Pszenżyto jest przede wszystkim zbożem paszowym, a dość duży potencjał jego plonowania skłania rolników do uprawy tego zboża na paszę, często kosztem innych zbóż. Jest szczególnie przydatne w przypadku uprawy na lżejszych glebach, na których jęczmień lub pszenica zawodzą.

Odmiany zamieszczone na listach (LZO) wykazują dużą przydatność do uprawy w warunkach poszczególnych województw. Warto tymi rekomendacjami kierować się w przypadku podejmowania decyzji o wyborze odmiany do siewu.

Najczęściej polecanymi odmianami są: Fredro (we wszystkich województwach), Borowik (13 województw), Algoso oraz Tulus (po 11 województw).

W poszczególnych województwach na LZO wpisane są:

dolnośląskie: Fredro, Tulus, Borwo, Pigmej,
kujawsko - pomorskie: Fredro, Borowik, Mikada, Pizarro, Tomko, Pigmej,
lubelskie: Fredro, Borowik, Algoso, Tulus, Mikado, Maestozo, Trismart, Aliko
lubuskie: Fredro, Borowik, Algoso, Tulus, Agostino, Mikado, Subito, Pizarro, Tomko
łódzkie: Fredro, Borowik, Algoso, Tulus, Agostino, Borwo, Mikado, Subito, Pizarro, Todan, Wiarus, Pawo
małopolskie: Fredro, Borowik, Algoso, Agostino, Subito, Atletico,
mazowieckie: Fredro, Borowik, Algoso, Tulus, Agostino, Borwo, Pizarro, Maestozo, Todan Trismart,
opolskie: Fredro, Algoso, Tulus, Agustino, Subito, Alekto, Torino,
podkarpackie: Fredro, Borowik, Algoso, Maestozo, Alekto, Todan, Baltiko,
podlaskie: Fredro, Borowik, Algoso, Agostino, Mikado, Subito, Alekto, Pigmej,
pomorskie: Fredro, Borowik, Algoso, Tulus, Borwo, Pizarro, Tomko, Sorento,
śląskie: Fredro, Borowik, Algoso, Tulus, Agostino, Mikado, Borwo, Subito, Maestozo,
świętokrzyskie: Fredro, Borowik, Algoso, Tulus, Mikado, Borow, Subito, Tomko, Torino-
warmińsko - mazurskie: Fredro, Borowik, Algoso, Tulus, Agostino,Mikado, Pizarro, Atletico
wielkopolskie: Fredro, Borowik, Algoso, Mikado, Borwo
zachodniopomorskie: Fredro, Tulus, Tomko, Wiarus, KWS Trisol