Po zdobyciu ZŁOTEGO MEDALU POLAGRA PREMIERY 2022,psznżyto Corado uzyskało kolejny laur,  ZŁOTY MEDAL POLAGRA PREMIERY – WYBÓR KONSUMENTÓW.

Corado to nowa, plenna odmiana pszenżyta ozimego hodowli DANKO, zarejestrowana po 2 latach badań. Jest odmianą o średniej wczesności oraz bardzo dobrej odporności na choroby (przede wszystkim na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i żółtą, rynchosporiozę, septoriozę plew oraz fuzariozę kłosa). Wyróżnia się dobrą zimotrwałością, ocenioną na 5,5 (w skali 9 st. ).

Jest odmianą o średnio krótkiej długości słomy i wysokiej odporności na wyleganie. Wykazuje również dobrą odporność na porastanie ziarna w kłosie.
Charakteryzuje się pięknym, grubym ziarnem (MTZ ok. 45 gram), o bardzo dobrym wyrównaniu i gęstości. Jest to także pszenżyto o bardzo dobrej zdolności krzewienia.

Jak podaje firma Danko - Docenienie tej odmiany jest to niewątpliwie zasługa wielu cech jakimi się ona odznacza tj. wysokiej plenności i zdrowotności doskonałych parametrach jakościowych ziarna pozwalających na produkcję wysokiej jakości paszy dla zwierząt, co za tym idzie, uzyskanie bardzo dobrego efektu ekonomicznego produkcji w gospodarstwie rolnym i podwyższenie jego konkurencyjności.

Warto również zwrócić uwagę, że to pszenżyto populacyjne sprzedawane jest w jednostkach siewnych. Norma wysiewu w optymalnych warunkach siewu, to 4 jednostki siewne, tj. ok. 280 ziaren na m2, (ok.160 kg/ha).