Mrozoodporność, jak i inne badane cechy roślin, oceniane są w badaniach COBORU w skali 9-stopniowej. W prowokacyjnych doświadczeniach, mrozoodporność pszenicy ozimej bada się w temperaturze od -15 do -18 st. C.

Zarejestrowane w Krajowym Rejestrze odmiany mogą różnić się od siebie dość znacznie pod kątem tej cechy. Mamy zarówno pszenice oceniane na 6, a nawet 6,5 w skali 9 stopniowej, ale są i takie które oceniono zaledwie na 1,5 czy 2.

W tym roku ta cecha okazała się mało istotna bo zima była łagodna. Niemniej jednak po zimie 2011/2012 to te odmiany, które oceniane są najwyżej pod kątem mrozoodporności, najmniej były uszkodzone po zimie i w efekcie plonowały najlepiej. Warto tylko przypomnieć, że doświadczenia z rejonu wymarznięć ozimych, COBORU komisyjnie zdyskwalifikowała.

Przeciętne warunki na przestrzeni zimy nie powinny zaszkodzić pszenicy. Jednak te oceniane na 2 mogą gorzej zimować, zwłaszcza gdy zima okaże się mroźna i dodatkowo bezśnieżna. W konsekwencji na wiosnę może się okazać, że obsada docelowa jest mocno zredukowana lub co gorsze na polu występują placowe, totalnie zniszczone fragmenty plantacji.

Poniżej podajemy listę odmian, które według COBORU najlepiej zimują:

1. Smuga - 6,5 w skali 9 stopniowej
2. Arkadia - 6
3. Legenda - 6
4. Ostroga - 6
5. Bogatka - 6
6. Kohelia - 5,5
7. Sailor - 5,5
8. Tonacja - 5,5
9. Figura - 5
10. Naridana - 5
11. Fidelius - 5
12. Jantarka - 5