Pszenżyto jest typowym zbożem paszowym. W gospodarstwach, które prowadzą hodowlę zwierząt stanowi cenne źródło paszy. Szczególnie z tego względu, że ziarno pszenicy charakteryzuje się wysoka wartością paszową w tym zawartością białka, o korzystnym składzie aminokwasowym - obecność lizyny. Kolejną korzyścią tego zboża są mniejsze wymagania glebowe w przeciwieństwie do pszenicy. Na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego i żytniego dobrego zboże może osiągnąć wysoki potencjał plonotwórczy.

Lista odmian zalecanych (LOZ) pszenżyta ozimego na rok 2016 liczy 7 odmian.

Poniżej prezentujemy odmiany pszenżyta jarego rozpisane  wg województw:

·         Dolnośląskie: Mazur, Dublet, Milkaro,

·         Kujawsko-Pomorskie: Mazur, Dublet,

·         Lubuskie: Mazur, Milewo,

·         Łódzkie: Mazur, Dublet, Milewo

·         Mazowieckie: Mazur, Dublet, Milewo,

·         Podlaskie: Mazur, Dublet, Milewo,

·         Pomorskie: Mazur, Dublet, Milkaro,

·         Śląskie: Mazur, Dublet, Milewo, Nagano, Puzon

·         Zachodnio-Pomorskie: Mazur, Milkaro, Andrus

Najbardziej uniwersalną odmianą jest odmiana Mazur zalecana do uprawy na terenie 9 województw. Niewiele jej ustępują odmiana Dublet – 7 województw. Najmłodszymi odmianami w zestawieniu są : Mazur, Milkaro, Dublet oraz  Puzon.

Powyższa lista odmian zalecanych dla pszenżyta jarego jest ustalona na 2016 rok, na obecny rok nie jest jeszcze dostępna. Aczkolwiek spodziewamy się, że nie zajdą duże zmiany. Natomiast dla osób, które już poszukują i chcą zakupić materiał siewny może stanowić cenne źródło informacji.