Jak informują analitycy Banku Gospodarki Żywnościowej w sierpniu oczekiwano, że udział pszenicy konsumpcyjnej w kraju wyniesie 68 proc.. Obecnie szacuje się go na 50 proc., co przekłada się na podaż krajową pszenicy konsumpcyjnej na poziomie 4,5 mln t.

Oznacza to nieznaczną poprawę wobec ubiegłego sezonu 2010/2011, gdy oceniało się że jedynie 45 proc. ziarna pszenicy zebranego w Polsce nadawało się do przemiału.

- We Wspólnocie prognozuje się, że udział pszenicy konsumpcyjnej w całkowitej tegorocznej produkcji wyniesie 65 proc., wobec 54 proc. przed rokiem. W sierpniu prognozy były nieco bardziej optymistyczne, gdyż zakładały ten odsetek na poziomie 67 proc. Biorąc pod uwagę szacunki tegorocznych zbiorów pszenicy ogółem w UE-27 na poziomie 129 mln t, podaż pszenicy konsumpcyjnej wg najnowszych szacunków wzrosłaby w skali roku o 14, 5 mln t do 83,5 mln t - czytamy w raporcie BGŻ.