W tegorocznym zestawieniu LOZ przygotowanym przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych znajduje się dziesięć odmian pszenżyta jarego. Najczęściej, bo aż w dziewięciu województwach, polecane są: Hugo i Mamut. Zestawienie przygotowane zostało dla 9 regionów w kraju.

Lista odmian zalecanych pszenżyta jarego do uprawy na obszarze województw na rok 2021 (źródło: COBORU):
1. Woj. dolnośląskie: Hugo, Mamut, Dublet.
2. Woj. kujawsko-pomorskie: Hugo, Mamut, Dublet.
3. Woj. lubuskie: Hugo, Mamut, Milewo, Santos.
4. Woj. łódzkie: Hugo, Mamut.
5. Woj. mazowieckie: Hugo, Mamut.
6. Woj. podlaskie: Hugo, Mamut, Sopot.
7. Woj. pomorskie: Hugo, Mamut, Odys.
8. Woj. śląskie: Hugo, Mamut, Mazur, Santos, Erwin*.
9. Woj. Zachodniopomorskie: Hugo, Mamut, Maur, Odys, Milewo, Gucio*.

* 2021 - odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie wyników PDO z roku zbioru 2020

Gieldarolna.pl jest pełna ofert środków produkcji.