Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych udostępnił wstępne dane PDO za 2019 r. Plon wzorca pszenżyta jarego na przeciętnym poziomie agrotechniki – a1 wyniósł 57,2 dt/ha, kiedy w roku 2018 było to 58,4 dt/ha, a w 2017 – 70,2 dt/ha.

Z kolei na wysokim poziomie agrotechniki – a2 – plon wzorca 2019 r. wyniósł 62,3 dt/ha, w 2018 – 62,3 dt/ha, a w 2017 – 74,4 dt/ha.

Na poziomie a1 najwyżej plonowały takie odmiany jak:
- Hugo – 106 proc. wzorca,
- Mamut – 102 proc. wzorca,
- Dublet – 101 proc. wzorca,
- Santos – 101 proc. wzorca.

Z kolei na poziomie a2:
- Hugo – 105 proc. wzorca,
- Dublet – 105 proc. wzorca,
- Santos – 102 proc. wzorca,
- Mamut – 101 proc. wzorca,
- Odys – 101 proc. wzorca.

Warto wiedzieć, że wzorzec to: 2019 – Mamut, Odys, Sopot; 2018 i 2017 – Mamut, Sopot, Mazur. Procent przeanalizowanych doświadczeń z roku 2019 wyniósł z kolei 86 proc.