PZPRZ apeluje do Ministerstwa by zwiększyć limit zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych objętych zwrotem podatku akcyzowego z obowiązującej ilości 86 l do 126 l ON/ha oraz podniesienie wysokości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym do realnej aktualnej wysokości 1,17 zł /l i zmniejszenie biurokracji, która pozwoli obniżyć koszty obsługi prowadzone przez gminy – czytamy w złożonym do Minsterstwa przez PZPRZ wniosku.

W PZPRZ przeprowadzono szczegółowe wyliczenia w oparciu o dostępne publikacje naukowe dotyczące zużycia oleju napędowego na 1 ha, z których wynika, że średnie zużycie jest dużo wyższe od obowiązującego limitu (wyliczenia w załączonej to tekstu tabeli).

- Jeśli jest propozycja rozdzielenia produkcji roślinnej i zwierzęcej to trzeba by przyjąć od średniej wartości 126 l/ha ON, co najmniej o 20% więcej zużycia ON przy produkcji zwierzęcej, czyli dodatkowo 25 litrów do wartości podstawowej - 126 I/ha – proponuje w uzasadnieniu do wniosku PZPRZ.

Skan złożonych dokumentów w załączniku.