie średnio ziarno jakościowe tego gatunku kosztuje 795 zł/t netto, a paszowe – 765 zł/t netto.

Co na giełdach? Również spadki. Najwięcej straciła amerykańska pszenica - ponad 4 proc.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 26 lutego 2019 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Młyny (Teresin)
- pszenica konsumpcyjna – 830,
- żyto - 700.

Lubella
- pszenica konsumpcyjna – 780.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu
- pszenica konsumpcyjna – 810,
- pszenica paszowa – 730,
- żyto konsumpcyjne – 650,
- żyto paszowe – 610,
- pszenżyto – 700,
- jęczmień paszowy – 700,
- owies – 600,
- rzepak – 1500.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 800.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA
- pszenica konsumpcyjna – 830,
- żyto konsumpcyjne - 700.

Osadkowski
- pszenica konsumpcyjna – 770,
- pszenica paszowa – 750,
- jęczmień paszowy – 770,
- pszenżyto – 730,
- kukurydza sucha – 680,
- rzepak – 1540.

Gol Pasz
- pszenica – 810,
- pszenżyto – 760,
- jęczmień – 820,
- kukurydza – 710.

ZPZM Kruszwica
- pszenica – 800,
- jęczmień – 820,
- żyto – 620.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 780,
- pszenica paszowa - 750.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 790-800,
- pszenica paszowa – 770,
- jęczmień konsumpcyjny – 750,
- jęczmień paszowy – 740,
- żyto konsumpcyjny – 680-690,
- żyto paszowe – 660,
- pszenżyto – 740,
- owies – 640-650,
- kukurydza sucha – 700,
- łubin – 1000,
- bobik – 1000,
- groch - 850.

Elewator Sieradz
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- pszenica paszowa – 700,
- żyto konsumpcyjne – 700,
- żyto paszowe – 620,
- pszenżyto – 650,
- jęczmień – 600,
- rzepak – 1500.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki
- pszenica konsumpcyjna – 830,
- żyto konsumpcyjne – 730.

Gołańcz Piast
- pszenica – 800,
- pszenżyto – 790,
- jęczmień – 790,
- rzepak – 1590.

Agro System Sobótka
- pszenica konsumpcyjna – 780,
- pszenica paszowa – 760,
- jęczmień – 720,
- pszenżyto – 700,
- kukurydza sucha – 690,
- rzepak – 1550.

Boferm Górki
- pszenica – 766,
- żyto – 635,
- pszenżyto – 691,
- jęczmień – 785,
- owies – 588-626,
- kukurydza sucha – 680,
- łubin – 800,
- rzepak – 1500.

Elewator Proboszczewice
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- pszenica paszowa – 770,
- żyto konsumpcyjne – 660,
- żyto paszowe – 640,
- jęczmień paszowy – 780,
- jęczmień konsumpcyjny – 790,
- pszenżyto - 750.

Agrito
- pszenica konsumpcyjna – 820,
- pszenica paszowa – 800,
- jęczmień – 810,
- pszenżyto – 720,
- żyto paszowe – 660,
- żyto konsumpcyjne – 680,
- owies – 710,
- kukurydza – 700.

Frankiewicz
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- pszenica paszowa – 780,
- pszenżyto – 720,
- żyto konsumpcyjne – 700,
- żyto paszowa – 670,
- jęczmień paszowy – 660,
- owies – 540,
- rzepak – 1600.

Agro As
- pszenica konsumpcyjna – 750,
- pszenica paszowa – 740,
- kukurydza sucha – 660,
- jęczmień – 740,
- pszenżyto – 730,
- żyto konsumpcyjne – 650,
- żyto paszowe – 620.

PHU Łukasz Kaczmarek – Skup Zbóż
- pszenica paszowa – 780,
- pszenżyto – 710,
- jęczmień – 770.