W Kończewicach mieści się Oddział Hodowli Roślin Strzelce zajmujący się hodowlą pszenicy jarej, uważany za krajowe centrum hodowli. Być może dlatego w tym roku rolnicy zwracali szczególną uwagę na doświadczenie z nowymi odmianami pszenicy jarej z Kończewic: Cytrą i Zadrą. Są to odmiany chlebowe (z klasy B) o dobrej jakości wypiekowej. Cytra została zarejestrowana przed rokiem. Wyróżnia się bardzo dobrą zdrowotnością, szczególnie odpornością na mączniaka prawdziwego zbóż, rdzę brunatną i żółtą oraz septoriozy liści. Jest więc przydatna do uprawy w warunkach ekologicznych. Zadra jest odmianą zarejestrowaną w tym roku. Ościsty kłos predysponuje tę odmianę do uprawy na terenach podleśnych, gdzie uprawy narażone są na zniszczenia przez zwierzynę. Nadaje się także do uprawy w mieszankach zbożowych z jęczmieniem i owsem.

W obu odmianach do zwalczania chwastów dwuliściennych zastosowano preparat Sekator 6,25 WG (0,3 kg na hektar). Oprysk wykonano 18  maja na rosnące chwasty. W uprawie Cytry zastosowano jeden fungicyd - Sfera 267,5 EC (1 litr na hektar), zastosowany w momencie wystąpienia pierwszych objawów chorób. W uprawie Zadry zamiast Sfery zastosowano Falcon 460 EC w dawce 0,6 litra na hektar. Dodatkowo wykonano drugi zabieg fungicydowy preparatem Folicur Plus 375 EC (0,75 litra na hektar) na liść flagowy i kłos (do końca fazy kłoszenia). W obu odmianach do zapobiegania wylegania zastosowano Cerone 480 SL (0,75 litra na hektar) w fazie 2. kolanka, a do zwalczania szkodników (skrzypionki, mszyce) Decis 2,5 EC (0,25 litra na hektar).

Na innych poletkach rolnicy mogli ocenić także skuteczność najnowszych preparatów firmy Bayer CropScience, które zostały zarejestrowane wiosną: Alister 162 OD i Proline 250 EC. Alister 162 OD jest herbicydem do powschodowego zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych jesienią w pszenicy ozimej, życie i pszenżycie ozimym. Skutecznie zwalcza przede wszystkim miotłę zbożowa i wyczyńca polnego.

Jest to pierwszy środek przygotowany w całkowicie nowej formulacji OD. Jest to koncentrat w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania z wodą. Taka forma zapewnia lepsze zatrzymywanie i rozpowszechnianie się cieczy roboczej na powierzchni chwastów, a także lepsze pobieranie przez nie substancji aktywnych. Jest to szczególnie widoczne w niekorzystnych warunkach pogodowych. Alister 162 OD stosuje się w dawce od 0,85 do 1 litra w 200-300 litarch na hektar od fazy 3-4 liści zbóż do końca wegetacji jesiennej.

Fungicyd Proline 250 EC zwalcza choroby okresu kwitnienia i dojrzewania rzepaku. Jest szczególnie przydatny do zwalczania zgnilizny twardzikowej. Poza tym wykazuje pozytywny wpływ na procesy fizjologiczne rośliny. Działa zapobiegawczo, interwencyjnie i wyniszczająco. Ponieważ fungicyd nie jest toksyczny dla pszczół, można go stosować na kwitnący rzepak: od początku fazy kwitnienia do opadania pierwszych płatków kwiatowych. Na hektar stosuje się 0,7 litra preparatu w 200-400 litrach wody.

Innym preparatem w końcowej fazie rejestracji jest Redigo 100 FS. Jest to fungicyd zawierający nowatorską substancję aktywną protiokonazol.

Źródło: "Farmer" 14/2005