Z inicjatywy połączonych sił wiodących europejskich dostawców najlepszych rozwiązać dla rolnictwa: Claas, IGP Polska, K+S Polska, Sano – Nowoczesne Żywienie Zwierząt podjęto decyzję o organizacji pokazu zbioru kukurydzy na kiszonkę i ustanowieniu nowego oficjalnego Rekordu Polski.

Z pola produkcyjnego o powierzchni 86 ha zebrana i zakiszona zostanie odmiana kukurydzy Quentin. Zbiór i zakiszanie dokonany zostanie przy użyciu nowoczesnych maszyn marki Claas, sieczkarni Jaguar, ciągników Xerion oraz Axion, ładowarki Torion.

W trakcie spotkania przedstawiona zostanie również technologia nawożenia w oparciu o szeroką paletę nawozów K+S Polska.

Nad starannością przebiegu zakiszania kiszonki z kukurydzy z użyciem aplikatorów i preparatów Labacsil Mais Bakterie i Labacsil Mais Acid czuwać będą eksperci żywieniowi z Sano. Całość wydarzenia nadzorowana będzie przez sędziego z Biura Rekordów.