Ogólnie pszenżyto jest zbożem wrażliwym na opóźnienia terminu siewu. W rejonach północno - wschodniej części Polski już (w okolicach 20 września) natomiast w centralnej i północnej (25 września) powinny być zakończone siewy pszenżyta. Ostatnie dni na jego siew w optymalnych terminach mają szanse rolnicy z zachodniej oraz południowej części Polski. Tam siew tego zboża można wykonać do 5 października.

Im siejemy pszenżyto dalej od terminów (optymalnych i zalecanych) tym bardziej ryzykujemy, w przypadku szybko obniżającej się temperatury i wczesnej zimy, że nie zdąży się prawidłowo wykształcić.

Według Metodyki Integrowanej Ochrony Pszenżyta właściwy wzrost i rozwój tego zboża następuje gdy na początku wegetacji średnia dobowa temperatura oscyluje na poziomie 14ᵒC i około 8ᵒC przy jej końcu. Takie warunki sprzyjają dobremu krzewieniu i właściwemu hartowaniu się roślin przed zimą. Gdy temperatura odbiega znacznie od tych wartości wówczas zboże to może niedostatecznie się rozkrzewić przed zimą. Zaburzenie tego procesu niesie ze sobą ryzyko, że rośliny wydadzą zbyt małą liczbę pędów kłosonośnych.

Z drugiej strony pszenżyto jak i każde zboże należy do roślin dnia długiego, czyli może ono rozpocząć fazę generatywną wtedy kiedy dzienny okres oświetlenia (fotoperiod) jest dłuższy od krytycznego; jeżeli jest krótszy - rośliny pozostają w stadium wegetatywnym. W związku z tym znaczne opóźnienie terminu siewu spowoduje ponadto, że na wiosnę (na skutek coraz dłuższego dnia) zostanie skrócony okres od strzelania w źdźbło do kłoszenia (w którym to okresie ostatecznie formują się płodne kwiatki w kłosie). Takie następstwo w konsekwencji odbije się negatywnie na końcowym plonie.

Jeżeli z przyczyn agrotechnicznych czy też organizacyjnych nie wykonano w terminach optymalnych siewu pszenżyta, w takich przypadkach lepiej zdecydować się na odmiany, które lepiej znoszą nieco opóźniony termin siewu.

Do takich odmian przykładowo należą: Trismart (HR Danko), Algoso (HR Danko), Alekto (HR Danko), Pawo (HR Strzelce) Tulus (Saaten-Union Polska) i inne.

Aby zapewnić optymalna liczbę kłosów na jednostce powierzchni, w przypadku siewu opóźnionego zawsze normę wysiewu warto zwiększyć o około 10-15%,