Łatwiej zdecydować się na konkretną odmianę do uprawy, kiedy zna się jej możliwości, zwłaszcza plonotwórcze. Na podstawie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego podano wyniki dla odmian pszenżyta z tego roku, ale też z ubiegłego i 2011. Nie pominięto też skali zimotrwałości, która w ostatnim czasie zyskuje na znaczeniu.

Jako wzorzec w 2013 r. posłużyły takie odmiany jak: Borwo, Fredro, Tomko, Wiarus. Wzorzec plonował w tym roku gorzej niż w dwóch ostatnich latach. Na poziomie agrotechniki przeciętnej (a1) dał 69,9 dt/ha, a na wyższym poziomie agrotechniki (a2) - 81,7 dt/ha.

W tym sezonie najwyższy plon na poziomie a1 dały odmiany: Fredro - 110 proc. wzorca, Borowik - 107 proc. wzorca, Subito - 107 proc. wzorca i Agostiono - 106 proc. wzorca. W wypadku a2 najlepiej plonowały: Fredro - 109 proc. wzorca, Borowik - 108 proc. wzorca, Algoso - 107 proc. wzorca, Mikado - 107 proc. wzorca, Sorento - 107 proc. wzorca.

Poniżej przedstawiamy konkretne wyniki badań według COBORU.