Lista odmian zalecanych z definicji tworzona jest na podstawie wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, systemu koordynowanego przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej we współpracy z samorządami województw i Izbami Rolniczymi oraz innymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem postępu odmianowego do rolnictwa. Warunkiem utworzenia takiej listy do uprawy na obszarze województwa w danym gatunku jest coroczne prowadzenie na terenie danego województwa lub regionu odpowiedniego zakresu badań i doświadczeń PDO.

Przed siewem warto zobaczyć, które odmiany pszenżyta są zalecane dla Twojego regionu na rok 2017. Na liście tylko w jednym województwie nie jest rekomendowana odmiana Meloman, często pojawiają się na niej odmiany Borowik i Fredo (rekomendowane w 12 województwach), a także Subito i Tomko.

Dolnośląskie: Borowik, Fredro, Subito, Maestozo, Agostino, Pigmej.

Kujawsko-pomorskie: Meloman, Tomko, Rotondo, Trapero, Panteon, Pizarro.

Lubelskie: Meloman, Borowik, Subito, Rotondo, Algoso, Palermo, Trismart.

Lubuskie: Meloman, Borowik, Fredro, Maestozo, Pizarro.

Łódzkie: Meloman, Borowik, Subito, Tomko, Rotondo, Trapero, Panteon, Lombardo, Trefl.

Małopolskie: Meloman, Borowik, Fredro, Subito, Tomko, Agostino, Algoso.

Mazowieckie: Meloman, Borowik, Subito, Tomko, Rotondo, Pizarro, Trefl, Trismart.

Opolskie: Meloman, Fredo, Subito, Tomko, Agostino, Tulus.

Podkarpackie: Meloman, Borowik, Fredro, Subito, Rotondo.

Podlaskie: Meloman, Borowik, Subito, Tomko, Trapero, Panteon, Pigmej.

Pomorskie: Meloman, Fredro, Subito, Tomko, Rotondo, Trapero, Panteon, Pizarro, Pigmej, Borwo, Palermo, Twingo.

Śląskie: Meloman, Borowik, Fredro, Rotondo, Trapero, Panteon, Maestozo, Tulus, Lombardo.

Świętokrzyskie: Meloman, Borowik, Fredo, Tomko, Algoso, Tulus, Borwo, Wiarus.

Warmińsko-mazurskie: Meloman, Borowik, Fredro, Subito, Tomko, Rotondo, Trapero, Panteon, Twingo, Transfer.

Wielkopolskie: Meloman, Borowik, Fredro, Subito, Maestozo.

Zachodniopomorskie: Meloman, Fredro, Tomko, Trapero.